Hiển thị tất cả 17 kết quả

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6300 Audio series

Liên hệ

Grandstream UCM RemoteConnect

18.370.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Tổng đài VoIP Blue Steel CXTS4000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Israel

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

Lên đến 1500

Cuộc gọi đồng thời

880

Tổng đài VoIP Xorcom Blue Steel CXTS3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Israel

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

Lên đến 550

Tổng đài VoIP Xorcom CTS3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Israel

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CTS2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Israel

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

85

Tổng đài IP Xorcom Blue Steel CXT4000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Israel

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

Lên đến 1500

Cuộc gọi đồng thời

880

Tổng đài IP Xorcom Blue Steel CXT3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Israel

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

Lên đến 550

Tổng đài IP Xorcom CXE3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Israel

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Israel

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6300 Series

8.330.00018.370.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

3000

Cổng FXS tối đa

1 (UCM6301), 2 (UCM6302), 4 (UCM6304), 8 (UCM6308)

Cổng FXO / BRI tối đa

2 cổng (UCM6202), 4 cổng (UCM6204), 8 cổng (UCM6208)

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

450

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6510

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

2000

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

200

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

1

Cổng FXO / BRI tối đa

2

Cổng FXS tối đa

2

VoIP Trunk

50

Tổng đài Sangoma PBXact 2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Người dùng

2000

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

15000

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 1200

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng di động tối đa

4

Người dùng

1200

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

4

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

350