Hiển thị tất cả 39 kết quả

Tai nghe Jabra Biz 1100 Series

Tai nghe Jabra Biz 1100 QD Duo Biz 1100 QD Duo
Tai nghe Jabra Biz 1100 QD Mono Biz 1100 QD Mono
Tai nghe Jabra Biz 1100 USB Duo Biz 1100 USB Duo
Tai nghe chuyên dụng cho tổng đài Jabra Biz 1100 USB Mono Biz 1100 USB Mono
800.0001.010.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 3200 Series

Blackwire 3210, USB-A P/N: 209744-101 Blackwire 3210 USB-A
Blackwire 3210, USB-C P/N: 209748-101 Blackwire 3210 USB-C
Blackwire 3215 USB-A P/N: 209746-101 Blackwire 3215 USB-A
Blackwire 3215, USB-C P/N: 209750-101 Blackwire 3215 USB-C
+4
Blackwire 3220, USB-A P/N: 209745-101 Blackwire 3220 USB-A
Blackwire 3220, USB-C P/N: 209749-101 Blackwire 3220 USB-C
Blackwire 3225, USB-A P/N: 209747-22 Blackwire 3225 USB-A
Blackwire 3225, USB-C P/N: 209751-22 Blackwire 3225 USB-C
1.080.0002.220.000 (chưa VAT)

Tai nghe USB Yealink UH34 & UH34 Lite Dual/Mono

Tai nghe Yealink UH34 Dual UC UH34 Dual UC
Tai nghe Yealink UH34 Lite Dual UC UH34 Lite Dual UC
Tai nghe Yelaink UH34 Lite Mono UC UH34 Lite Mono UC
Tai nghe Yealink UH34 Mono UC UH34 Mono UC
+4
Tai nghe Yealink UH34 Dual Teams UH34 Dual Teams
Tai nghe Yealink UH34 Lite Dual Teams UH34 Lite Dual Teams
Tai nghe Yealink UH34 Lite Mono Teams UH34 Lite Mono Teams
Tai nghe Yealink UH34 Mono Teams UH34 Mono Teams
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 40 Stereo / Mono

Jabra Evolve 40 mono Evolve 40 MS Mono
Jabra Evolve 40 Stereo / Mono Evolve 40 MS Mono USB-C
Evolve 40 MS Stereo
Jabra Evolve 40 Stereo Evolve 40 MS Stereo USB-C
+4
Jabra Evolve 40 mono Evolve 40 UC Mono
Jabra Evolve 40 Stereo / Mono Evolve 40 UC Mono USB-C
Evolve 40 UC Stereo
Jabra Evolve 40 Stereo Evolve 40 UC Stereo USB-C
2.430.0002.820.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Stereo/ Mono

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C UC Stereo
1.920.0002.100.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 20

Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C UC Stereo
1.210.0001.400.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Practica SP11/SP12-QD

Plantronics (Poly) Practica SP11-QD Practica SP11-QD
Practica-SP12-QD Practica SP12-QD
750.0001.010.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire C435

BLACKWIRE C435-M Blackwire C435-M, USB-A
Blackwire-C43 Blackwire C435, USB-A
2.028.000 (chưa VAT)

Tai nghe Sennheiser SC 30 USB

Tai nghe Sennheiser SC 30 USB CTRL SC 30 USB CTRL
Tai nghe Sennheiser SC 30 USB ML SC 30 USB ML
1.250.0001.490.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 30

Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono Evolve2 30 USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Evolve2 30 USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono Evolve2 30 USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Evolve2 30 USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC mono Evolve2 30 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC stereo Evolve2 30 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC mono Evolve2 30 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC stereo Evolve2 30 USB-C UC Stereo
Liên hệ

Tai nghe Fanvil HT201/ HT202

Tai nghe Fanvil HT201 Fanvil HT201
Tai nghe Fanvil HT202 Fanvil HT202
800.0001.140.000 (chưa VAT)

