Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách bật tùy chọn để giữ nguyên âm thanh gốc trong Zoom

Cách bật tùy chọn để giữ nguyên âm thanh gốc trong Zoom
Tính năng hiển thị tùy chọn trong cuộc họp để bật "Âm thanh gốc" trong Zoom: tùy chọn này tự động tắt tính năng khử nhiễu của Zoom, loại bỏ lọc thông cao và loại bỏ kiểm soát độ khuếch đại tự động. Tùy chọn này được khuyên dùng để phát nhạc cà cho các môi trường tương tự như ph...

Tiếp tục đọc