Phone/Zalo : 0899339028   | Kỹ thuật: 1900099978
Kinh doanh: 028 777 98 999
Kỹ thuật: 19000 99978
Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

(Áp dụng từ ngày 01/07/2023)

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên – tên giao dịch quốc tế: Ngoc Thien Supply CO., LTD luôn xem trọng việc bảo vệ dữ liệu khi thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân. Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân sau đây nhằm mục đích thông báo về quyền đối với Quý khách hàng, cách thức Ngọc Thiên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và lý do cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của Ngọc Thiên hoặc tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. Ngọc Thiên có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian và phiên bản Chính sách được hiển thị trên Website sẽ là phiên bản được cập nhật gần đây nhất. (Dựa theo nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023)).

Ngọc Thiên xây dựng và thông báo Chính Sách này tới tất cả Quý Khách Hàng, người mà:

(1) Truy cập, liên hệ thông qua các website, ứng dụng (Website/Ứng dụng) hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của Ngoc Thien Supply;

(2) Tham gia vào các chương trình khuyến mại, quảng cáo, Marketing và các hình thức xúc tiến thương mại khác của Ngoc Thien Supply;

(3) Mua hàng hóa thông qua trang Website/Ứng dụng hoặc các kênh bán hàng chính thức khác của Ngoc Thien Supply;

(4) Cung cấp dữ liệu cá nhân cho Ngọc Thiên thông qua các hình thức khác.

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Chủ thể dữ liệu cần đọc kỹ chính sách này trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho Ngọc Thiên. Việc Khách Hàng thực hiện 4 hoạt động như trên chính là sự xác nhận việc đã đọc, hiểu, biết rõ đầy đủ nội dung của chính sách này và tự nguyện, đồng ý cho phép Ngọc Thiên được xử lý dữ liệu cá nhân theo toàn bộ nội dung chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách được cập nhật và công bố trên Website/Ứng dụng, các kênh liên hệ/thông tin/bán hàng và các nền tảng lưu trữ khác tại từng thời điểm của Ngọc Thiên và theo quy định của pháp luật liên quan. Nếu chủ thể dữ liệu không đồng ý với bất kỳ phần nào của chính sách này, vui lòng không truy cập, tham gia hoặc cung cấp/gửi dữ liệu cá nhân cho Ngoc Thien Supply.

1. Phạm vi thông tin thu thập

 1. Để đặt hàng tại Ngọc Thiên (tạo đơn hàng, để lại bình luận đánh giá, liên hệ với Ngọc Thiên…), Quý Khách Hàng có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ, ngày tháng năm sinh và Dữ Liệu Cá Nhân khác cần thiết tại từng thời điểm. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Ngọc Thiên không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.
 2. Ngọc Thiên cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Quý Khách Hàng xem, số links (liên kết) mà Khách Hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website Ngọc Thiên (ngocthiensup.com). Ngọc Thiên cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Khách Hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Các thông tin mà Ngọc Thiên thu thập của Quý Khách Hàng sẽ được sử dụng trong trong phạm vi sau:

 1. Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin khách hàng;
 2. Duy trì liên lạc với khách hàng, hỗ trợ cho khách hàng trong việc mua sắm và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến hàng hóa/dịch vụ của Ngọc Thiên;
 3. Thông báo nhanh chóng và kịp thời đến khách hàng các thông tin của chương trình khuyến mại, các chương trình ưu đãi, thông tin quảng cáo và/hoặc thông tin của các hoạt động xúc tiến thương mại khác;
 4. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website/Ứng dụng các kênh liên hệ/thông tin chính thức của Ngọc Thiên;
 5. Khảo sát thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thống kê và phân tích thông tin khách hàng, thói quen tiêu dùng để hỗ trợ việc vận hành và kinh doanh của Ngọc Thiên;
 6. Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 7. Điều tra tai nạn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 8. Phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý những hoạt động vi phạm chính sách, quy định của Ngọc Thiên và/hoặc vi phạm quy định pháp luật Việt Nam;
 9. Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán.

*Ngọc Thiên cam kết không bán Dữ Liệu Cá Nhân dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu, hướng dẫn khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Ngọc Thiên.

4. Các bên có thể thể tiếp cận Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng

Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng được Ngọc Thiên cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích đã được nêu tại mục (2):

 • Các đối tác giao hàng, viễn thông, cung cấp dịch vụ tin nhắn qua internet, v.v mà Ngọc Thiên hợp tác tại từng thời điểm nhằm thực hiện các công việc theo phạm vi nêu tại mục 2; và/hoặc
 • Các bên thứ ba khác nếu được sự đồng ý của Quý Khách Hàng tại từng thời điểm.

5. Cách thức xử lý Thông tin cá nhân

Tùy từng thời điểm và tùy theo từng mục đích kể trên, Ngọc Thiên sẽ thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Các hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được Ngọc Thiên thực hiện theo cách thức tự động hoặc không tự động, bằng các phương tiện điện tử hoặc các cách thức thủ công hoặc bất kỳ cách thức nào khác mà Ngọc Thiên cho là phù hợp.

Ngọc Thiên áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, Ngọc Thiên không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

6. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách Hàng

Quyền của Quý Khách Hàng

 • Quyền được biết: Quý Khách hàng được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền đồng ý: Quý Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Quý Khách hàng được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền truy cập: Quý Khách hàng được xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền xóa dữ liệu: Quý Khách hàng được xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Quý Khách hàng được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền cung cấp dữ liệu: Quý Khách hàng được yêu cầu cung cấp cho bản thân Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Quý Khách hàng được phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Quý Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Quý Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Quyền tự bảo vệ: Quý Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật liên quan.

Nghĩa vụ của Quý Khách hàng

 • Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

7. Các quy định khác

Ngọc Thiên, tại từng thời điểm, có quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung của Chính Sách này và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên Website/Ứng dụng hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của Ngọc Thiên. Nếu Quý Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ phần nào của các nội dung được sửa đổi đó, vui lòng chấm dứt việc truy cập, tham gia, gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho Ngọc Thiên và/hoặc thực hiện các quyền của Khách Hàng theo quy định tại Chính Sách này và theo quy định của pháp luật liên quan.

Shopping cart