Tai nghe Cisco 500 Series

Cisco 500 Series Cisco 521
Tai nghe Cisco 522 Cisco 522
Cisco 500 Series Cisco 531
Tai nghe Cisco 522 Cisco 532
+2
Cisco 500 Series Cisco 561
Tai nghe Cisco 522 Cisco 562
Liên hệ

Tai nghe Yealink YHS34 & YHS34 Lite Dual/Mono

Tai nghe Yealink YHS34 Dual | Đệm tai bằng da YHS34 Dual
Tai nghe Yealink YHS34 Lite Dual | Đệm tai bằng xốp YHS34 Lite Dual
Tai nghe Yealink YHS34 Lite Mono | Đệm tai bằng xốp YHS34 Lite Mono
Tai nghe Yealink YHS34 Mono | Đệm tai bằng da YHS34 Mono
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 8225

Blackwire 8225, Microsoft, USB-A (P/N: 214408-01) Blackwire 8225, MS, USB-A
Blackwire 8225, Microsoft, USB-C (P/N: 214409-01) Blackwire 8225, MS, USB-C
Blackwire 8225, USB-A (P/N: 214406-01) Blackwire 8225, USB-A
Blackwire 8225, USB-C (P/N: 214407-01) Blackwire 8225, USB-C
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 3300 Series

Blackwire 3310, Microsoft, USB-A (P/N: 212703-01) Blackwire 3310, MS, USB-A
Blackwire 3310, Microsoft, USB-C (P/N: 214011-01) Blackwire 3310, MS, USB-C
Blackwire 3310, USB-A (P/N: 213928-01) Blackwire 3310, USB-A
Blackwire 3310, USB-C (P/N: 213929-01) Blackwire 3310, USB-C
+12
Blackwire 3315, Microsoft, USB-A (P/N: 214014-01) Blackwire 3315, MS, USB-A
Blackwire 3315, Microsoft, USB-C (P/N: 214015-01) Blackwire 3315, MS, USB-C
Blackwire 3315, USB-A (P/N: 213936-01) Blackwire 3315, USB-A
Blackwire 3315, USB-C (P/N: 213937-01) Blackwire 3315, USB-C
Blackwire 3320, Microsoft, USB-A (P/N: 214012-01) Blackwire 3320, MS, USB-A
Blackwire 3320, Microsoft, USB-C (P/N: 214013-01) Blackwire 3320, MS, USB-C
Blackwire 3320, USB-A (P/N: 213934-01) Blackwire 3320, USB-A
Blackwire 3320, USB-C (P/N: 213935-01) Blackwire 3320, USB-C
Blackwire 3325, Microsoft, USB-A (P/N: 214016-01) Blackwire 3325, MS, USB-A
Blackwire 3325, Microsoft, USB-C (P/N: 214017-01) Blackwire 3325, MS, USB-C
Blackwire 3325, USB-A (P/N: 213938-01) Blackwire 3325, USB-A
Blackwire 3325, USB-C (P/N: 213939-01) Blackwire 3325, USB-C
1.660.0002.830.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series

Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5210, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5210, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5220, Stereo, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5220, Stereo, USB-C
3.330.0003.660.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 7225

Tai nghe chụp tai Plantronics Blackwire 7225, Black, USB-A Blackwire 7225 Black USB-A
Blackwire 7225, Black, USB-C Blackwire 7225 Black USB-C
Blackwire 7225, White, USB-A Blackwire 7225 White USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 7225 Blackwire 7225 White USB-C
5.215.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics CS500 XD Series

Plantronics CS500 XD Series CS510
Plantronics CS500 XD Series CS520 XD
Plantronics CS500 XD Series CS540 XD
Plantronics CS500 XD Series CS545 XD
7.477.0009.346.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics EncorePro 300 Series

Tai nghe Plantronics EncorePro 300 Series EncorePro 310, QD
Tai nghe Plantronics EncorePro 300 Series EncorePro 320, QD
1.580.0002.370.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics EncorePro 300 USB Series

