Hiển thị 1–40 của 54 kết quả

Tai nghe Poly Savi 7300 Office Series

Tai nghe Poly Savi 7320 Office, S7320 CD, Stereo 214777-01
Tai nghe Poly Savi 7310 Office, S7310 CD, Mono 214778-01
Tai nghe Poly Savi 7310 Office, S7310-M CD, Mono 215201-01
Tai nghe Poly Savi 7310 Office, S7310-M CD, Mono 215202-01
Liên hệ

Loa hội nghị Poly Sync 10

Loa hội nghị Poly Sync 10 USB-A Sync 10 USB-A
Loa hội nghị Poly Sync 10 USB-A Microsoft Sync 10 USB-A Microsoft
Loa hội nghị Poly Sync 10 USB-C Sync 10 USB-C
Loa hội nghị Poly Sync 10 USB-C Microsoft Sync 10 USB-C Microsoft
Liên hệ

Loa hội nghị Poly Sync 40

Poly Sync 40 Poly Sync 40
POLY SYNC 40, MICROSOFT TEAMS Poly Sync 40 MS
Loa hội nghị Poly Sync 40+, Standard (P/N 218765-01) Poly Sync 40+
Loa hội nghị Poly Sync 40+, Microsoft Teams (P/N 218764-01) Poly Sync 40+ MS
Liên hệ

Loa hội nghị Poly Sync 20

Loa hội nghị Poly Sync 20 Microsoft USB-A Sync 20 Microsoft USB-A
Loa hội nghị Poly Sync 20 Microsoft USB-C Sync 20 Microsoft USB-C
Loa hội nghị Poly Sync 20 Standard USB-A Sync 20 Standard USB-A
Loa hội nghị Poly Sync 20 Standard USB-A Pin Sync 20 Standard USB-A Pin
+5
Loa hội nghị Poly Sync 20 Standard USB-C Sync 20 Standard USB-C
Loa hội nghị Poly Sync 20+ Microsoft USB-A (BT600) Sync 20+ Microsoft USB-A (BT600)
Loa hội nghị Poly Sync 20+ Microsoft USB-C (BT600C) Sync 20+ Microsoft USB-C (BT600C)
Loa hội nghị Poly Sync 20+ Standard USB-A (BT600) Sync 20+ Standard USB-A (BT600)
Loa hội nghị Poly Sync 20+ Standard USB-C (BT600C) Sync 20+ Standard USB-C (BT600C)
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Practica SP11/SP12-QD

Plantronics (Poly) Practica SP11-QD Practica SP11-QD
Practica-SP12-QD Practica SP12-QD
750.0001.010.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire C435

BLACKWIRE C435-M Blackwire C435-M, USB-A
Blackwire-C43 Blackwire C435, USB-A
2.028.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 8225

Blackwire 8225, Microsoft, USB-A (P/N: 214408-01) Blackwire 8225, MS, USB-A
Blackwire 8225, Microsoft, USB-C (P/N: 214409-01) Blackwire 8225, MS, USB-C
Blackwire 8225, USB-A (P/N: 214406-01) Blackwire 8225, USB-A
Blackwire 8225, USB-C (P/N: 214407-01) Blackwire 8225, USB-C
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 3200 Series

Blackwire 3210, USB-A P/N: 209744-101 Blackwire 3210 USB-A
Blackwire 3210, USB-C P/N: 209748-101 Blackwire 3210 USB-C
Blackwire 3215 USB-A P/N: 209746-101 Blackwire 3215 USB-A
Blackwire 3215, USB-C P/N: 209750-101 Blackwire 3215 USB-C
+4
Blackwire 3220, USB-A P/N: 209745-101 Blackwire 3220 USB-A
Blackwire 3220, USB-C P/N: 209749-101 Blackwire 3220 USB-C
Blackwire 3225, USB-A P/N: 209747-22 Blackwire 3225 USB-A
Blackwire 3225, USB-C P/N: 209751-22 Blackwire 3225 USB-C
1.080.0002.220.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 3300 Series

Blackwire 3310, Microsoft, USB-A (P/N: 212703-01) Blackwire 3310, MS, USB-A
Blackwire 3310, Microsoft, USB-C (P/N: 214011-01) Blackwire 3310, MS, USB-C
Blackwire 3310, USB-A (P/N: 213928-01) Blackwire 3310, USB-A
Blackwire 3310, USB-C (P/N: 213929-01) Blackwire 3310, USB-C
+12
Blackwire 3315, Microsoft, USB-A (P/N: 214014-01) Blackwire 3315, MS, USB-A
Blackwire 3315, Microsoft, USB-C (P/N: 214015-01) Blackwire 3315, MS, USB-C
Blackwire 3315, USB-A (P/N: 213936-01) Blackwire 3315, USB-A
Blackwire 3315, USB-C (P/N: 213937-01) Blackwire 3315, USB-C
Blackwire 3320, Microsoft, USB-A (P/N: 214012-01) Blackwire 3320, MS, USB-A
Blackwire 3320, Microsoft, USB-C (P/N: 214013-01) Blackwire 3320, MS, USB-C
Blackwire 3320, USB-A (P/N: 213934-01) Blackwire 3320, USB-A
Blackwire 3320, USB-C (P/N: 213935-01) Blackwire 3320, USB-C
Blackwire 3325, Microsoft, USB-A (P/N: 214016-01) Blackwire 3325, MS, USB-A
Blackwire 3325, Microsoft, USB-C (P/N: 214017-01) Blackwire 3325, MS, USB-C
Blackwire 3325, USB-A (P/N: 213938-01) Blackwire 3325, USB-A
Blackwire 3325, USB-C (P/N: 213939-01) Blackwire 3325, USB-C
1.660.0002.830.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series

Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5210, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5210, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5220, Stereo, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5220, Stereo, USB-C
3.330.0003.660.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 7225

Tai nghe chụp tai Plantronics Blackwire 7225, Black, USB-A Blackwire 7225 Black USB-A
Blackwire 7225, Black, USB-C Blackwire 7225 Black USB-C
Blackwire 7225, White, USB-A Blackwire 7225 White USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 7225 Blackwire 7225 White USB-C
5.215.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Voyager 4200 Office và UC Series

Voyager 4210 UC, USB-A (P/N: 211317-101) Voyager 4210 UC, USB-A
Voyager 4210 UC, USB-C (P/N: 211317-102) Voyager 4210 UC, USB-C
5.360.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC

Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC Voyager 6200 UC, Black
Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC Voyager 6200 UC, Sand
Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC Voyager 6200 UC, USB-C, Black
Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC Voyager 6200 UC, USB-C, Sand
7.710.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC

Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC Voyager 8200 UC, Black
Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC Voyager 8200 UC, USB-C, Black
9.767.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics CS500 XD Series

Plantronics CS500 XD Series CS510
Plantronics CS500 XD Series CS520 XD
Plantronics CS500 XD Series CS540 XD
Plantronics CS500 XD Series CS545 XD
7.477.0009.346.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics EncorePro 300 Series

Tai nghe Plantronics EncorePro 300 Series EncorePro 310, QD
Tai nghe Plantronics EncorePro 300 Series EncorePro 320, QD
1.580.0002.370.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics EncorePro 300 USB Series

Plantronics EncorePro 300 USB Series Headsets EncorePro 310, USB-A
Plantronics EncorePro 300 USB Series Headsets EncorePro 310, USB-C
Plantronics EncorePro 300 USB Series Headsets EncorePro 320, USB-A
Plantronics EncorePro 300 USB Series Headsets EncorePro 320, USB-C
2.110.0002.749.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics EncorePro 500 Digital Series

EncorePro 510 Digital EncorePro 510 Digital
EncorePro 520 Digital EncorePro 520 Digital
EncorePro 500 Digital series EncorePro 530 Digital
EncorePro 500 Digital series EncorePro 540 Digital
2.569.0003.710.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics EncorePro 700 Digital Series

EncorePro 720 Digital EncorePro 710 Digital
EncorePro 720 Digital EncorePro 720 Digital
3.212.0003.762.000 (chưa VAT)

Tai nghe không dây Plantronics CS540

CS540 CS540 Convertible
CS540 CS540 Convertible Noise-Canceling
Liên hệ

Tai nghe không dây Plantronics Savi 8200 Office và UC

Savi 8210 Office, Monaural, Standard Savi 8210 Office
Savi 8210 UC Savi 8210 UC
Savi 8210 UC Savi 8210-M Office
Savi 8210 UC Savi 8210-M UC
+16
8220 Office Savi 8220 Office
8220 Office Savi 8220 UC
8220 Office Savi 8220-M Office
8220 Office Savi 8220-M UC
Savi 8240 Office Savi 8240 Office
Savi 8240 Office Savi 8240 UC
Savi 8240 Office Savi 8240 UC, USB-C
Savi 8240 Office Savi 8240-M Office
Savi 8240 Office Savi 8240-M UC
Savi 8240 Office Savi 8240-M UC, USB-C
Savi 8245 Office Savi 8245 Office
Savi 8245 Office Savi 8245 UC
Savi 8245 Office Savi 8245 UC, USB-C
Savi 8245 Office Savi 8245-M Office
Savi 8245 Office Savi 8245-M UC
Savi 8245 Office Savi 8245-M UC, USB-C
11.370.00012.710.000 (chưa VAT)

Plantronics (Poly) – Mỹ

Plantronics (Poly) - Mỹ

Plantronics và Polycom hiện được gọi là Poly. Đối tác được lựa chọn cho hệ sinh thái cộng tác và truyền thông.

Việc đổi tên thường giúp một hãng nào đó đem lại cái gì đó mới mẻ cho người dùng so với quá khứ họ từng làm, điều này đúng với trường hợp của Plantronics. Từng rất thành công và nổi tiếng với tai nghe đàm thoại Bluetooth nhưng sự trỗi dậy của tai nghe không dây và smartphone mạnh đã khiến Plantronics gặp khó, nay họ muốn quay trở lại nhưng với một cái tên mới và loạt sản phẩm mới.

Sau khi đổi tên, Plantronics sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi những sản phẩm có chất lượng âm thanh tốt và giá hấp dẫn, cũng như trang bị những tính năng hiện đại như trợ lý ảo Alexa. Ngoài ra còn các sản phẩm mới như điện thoại VoIP hay điện thoại dùng hệ thống Google Voice.

Tự hào là đại lý cung cấp sản phẩm chính hãng của Plantronics, Công Ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên luôn cố gắng lỗ lực quảng bá rộng dãi đến những tín đồ tai nghe những sản phẩm tốt nhất, trẻ trung, năng động nhất trên thị trường hiện nay.

Tai nghe văn phòng (48)

Tai nghe Call Center (51)

Loa họp hội nghị (77)