Hiển thị tất cả 14 kết quả

Điện thoại IP Yealink VP59-VCS Ext Package

Liên hệ
 • Màn hình cảm ứng 10 điểm 8" 1280 x 800 IPS LCD
 • Full-HD 1080p30 video call
 • Tích hợp Wi-Fi (2.4GHz/5GHz) và Bluetooth, hỗ trợ trình chiếu không dây (sử dụng với WPP20)
 • HDMI extension output với audio output
 • Hỗ trợ YMS & Yealink VC Cloud
 • Power over Ethernet

Điện thoại IP Yealink SIP-T48S

6.110.000 (chưa VAT)
 • Cảm ứng màu 7 "800 x 480 pixel màn hình có đèn nền
 • Hỗ trợ codec Opus *
 • USB 2.0
 • Mẫu T4S Auto-P thống nhất
 • Phần mềm T4S hợp nhất
 • Lên đến 16 tài khoản SIP
 • Gigabit Ethernet hai cổng
 • Hỗ trợ PoE
 • Thiết kế nhãn không giấy
 • Tai nghe, hỗ trợ EHS
 • Wi-Fi qua WF40
 • Bluetooth qua BT40
 • Ghi USB
 • Hỗ trợ các mô-đun mở rộng
 • Đứng với hai góc điều chỉnh
 • Gắn tường

Điện thoại IP Yealink SIP-T46S

4.650.000 (chưa VAT)
 • Màn hình màu 4,3 "480 x 272 pixel với đèn nền
 • Hỗ trợ codec Opus *
 • USB 2.0
 • Mẫu T4S Auto-P thống nhất
 • Phần mềm T4S hợp nhất
 • Lên đến 16 tài khoản SIP
 • Gigabit Ethernet hai cổng
 • Hỗ trợ PoE
 • Thiết kế nhãn không giấy
 • Tai nghe, hỗ trợ EHS
 • Wi-Fi qua WF40
 • Bluetooth qua BT40
 • Ghi USB
 • Hỗ trợ các mô-đun mở rộng
 • Chân đế với 2 góc điều chỉnh

Điện thoại IP Yealink SIP-T42S

3.270.000 (chưa VAT)
 • Màn hình LCD đồ họa 2,7 "192x64 pixel có đèn nền
 • Hỗ trợ codec Opus *
 • USB 2.0
 • Mẫu T4S Auto-P thống nhất
 • Phần mềm T4S hợp nhất
 • Lên đến 12 tài khoản SIP
 • 2 cổng ethernet tốc độ 1000M
 • Hỗ trợ PoE
 • Thiết kế nhãn không giấy
 • Tai nghe, hỗ trợ EHS
 • Chân đế tích hợp với 2 điều chỉnh góc
 • Gắn tường

Điện thoại IP Yealink SIP-T41S

2.630.000 (chưa VAT)
 • Màn hình LCD đồ họa 2,7 "192x64 pixel có đèn nền
 • Hỗ trợ codec Opus *
 • USB 2.0
 • Mẫu T4S Auto-P thống nhất
 • Phần mềm T4S hợp nhất
 • Lên đến 6 tài khoản SIP
 • Hỗ trợ PoE
 • Thiết kế nhãn không giấy
 • Tai nghe, hỗ trợ EHS
 • Chân đế tích hợp với 2 điều chỉnh góc
 • Gắn tường
Điện thoại IP Yealink SIP-T40P/ T40G
SIP-T40G
SIP-T40P

Điện thoại IP Yealink SIP-T40P/ T40G

2.340.0002.470.000 (chưa VAT)
 • Thiết kế mới mang tính cách mạng
 • Yealink Optima HD thoại
 • Màn hình LCD đồ họa 132x64 pixel có đèn nền
 • 2 x cổng Ethernet RJ45 10 / 100M (Đối với SIP-T40P)
 • 2 cổng ethernet tốc độ 1000M (Đối với SIP-T40G)
 • Tối đa ba tài khoản SIP
 • Thiết kế không nhãn giấy
 • Hỗ trợ codec Opus
 • Hỗ trợ PoE
 • Tai nghe, móc điện tử hỗ trợ chuyển mạch (EHS)
 • Chân đế tích hợp với hai góc điều chỉnh
 • Có thể treo tường
 • Đơn giản, linh hoạt và an toàn các tùy chọn cung cấp
Điện thoại IP Yealink SIP-T30
SIP-T30
SIP-T30P

Điện thoại IP Yealink SIP-T30/ T30P

940.0001.100.000 (chưa VAT)
 • Yealink HD Voice
 • LCD đồ họa 2,3 ”132x64 pixel
 • Bộ chuyển mạch Ethernet 10 / 100M hai cổng
 • Hỗ trợ PoE (Đối với Yealink SIP-T30P)
 • Hỗ trợ codec Opus
 • Một tài khoản SIP
 • Hội nghị 5 chiều địa phương
 • Hỗ trợ Tai nghe không dây EHS
 • Phần mềm cơ sở hợp nhất
 • Hỗ trợ YDMP / YMCS
 • Chân đế với 2 góc điều chỉnh
 • Gắn tường
Điện thoại IP Yealink SIP-T31
SIP-T31
SIP-T31G
SIP-T31P

