Hiển thị tất cả 4 kết quả

Gateway Sangoma Vega 60G
Vega 60G Analog
Vega 60G BRI

Gateway Sangoma Vega 60G Analog / BRI

1 (chưa VAT)
 • 2 - 8 cổng, Analog hoặc BRI
 • Định tuyến cuộc gọi linh hoạt để dự phòng & Định tuyến chi phí thấp nhất
 • Sao lưu khẩn cấp có nâng cao
 • Tính năng proxy mạng
 • Khả năng tương tác với một phạm vi rộng thiết bị kế thừa & IP
 • Hỗ trợ thoại, FAX & Modem
 • Cấu hình tự động với TR-069

Gateway VoIP BRI Sangoma Vega 60G

Liên hệ
 • 2–8 cổng, Analog hoặc BRI (Model này có 4 cổng FXS) 
 • Định tuyến cuộc gọi linh hoạt để định tuyến dự phòng và chi phí thấp nhất
 • Sao lưu khẩn cấp với Tính năng proxy mạng nâng cao
 • Khả năng tương tác với nhiều loại thiết bị kế thừa & IP
 • Hỗ trợ thoại, FAX & Modem
 • Cấu hình tự động với TR-069

Gateway VoIP BRI Yeastar TB200

Liên hệ
 • Cổng BRI: 2
 • Lập trình tích hợp dễ dàng chế độ TE / NT
 • ISDN PBX có quyền truy cập vào mạng VoIP
 • Bảo trì và nâng cấp trên nền PBX
 • Bổ sung các ISDN BRI trunking cho IP-PBX
 • Tiết kiệm chi phí cho các cuộc gọi điện thoại qua VoIP

Gateway VoIP BRI Yeastar TB400

Liên hệ
 • Cổng BRI: 4
 • Lập trình tích hợp dễ dàng chế độ TE / NT
 • ISDN PBX có quyền truy cập vào mạng VoIP
 • Bảo trì và nâng cấp trên nền PBX
 • Bổ sung các ISDN BRI trunking cho IP-PBX
 • Tiết kiệm chi phí cho các cuộc gọi điện thoại qua VoIP