Hiển thị 1–40 của 46 kết quả

Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 series

Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 BH71
Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 Pro BH71 Pro
Tai nghe bluetooth Yealink BH71 Workstation BH71 Workstation
Tai nghe bluetooth Yealink BH71 Workstation Pro BH71 Workstation Pro
Liên hệ

Tai nghe Yealink UH37 Series

Tai nghe Yealink UH37 Dual Yealink UH37 Dual
Tai nghe Yealink UH37 Mono Yealink UH37 Mono
Liên hệ

Tai nghe bluetooth Yealink BH76

Tai nghe bluetooth Yealink BH76 Black BH76 Black
Tai nghe bluetooth Yealink BH76 Light Gray BH76 Light Gray
Tai nghe bluetooth Yealink BH76 with Charging Stand Black BH76 with Charging Stand Black
BH76 with Charging Stand Light Gray BH76 with Charging Stand Light Gray
Liên hệ

Tai nghe bluetooth Yealink BH72

Tai nghe bluetooth Yealink BH72 Black BH72 Black
Tai nghe bluetooth Yealink BH72 Light Gray BH72 Light Gray
Tai nghe bluetooth Yealink BH72 Black BH72 Lite Black
Tai nghe bluetooth Yealink BH72 Light Gray BH72 Lite Light Gray
+2
BH72 with Charging Stand Black BH72 with Charging Stand Black
BH72 with Charging Stand Light Gray BH72 with Charging Stand Light Gray
Liên hệ

Tai nghe Yealink UH38 Series

Tai nghe Yealink UH38 UH38 Dual Teams-BAT
Tai nghe Yealink UH38 UH38 Dual UC-BAT
Tai nghe Yealink UH38 UH38 Mono Teams-W/O BAT
Tai nghe Yealink UH38 UH38 Mono UC-W/O BAT
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 75

Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đế sạc, Đen
+7
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đế sạc, Đen
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đen
Jabra Evolve2 75 USB-A MS Teams with Charging Stand – