Hiển thị tất cả 4 kết quả

Gateway Sangoma Vega 60G Analog / BRI

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Giao thức mạng

SIP

Cổng BRI

4

Gateway VoIP BRI Sangoma Vega 60G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng BRI

8

Giao thức mạng

SIP

Gateway VoIP BRI Yeastar TB400

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng BRI

4

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261)

Gateway VoIP BRI Yeastar TB200

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng BRI

2

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP RFC3261