Hiển thị 1–40 của 55 kết quả

Tai nghe Plantronics Blackwire 3200 Series

Tai nghe Plantronics Blackwire 3210 USB-A Blackwire 3210 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3210 USB-C Blackwire 3210 USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3215 USB-A Blackwire 3215 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3215 USB-C Blackwire 3215 USB-C
+4
Tai nghe Plantronics Blackwire 3220 USB-A Blackwire 3220 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3220, USB-C | Tai nghe 2 bên tai, chuẩn kết nối USB-C Blackwire 3220 USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3225, USB-A Blackwire 3225 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3225 USB-C Blackwire 3225 USB-C
1.080.0002.220.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Stereo/ Mono

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C UC Stereo
1.705.0002.100.000 (chưa VAT)

Tai nghe USB Yealink UH34 & UH34 Lite Dual/Mono

Tai nghe Yealink UH34 Dual UC UH34 Dual UC
Tai nghe Yealink UH34 Lite Dual UC UH34 Lite Dual UC
Tai nghe Yelaink UH34 Lite Mono UC UH34 Lite Mono UC
Tai nghe Yealink UH34 Mono UC UH34 Mono UC
+4
Tai nghe Yealink UH34 Dual Teams UH34 Dual Teams
Tai nghe Yealink UH34 Lite Dual Teams UH34 Lite Dual Teams
Tai nghe Yealink UH34 Lite Mono Teams UH34 Lite Mono Teams
Tai nghe Yealink UH34 Mono Teams UH34 Mono Teams
Liên hệ

Tai nghe Logitech Zone wireless và Zone wireless plus

Tai nghe Logitech Zone Wireless | P/N: 981-000797 Logitech Zone Wireless
Tai nghe Logitech Zone Wireless Plus | P/N: 981-000805 Logitech Zone Wireless Plus
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 75 SE

Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - MS Stereo | 7599-842-109 Evolve 75 SE - MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - MS Stereo with Charging Stand | 7599-842-199 Evolve 75 SE - MS Stereo with Charging Stand
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - UC Stereo | 7599-848-109 Evolve 75 SE - UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - UC Stereo with Charging Stand | 7599-848-199 Evolve 75 SE - UC Stereo with Charging Stand
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex

Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex – USB-A MS Stereo (P/N: 26699-999-999) Evolve2 65 Flex USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A MS Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-999-989 Evolve2 65 Flex USB-A MS Stereo (Wireless Charging)
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A UC Stereo | P/N: 26699-989-999 Evolve2 65 Flex USB-A UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A UC Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-989-989 Evolve2 65 Flex USB-A UC Stereo (Wireless Charging)
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C MS Stereo | P/N: 26699-999-899 Evolve2 65 Flex USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C MS Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-999-889 Evolve2 65 Flex USB-C MS Stereo (Wireless Charging)
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C UC Stereo | P/N: 26699-989-899 Evolve2 65 Flex USB-C UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C UC Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-989-889 Evolve2 65 Flex USB-C UC Stereo (Wireless Charging)
Liên hệ

Tai nghe Epos Adapt 300 Series

Tai nghe Epos Adapt 360 | Article number: 1000209 Adapt 360
Tai nghe Epos Adapt 360 White | Article number: 1000210 Adapt 360 White
Tai nghe Epos Adapt 361 | Article number: 1001008 Adapt 361
Tai nghe Epos Adapt 361 White | Article number: 1001009 Adapt 361 White
Liên hệ

Tai nghe Epos Adapt 200 Series

Tai nghe Epos ADAPT 230 | Article number: 1000881 ADAPT 230
Tai nghe Epos ADAPT 231 | Article number: 1000896 ADAPT 231
Tai nghe Epos ADAPT 260 | Article number: 1000882 ADAPT 260
Tai nghe Epos ADAPT 261 | Article number: 1000897 ADAPT 261
Liên hệ

