Bang gia zoom 2021

Bảng giá zoom meeting | Mua Zoom chính hãng có VAT và hợp đồng

Bảng báo giá cho các gói giải pháp của phần mềm Zoom Cloud Meeting dành cho cá nhân và doanh nghiệp.
Zoom Pro giá: 3.700.000. 12 tháng. 100 người tham gia họp. Mua tối thiểu 1 host. …
Zoom Business. 4.700.00. 12 tháng. 300 người tham gia họp. Mua tối thiểu 10 host. …
Enterprise. 5.700.000. 12 tháng. 500 người tham gia họp mở rộng 1000 người. Mua tối thiểu 50 host.