Hiển thị 1–40 của 57 kết quả

Webcam hội nghị Maxhub UC W10

1.720.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Camera hội nghị Maxhub UC P10

18.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Độ phân giải camera

Số lượng camera

Góc nhìn

Quay dọc

Quay ngang

Zoom kỹ thuật số

Zoom quang học

Camera PTZ (Pan-tilt-zoom) Maxhub UC P20

25.030.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Quay ngang

Quay dọc

Zoom kỹ thuật số

Zoom quang học

Webcam hội nghị Grandstream GUV3100

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Webcam hội nghị Grandstream GVC3212

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Webcam hội nghị Logitech Rally Bar Mini

83.220.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Góc nhìn

Quay ngang

Quay dọc

Zoom kỹ thuật số

Webcam hội nghị Logitech Rally Bar

116.510.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Góc nhìn

Quay ngang

Quay dọc

Webcam hội nghị Oneking H1-P3M/ H1-PAM

4.920.00010.200.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

,

Zoom quang học

,

Thiết bị hội nghị Grandstream GVC3210

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Zoom kỹ thuật số

Bảo hành

Sản xuất tại

Thiết bị hội nghị Grandstream GVC3202

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Zoom quang học

Sản xuất tại

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Quay ngang

Quay dọc

Bảo hành

Webcam hội nghị Minrray UV540 series

2 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Zoom kỹ thuật số

Zoom quang học

Webcam hội nghị Oneking H1 Series

3.960.00010.200.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Zoom quang học

, ,

Webcam hội nghị Maxhub UC S10

18.080.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Quy mô phòng họp

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Quay dọc

Thiết bị hội nghị Yealink ZVC300 Zoom Rooms Kit

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Zoom kỹ thuật số

Quy mô phòng họp

Thiết bị hội nghị Yealink VC500-Wireless Micpod

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Quay ngang

Quay dọc

Quy mô phòng họp

Zoom quang học

Bộ thiết bị hội nghị Yealink VC800-VCM-CTP

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Quy mô phòng họp

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Quay ngang

Quay dọc

Zoom quang học

Bộ thiết bị hội nghị Yealink VC800-Phone

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Quay ngang

Quay dọc

Zoom quang học

Quy mô phòng họp

Bộ thiết bị hội nghị Yealink CP960-UVC30 Zoom Rooms Kit

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Quy mô phòng họp

Zoom kỹ thuật số

Sản xuất tại

Bảo hành

Thiết bị hội nghị truyền hình Yealink MVC300

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Quy mô phòng họp

Zoom kỹ thuật số

Bảo hành

Sản xuất tại

Thiết bị hội nghị truyền hình Yealink MVC300 II

Liên hệ
Thương hiệu

Quy mô phòng họp

Zoom kỹ thuật số

Góc nhìn

Độ phân giải camera

Số lượng camera

Bảo hành

Sản xuất tại

Bộ thiết bị hội nghị Logitech Group

24.260.00032.230.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Quay ngang

Quay dọc

Zoom quang học

Bảo hành

Sản xuất tại

Thiết bị hội nghị Yealink MeetingEye 400

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Zoom kỹ thuật số

Bảo hành

Sản xuất tại

Webcam hội nghị Yealink UVC40

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Zoom kỹ thuật số

Bảo hành

Sản xuất tại

Webcam hội nghị Yealink VC210 Teams Edition

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Zoom kỹ thuật số

Bảo hành

Sản xuất tại

Webcam hội nghị Yealink VC200

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Bảo hành

Sản xuất tại

Webcam hội nghị Oneking HD910-U30-K7

Liên hệ
Thương hiệu

Số lượng camera

Độ phân giải camera

Góc nhìn

Zoom kỹ thuật số

Zoom quang học

Bảo hành

Sản xuất tại

Webcam hội nghị Oneking HD912-U30-K8

Liên hệ
Thương hiệu

Góc nhìn

Độ phân giải camera

Số lượng camera

Zoom quang học

Zoom kỹ thuật số

Bảo hành

Sản xuất tại

Webcam hội nghị có 1 mắt camera