Tai nghe Epos ADAPT 100 Series

Tai nghe Epos ADAPT 130 USB II ADAPT 130 USB II
Tai nghe ADAPT 130 USB-C II ADAPT 130 USB-C II
Tai nghe ADAPT 130T USB II ADAPT 130T USB II
Tai nghe ADAPT 130T USB-C II ADAPT 130T USB-C II
+15
Tai nghe ADAPT 135 USB II ADAPT 135 USB II
Tai nghe Epos ADAPT 135 USB-C II ADAPT 135 USB-C II
Tai nghe Epos ADAPT 135T USB II ADAPT 135T USB II
Tai nghe Epos ADAPT 135T USB-C II ADAPT 135T USB-C II
Tai nghe Epos ADAPT 160 ANC USB-C ADAPT 160 ANC USB-C
Tai nghe Epos ADAPT 160 USB II ADAPT 160 USB II
Tai nghe ADAPT 160 USB-C II ADAPT 160 USB-C II
Tai nghe Epos ADAPT 160T ANC USB ADAPT 160T ANC USB
Tai nghe Epos ADAPT 160T USB II ADAPT 160T USB II
Tai nghe ADAPT 160T USB-C II ADAPT 160T USB-C II
Tai nghe Epos ADAPT 165 II ADAPT 165 II
Tai nghe Epos ADAPT 165 USB II ADAPT 165 USB II
Tai nghe Epos ADAPT 165 USB-C II ADAPT 165 USB-C II
Tai nghe Epos ADAPT 165T USB II ADAPT 165T USB II
Tai nghe Epos ADAPT 165T USB-C II ADAPT 165T USB-C II
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 55

Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Mono 25599-889-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono with Charging Stand 25599-889-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono 25599-889-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Mono 25599-899-899
+10
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono with Charging Stand 25599-899-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono 25599-899-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo with Charging Stand 25599-989-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo 25599-989-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo with Charging Stand 25599-989-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo 25599-989-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo with Charging Stand 25599-999-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo 25599-999-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo with Charging Stand 25599-999-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo 25599-999-999
Liên hệ

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Mono 25089-889-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Mono 25089-889-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Mono 25089-899-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Mono 25089-899-999
+4
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Stereo 25089-989-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Stereo 25089-989-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Stereo 25089-999-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Stereo 25089-999-999
Liên hệ

Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 series

Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 BH71
Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 Pro BH71 Pro
Tai nghe bluetooth Yealink BH71 Workstation BH71 Workstation
Tai nghe bluetooth Yealink BH71 Workstation Pro BH71 Workstation Pro
Liên hệ

Tai nghe Yealink UH37 Series

Tai nghe Yealink UH37 Dual Yealink UH37 Dual
Tai nghe Yealink UH37 Mono Yealink UH37 Mono
Liên hệ

Tai nghe không dây Yealink WH62 Portable

Tai nghe không dây DECT Yealink WH62 Dual Portable Teams WH62 Dual Portable Teams
Tai nghe không dây DECT Yealink WH62 Dual Portable UC WH62 Dual Portable UC
Tai nghe không dây DECT Yealink WH62 Mono Portable Teams WH62 Mono Portable Teams
Tai nghe không dây DECT Yealink WH62 Mono Portable UC WH62 Mono Portable UC
Liên hệ

Tai nghe bluetooth Yealink BH76

Tai nghe bluetooth Yealink BH76 Black BH76 Black
Tai nghe bluetooth Yealink BH76 Light Gray BH76 Light Gray
Tai nghe bluetooth Yealink BH76 with Charging Stand Black BH76 with Charging Stand Black
BH76 with Charging Stand Light Gray BH76 with Charging Stand Light Gray
Liên hệ

Tai nghe bluetooth Yealink BH72

Tai nghe bluetooth Yealink BH72 Black BH72 Black
Tai nghe bluetooth Yealink BH72 Light Gray BH72 Light Gray
Tai nghe bluetooth Yealink BH72 Black BH72 Lite Black
Tai nghe bluetooth Yealink BH72 Light Gray BH72 Lite Light Gray
+2
BH72 with Charging Stand Black BH72 with Charging Stand Black
BH72 with Charging Stand Light Gray BH72 with Charging Stand Light Gray
Liên hệ

Tai nghe Yealink UH38 Series

Tai nghe Yealink UH38 UH38 Dual Teams-BAT
Tai nghe Yealink UH38 UH38 Dual UC-BAT
Tai nghe Yealink UH38 UH38 Mono Teams-W/O BAT
Tai nghe Yealink UH38 UH38 Mono UC-W/O BAT
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 75

Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đế sạc, Đen
+7
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đế sạc, Đen
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đen
Jabra Evolve2 75 USB-A MS Teams with Charging Stand – Màu đen
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 20

Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 UC Stereo Evolve 20 UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C UC Stereo
902.0001.400.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire C435

BLACKWIRE C435-M Blackwire C435-M, USB-A
Blackwire-C43 Blackwire C435, USB-A
2.028.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE

Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-A, MS Mono | SKU: 23189-899-979 Evolve2 30 SE USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-A, MS Stereo | SKU: 23189-999-979 Evolve2 30 SE USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-A, UC Mono | SKU: 23189-889-979 Evolve2 30 SE USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-A, UC Stereo | SKU: 23189-989-979 Evolve2 30 SE USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-C, MS Mono | SKU: 23189-899-879 Evolve2 30 SE USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-C, MS Stereo | SKU: 23189-999-879 Evolve2 30 SE USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-C, UC Mono | SKU: 23189-889-879 Evolve2 30 SE USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-C, UC Stereo | SKU: 23189-989-879 Evolve2 30 SE USB-C UC Stereo
Liên hệ

Tai nghe Yealink YHS34 & YHS34 Lite Dual/Mono

Tai nghe Yealink YHS34 Dual | Đệm tai bằng da YHS34 Dual
Tai nghe Yealink YHS34 Lite Dual | Đệm tai bằng xốp YHS34 Lite Dual
Tai nghe Yealink YHS34 Lite Mono | Đệm tai bằng xốp YHS34 Lite Mono
Tai nghe Yealink YHS34 Mono | Đệm tai bằng da YHS34 Mono
Liên hệ

Tai nghe Yealink YHS36 Dual/Mono

Tai nghe Yealink YHS36 Dual YHS36 Dual
Tai nghe Yealink YHS36 Mono YHS36 Mono
1.087.0001.383.000 (chưa VAT)

Tai nghe không dây Yealink WH62

Tai nghe không dây Yealink WH62 Dual Teams WH62 Dual Teams
Tai nghe không dây Yealink WH62 Dual UC WH62 Dual UC
Tai nghe không dây Yealink WH62 Mono Teams WH62 Mono Teams
Tai nghe không dây Yealink WH62 Mono UC WH62 Mono UC
Liên hệ

Tai nghe không dây Yealink WH66

Tai nghe không dây Yealink WH66 Dual Teams WH66 Dual Teams
Tai nghe không dây Yealink WH66 Dual UC WH66 Dual UC
Tai nghe không dây Yealink WH66 Mono Teams WH66 Mono Teams
Tai nghe không dây Yealink WH66 Mono UC WH66 Mono UC
Tai nghe không dây Yealink WH66 with charge WH66 with charger
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 8225

Tai nghe Plantronics Blackwire 8225, Microsoft, USB-A Blackwire 8225, MS, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 8225, Microsoft, USB-C Blackwire 8225, MS, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 8225, USB-A Blackwire 8225, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 8225, USB-C Blackwire 8225, USB-C
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 3300 Series

