Hiển thị tất cả 12 kết quả

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VG

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

32

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VH

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

64

Gateway VoIP Dinstar Multi-SIM

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

4

Gateway VoIP GSM Dinstar SIMBank&SIMCloud

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

32

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VF

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

16

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VE

10.560.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

4, 8

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VA

3.920.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

1

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG200

7.766.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

2

Giao thức mạng

IAX2, SIP

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG400

13.750.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

4

Giao thức mạng

IAX2, SIP

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG800

23.089.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

8

Giao thức mạng

IAX2, SIP

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG1600

39.270.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

16

Giao thức mạng

IAX2, SIP

Gateway GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG100

3.839.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

1

Giao thức mạng

IAX2, SIP