Hiển thị tất cả 22 kết quả

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG5000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/T1

64

Cuộc gọi đồng thời

1920

Tổng đài VoIP Dinstar UC2500

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Phần mở rộng SIP

5000

Cuộc gọi đồng thời

300

Cổng FXO

80

Cổng FXS

80

Cổng E1/T1

16

Tổng đài VoIP Dinstar UC1500

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Phần mở rộng SIP

5000

Cuộc gọi đồng thời

300

Cổng FXO

32

Cổng FXS

32

Cổng E1/T1

16

Tổng đài VoIP Blue Steel CXTS4000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1500

Cuộc gọi đồng thời

880

Tổng đài VoIP Xorcom Blue Steel CXTS3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

Lên đến 550

Tổng đài VoIP Xorcom CTS3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CTS2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

85

Tổng đài IP Xorcom Blue Steel CXT4000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1500

Cuộc gọi đồng thời

880

Tổng đài IP Xorcom Blue Steel CXT3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

Lên đến 550

Tổng đài IP Xorcom CXE3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6300 Series
Tổng đài VoIP Grandstream UCM6301 UCM6301
Tổng đài VoIP Grandstream UCM6302 UCM6302

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6300 Series

8.330.00018.370.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

3000

Cổng FXS tối đa

1 (UCM6301), 2 (UCM6302), 4 (UCM6304), 8 (UCM6308)

Cổng FXO / BRI tối đa

2 cổng (UCM6202), 4 cổng (UCM6204), 8 cổng (UCM6208)

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

450

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6510

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

2000

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

200

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

1

Cổng FXO / BRI tối đa

2

Cổng FXS tối đa

2

VoIP Trunk

50

Tổng đài Sangoma PBXact 2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

2000

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

15000

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 1200

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng di động tối đa

4

Người dùng

1200

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

4

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

350