Tai nghe Plantronics Blackwire 3315T, 3.5 mm | P/N: 216898-01 Blackwire 3315T, 3.5 mm
Tai nghe Plantronics Blackwire 3325T, 3.5 mm | P/N: 216899-01 Blackwire 3325T, 3.5 mm
Tai nghe Plantronics Blackwire 3310, Microsoft, USB-A| P/N: 212703-101 Blackwire 3310, MS, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3310, Microsoft, USB-C | P/N: 214011-101 Blackwire 3310, MS, USB-C
+14
Tai nghe Plantronics Blackwire 3310, USB-A Blackwire 3310, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3310, USB-C | P/N: 213929-101 Blackwire 3310, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3315, Microsoft, USB-A | P/N: 214014-101 Blackwire 3315, MS, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3315, Microsoft, USB-C | P/N: 214015-101 Blackwire 3315, MS, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3315, USB-A | P/N: 213936-101 Blackwire 3315, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3315, USB-C | P/N: 213937-101 Blackwire 3315, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3320, Microsoft, USB-A | P/N: 214012-101 Blackwire 3320, MS, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3320, Microsoft, USB-C | P/N: 214013-101 Blackwire 3320, MS, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3320, USB-A | P/N: 213934-10 Blackwire 3320, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3320, USB-C | P/N: 213935-101 Blackwire 3320, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3325, Microsoft, USB-A | P/N: 214016-101 Blackwire 3325, MS, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3325, Microsoft, USB-C | P/N: 214017-101 Blackwire 3325, MS, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3325, USB-A | P/N: 213938-101 Blackwire 3325, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3325, USB-C | P/N: 213939-101 Blackwire 3325, USB-C
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series

Tai nghe Plantronics Blackwire 5210, Monaural, USB-A Blackwire 5210 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 5210, Monaural, USB-C Blackwire 5210 USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 5210T, Monaural, 3.5 mm Blackwire 5210T
Tai nghe Plantronics Blackwire 5220, Stereo, USB-A Blackwire 5220 USB-A
+2
Tai nghe Plantronics Blackwire 5220, Stereo, USB-C Blackwire 5220 USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 5220T, Stereo, 3.5 mm Blackwire 5220T
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 7225

Tai nghe Plantronics Blackwire 7225, Màu đen, USB-A Blackwire 7225 Black USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 7225, màu đen, USB-C Blackwire 7225 Black USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 7225, Màu trắng, USB-A Blackwire 7225 White USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 7225, màu trắng, USB-C Blackwire 7225 White USB-C
5.215.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Voyager Focus UC

Tai nghe Plantronics Voyager Focus UC B825 B825
Tai nghe Plantronics Voyager Focus UC B825 No Stand B825 No Stand
Tai nghe Plantronics Voyager Focus UC B825 USB-C B825 USB-C
Tai nghe Plantronics Voyager Focus UC B825 USB-C No Stand B825 USB-C No Stand
+2
Tai nghe Plantronics Voyager Focus UC B825-M B825-M
Tai nghe Plantronics Voyager Focus UC B825-M No Stand B825-M No Stand
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Voyager 4200 Office và UC Series

