Giải pháp, Webex meeting

Giải pháp Webex cho Chính phủ

Giải pháp Webex cho Chính phủ
Webex for Government ( Webex cho Chính phủ ) được thiết kế để các tổ chức công trên toàn cầu luôn kết nối một cách an toàn thông qua gọi điện, họp và nhắn tin — cho dù đang ở văn phòng, làm việc từ xa hay đang di chuyển. Webex cho Quốc phòng. Một giải pháp cộng tác an toàn, được lưu trữ trên đám mây...

Tiếp tục đọc

Giải pháp, Webex meeting

Giải pháp Webex Meeting cho ngành Giáo dục

Giải pháp Webex Meeting cho ngành Giáo dục
Ngành Giáo dục ngày nay đã dần chuyển sang việc giảng dạy, học tập và quản lý từ xa. Các chương trình giảng dạy hiện nay không chỉ thiên về lý thuyết cứng nhắc như truyền thống. Mà việc thực hành và cho học sinh, sinh viên được trải nghiệm thực thụ. Khuyến khích học sinh, sinh ...

Tiếp tục đọc