Điện thoại IP Yealink SIP-T31/ T31P/ T31G

1.210.0001.650.000 (chưa VAT)
 • Yealink HD Voice
 • LCD đồ họa 2,3 ”132x64 pixel có đèn nền
 • 2 cổng ethernet tốc độ 10/100M (Đối với SIP-T31 và SIP-T31P)
 • 2 cổng ethernet tốc độ 1000M (Đối với SIP-T31G)
 • Hỗ trợ PoE ( Đối với SIP-T31P và SIP-T31G)
 • Hỗ trợ codec Opus
 • Lên đến 2 tài khoản SIP
 • Hội nghị 5 chiều địa phương
 • Hỗ trợ Tai nghe không dây EHS
 • Phần mềm cơ sở hợp nhất
 • Hỗ trợ YDMP / YMCS
 • Chân đế với 2 góc điều chỉnh
 • Gắn tường
Điện thoại IP Yealink SIP-T33
SIP-T33G
SIP-T33P

Điện thoại IP Yealink SIP-T33G/T33P

1.910.0002.100.000 (chưa VAT)
 • Yealink HD Voice
 • Màn hình màu 2,4 ”320 x 240 pixel với đèn nền
 • 2 cổng ethernet tốc độ 1000M (Đối với SIP-T33G)
 • 2 cổng ethernet tốc độ 10/100M (Đối với SIP-T33P)
 • Hỗ trợ PoE
 • Hỗ trợ codec Opus
 • Lên đến 4 tài khoản SIP
 • Hội nghị 5 chiều địa phương
 • Hỗ trợ Tai nghe không dây EHS
 • Phần mềm cơ sở hợp nhất
 • Hỗ trợ YDMP / YMCS
 • Chân đế với 2 góc điều chỉnh
 • Treo tường

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G

Liên hệ
 • Giọng Yealink Optima HD
 • Ethernet Gigabit hai cổng
 • Màn hình màu 4,3 "480 x 272 pixel có đèn nền
 • Wi-Fi qua WF40
 • Bluetooth qua BT40
 • Ghi USB
 • Lên đến 16 tài khoản SIP
 • Thiết kế nhãn giấy miễn phí
 • Hỗ trợ PoE
 • Tai nghe, hỗ trợ EHS
 • Hỗ trợ các mô-đun mở rộng
 • Chân đế với 2 góc điều chỉnh
 • Có thể treo tường (tùy chọn)
 • Đơn giản, linh hoạt và an toàn các tùy chọn cung cấp

Điện thoại IP Yealink SIP-T27G

2.710.000 (chưa VAT)
 • Yealink Optima HD thoại
 • Màn hình LCD đồ họa 3,66 "240x120 pixel có đèn nền
 • Gigabit
 • USB 2.0
 • Hỗ trợ codec Opus *
 • Lên đến 6 tài khoản SIP
 • Nhãn giấy thiết kế miễn phí
 • Hỗ trợ PoE
 • Tai nghe, hỗ trợ EHS
 • Hỗ trợ các mô-đun mở rộng
Điện thoại IP Yealink SIP-T23P
SIP-T23G
SIP-T23P

Điện thoại IP Yealink SIP-T23

1 (chưa VAT)
 • Yealink HD Voice
 • Màn hình LCD đồ họa 132x64 pixel
 • 2 x cổng Ethernet RJ45 10 / 100M ( Đối với SIP-T23P)
 • 2 x cổng Ethernet RJ45 10 / 100M/ 1000M ( Đối với SIP-T23G)
 • Hỗ trợ PoE
 • Hỗ trợ codec Opus
 • Tối đa 3 tài khoản SIP
 • Hỗ trợ đèn LED hai màu
 • Hỗ trợ tai nghe
 • Có thể treo tường
 • Hỗ trợ IPv6
 • Thiết kế không giấy
 • Đơn giản, linh hoạt và an toàn các tùy chọn cung cấp
Yealink SIP-T23 (Bỏ mẫu) đã chuyển thành mã Yealink SIP-T33G/T33P
Điện thoại Yealink SIP-T21(P) E2
SIP-T21 E2
SIP-T21P E2

Điện thoại IP Yealink SIP-T21(P) E2

1 (chưa VAT)
 • Yealink HD Voice
 • Màn hình LCD đồ họa 132 x 64 pixel có đèn nền
 • Bộ chuyển mạch Ethernet hai cổng 10 / 100M
 • Hỗ trợ PoE (T21P E2)
 • Hỗ trợ codec Opus
 • Lên đến 2 tài khoản SIP
 • Hỗ trợ tai nghe
 • Có thể treo tường
 • Đơn giản, linh hoạt và an toàn các tùy chọn cung cấp
Yealink SIP-T21(P) E2 (Bỏ mẫu) đã chuyển thành mã Yealink SIP-T31/ T31P/ T31G
Điện thoại IP Yealink SIP-T19(P) E2
SIP-T19 E2
SIP-T19P E2

Điện thoại IP Yealink SIP-T19(P) E2

1 (chưa VAT)
 • Màn hình LCD đồ họa 132x64 pixel
 • Bộ chuyển mạch Ethernet 10/100 hai cổng
 • Hỗ trợ PoE (T19P E2)
 • Hỗ trợ codec Opus
 • Tối đa 1 tài khoản SIP
 • Hỗ trợ tai nghe
 • Có thể treo tường
 • Đơn giản, linh hoạt và an toàn các tùy chọn cung cấp
Yealink SIP-T19(P) E2 (Bỏ mẫu) đã chuyển thành mã Yealink SIP-T30

Chúng tôi chuyên cung cấp điện thoại IP có dây từ các thương hiệu phổ biến như Panasoinic, Grandstream, Polycom, Yealink, Cisco, Fanvil, … cũng như các điện thoại có dây có độ phân giải cao và Gigabit.

Tất cả các sản phẩm Ngọc Thiên cung cấp đều được bảo hành đầy đủ – sản phẩm chính hãng – với mức giá tốt nhất.