Hiển thị tất cả 12 kết quả

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VF

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Khe cắm SIM

16

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VE series

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Khe cắm SIM

4, 8

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VA

3.920.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Khe cắm SIM

1

Giao thức mạng

RFC3261, SIP v2.0

GSM

850/900/1800/1900MHz

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG200

7.766.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Khe cắm SIM

2

Giao thức mạng

IAX2, SIP

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG400

13.750.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Khe cắm SIM

4

Giao thức mạng

IAX2, SIP

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG800

23.089.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Khe cắm SIM

8

Giao thức mạng

IAX2, SIP

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG1600

39.270.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Khe cắm SIM

16

Giao thức mạng

IAX2, SIP

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG100

3.839.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Khe cắm SIM

1

Giao thức mạng

IAX2, SIP