Hiển thị tất cả 11 kết quả

Tổng đài IP Yeastar P550

17.960.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Cuộc gọi đồng thời

25

Tổng đài IP Xorcom CXR1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

30

Cuộc gọi đồng thời

10 (FXS), 55 (chỉ SIP)

Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

30

Cuộc gọi đồng thời

30

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 75

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Người dùng

75

Cuộc gọi đồng thời

45

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 60

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

60

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

40

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 40

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

40

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

30

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 25

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

15

Người dùng

25

Tổng đài VoIP Yeastar S412

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

8

Cổng FXO / BRI tối đa

4

Cổng FXS tối đa

12

Cổng di động tối đa

2

VoIP Trunk

4

Người dùng

20

Tổng đài VoIP Yeastar S20

7.460.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

20

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

10

Cổng FXS tối đa

4

Cổng FXO / BRI tối đa

4

Cổng di động tối đa

1

VoIP Trunk

20

Tổng đài VoIP Yeastar S50

14.370.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

25

Cổng FXS tối đa

8

Cổng FXO / BRI tối đa

8

VoIP Trunk

50

Cổng di động tối đa

4

Người dùng

50