Bạn đang sử dụng phần mềm Webex Meetings cho các cuộc họp của bộ phận, công ty mình. Bạn đang gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng phần mềm này một cách thành thạo, đặc biệt là phần cài đặt âm thanh. Một cuộc họp thành công nhất định phải được trang bị hệ thống âm thanh chất lượng, khả năng truyền tải ngôn từ đến người nghe và người phát biểu tốt.

Ngocthiensup.com xin gửi đến bạn đọc những hướng dẫn cụ thể và chi tiết về cách quản lý âm thanh trong cuộc họp Webex. Cách bật, tắt âm thanh trên Webex, cách cài đặt âm thanh cùng nhiều tính năng nổi bật khác của ứng dụng này.