Plantronics EncorePro 300 USB Series Headsets EncorePro 310, USB-A
Plantronics EncorePro 300 USB Series Headsets EncorePro 310, USB-C
Plantronics EncorePro 300 USB Series Headsets EncorePro 320, USB-A
Plantronics EncorePro 300 USB Series Headsets EncorePro 320, USB-C
2.110.0002.749.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics EncorePro 500 Digital Series

EncorePro 510 Digital EncorePro 510 Digital
EncorePro 520 Digital EncorePro 520 Digital
EncorePro 500 Digital series EncorePro 530 Digital
EncorePro 500 Digital series EncorePro 540 Digital
2.569.0003.710.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics EncorePro 700 Digital Series

EncorePro 720 Digital EncorePro 710 Digital
EncorePro 720 Digital EncorePro 720 Digital
3.212.0003.762.000 (chưa VAT)

Tai nghe Yealink UH36 Dual/ Mono

Tai nghe Yealink UH36 Dual Teams USB-C UH36 Dual Teams USB-C
Tai nghe Yealink UH36 Dual UC USB-C UH36 Dual UC USB-C
Tai nghe Yealink UH36 Mono Teams USB-C UH36 Mono Teams USB-C
Tai nghe Yealink UH36 Mono UC USB-C UH36 Mono UC USB-C
+4
Tai nghe Yealink UH36 Dual Teams USB-A UH36 Dual Teams USB-A
Tai nghe Yealink UH36 Dual UC USB-A UH36 Dual UC USB-A
Tai nghe Yealink UH36 Mono Teams USB-A UH36 Mono Teams USB-A
Tai nghe Yealink UH36 Mono UC USB-A UH36 Mono UC USB-A
Liên hệ

Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo / Mono

Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo QD | 1519-0157 Biz 1500 Duo QD
Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo USB | 1559-0159 Biz 1500 Duo USB
Tai nghe Jabra Biz 1500 Mono QD | 1513-0153 Biz 1500 Mono QD
Tai nghe Jabra Biz 1500 Mono USB | 1553-0159 Biz 1500 Mono USB
1.580.0001.930.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Biz 2300 Duo / Mono

Tai nghe Jabra Biz 2300 QD Mono - 2303-820-105 2303-820-105
Tai nghe Jabra Biz 2300 QD Unify Mono | P/N: 2303-825-109 2303-825-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 QD Duo | P/N: 2309-820-105 2309-820-105
Tai nghe Jabra Biz 2300 QD Unify Duo | P/N: 2309-825-109 2309-825-109
+8
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB MS Mono | P/N: 2393-823-10 2393-823-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C MS Mono | P/N: 2393-823-189 2393-823-189
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB UC Mono | P/N: 2393-829-109 2393-829-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C UC Mono | P/N: 2393-829-189Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C UC Mono | P/N: 2393-829-189 2393-829-189
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB MS Duo | P/N: 2399-823-109 2399-823-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C MS Duo | P/N: 2399-823-189 2399-823-189
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB UC Duo | P/N: 2399-829-109 2399-829-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C UC Duo | P/N: 2399-829-189 2399-829-189
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 40

Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A MS Teams Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A MS Teams Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C MS Teams Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C MS Teams Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C UC Stereo
3.170.0003.640.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 75

Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75+ MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75+ UC Stereo
7.520.0008.880.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 80

Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 MS Stereo USB-C
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 UC Stereo USB-C
Liên hệ

Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono

Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Duo NC std
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Duo NC std
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Duo USB, BT MS
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Duo USB, BT UC
+6
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Mono 3-1, NC std. WB
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Mono USB 3-1, BT MS
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Mono USB 3-1, BT UC
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Mono, 3-1 NC std
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Mono, 3-1 NC std
Tai nghe Jabra Biz 2400 II Duo / Mono Biz 2400 II Mono, NC std
4.830.0004.930.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Engage 50 Stereo / Mono

Tai nghe Jabra Engage 50 Mon Jabra Engage 50 Mono
Tai nghe Jabra Engage 50 Stereo Jabra Engage 50 Stereo
Liên hệ