Tai nghe Plantronics Voyager 4210 UC BT600 USB-C Charge Stand UC USB-C Cable WW 4210 UC BT600 USB-C Charge Stand UC USB-C Cable WW
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 UC BT600 USB-C Charge Stand UC USB-C Cable WW 4220 UC BT600 USB-C Charge Stand UC USB-C Cable WW
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 Office 1-way Base Standard Charge Cable Voyager 4210 Office 1-way Base Standard Charge Cable
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 Office 2-Way Base USB-A Voyager 4210 Office 2-Way Base MS USB-A
+22
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 Office 2-Way Base USB-C Voyager 4210 Office 2-Way Base MS USB-C
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 Office 2-Way Base MS USB-A Voyager 4210 Office 2-Way Base USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 Office 2-Way Base MS USB-C Voyager 4210 Office 2-Way Base USB-C
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 UC BT600 Charge Stand UC USB-A Voyager 4210 UC BT600 Charge Stand UC USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 UC USB-A Voyager 4210 UC USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 UC USB-A MS Voyager 4210 UC USB-A MS
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 UC USB-C Voyager 4210 UC USB-C
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 UC USB-C MS Voyager 4210 UC USB-C MS
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 UC with charging base USB-A MS Voyager 4210 UC with charging base USB-A MS
Tai nghe Plantronics Voyager 4210 UC with charging base USB-C MS Voyager 4210 UC with charging base USB-C MS
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 Office 1-Way Base Standard Charge Cable Voyager 4220 Office 1-Way Base Standard Charge Cable
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 Office 2-Way Base MS USB-A Voyager 4220 Office 2-Way Base MS USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 Office 2-Way Base USB-C Voyager 4220 Office 2-Way Base MS USB-C
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 Office 2-Way Base USB-A Voyager 4220 Office 2-Way Base USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 Office 2-Way Base MS USB-C Voyager 4220 Office 2-Way Base USB-C
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 UC BT600 Charge Stand UC USB-A Voyager 4220 UC BT600 Charge Stand UC USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 UC USB-A Voyager 4220 UC USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 UC USB-A MS Voyager 4220 UC USB-A MS
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 UC USB-C Voyager 4220 UC USB-C
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 UC USB-C MS Voyager 4220 UC USB-C MS
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 UC with charging base USB-A MS Voyager 4220 UC with charging base USB-A MS
Tai nghe Plantronics Voyager 4220 UC with charging base USB-C MS Voyager 4220 UC with charging base USB-C MS
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Voyager 5200 Office and UC Series

Tai nghe Plantronics Voyager 5200 Office, 1-Way Base, Standard Charge Cable Voyager 5200 Office, 1-Way Base, Standard Charge Cable
Tai nghe Plantronics Voyager 5200 Office, 2-Way Base, USB-A Voyager 5200 Office, 2-Way Base, USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 5200 UC (BT600) Voyager 5200 UC (BT600)
Tai nghe Plantronics Voyager 5200 UC (BT700) Voyager 5200 UC (BT700)
+3
Tai nghe Plantronics Voyager 5200 Office, 2-Way Base, MS, USB-A Voyager 5200 Office, 2-Way Base, MS, USB-A
Tai nghe Plantronics Voyager 5200 Office, 2-Way Base, MS, USB-C Voyager 5200 Office, 2-Way Base, MS, USB-C
Tai nghe Plantronics Voyager 5200 Office, 2-Way Base, USB-C Voyager 5200 Office, 2-Way Base, USB-C
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC

Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC, Black Voyager 6200 UC, Black
Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC, USB-C, Black Voyager 6200 UC, USB-C, Black
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC

P/N: 208769-01| Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC, Black Voyager 8200 UC, Black
P/N: 211716-01| Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC, USB-C, Black Voyager 8200 UC, USB-C, Black
9.767.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics CS500 XD Series

Tai nghe Plantronics CS510, XD Over-the-head Monaural (P/N: 88284-01) CS510-XD
Tai nghe Plantronics CS520 XD, Over-the-head Binaural CS520-XD
Tai nghe Plantronics CS540-XD CS540-XD
Tai nghe Plantronics CS545-XD, Convertible CS545-XD
7.477.0009.346.000 (chưa VAT)

Tai nghe văn phòng tốt nhất cải thiện hiệu quả và sự hài lòng của nhân viên với khả năng khử tiếng ồn, thoải mái khi đeo và làm việc với tất cả điện thoại của bạn.

Ngọc Thiên là nhà cung cấp tai nghe văn phòng, Office Headsets, tai nghe office, chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Jabra, Plantronics, … cung cấp nhiều giải pháp, thiết bị cho trung tâm chăm sóc khách hàng của viettel, mobifone, vinaphone, TP bank, MB bank…Chúng tôi cam kết bạn sẽ được đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp tư vấn để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Liên hệ ngay: 02877798999 (Phòng kinh doanh) để hỗ trợ tư vấn.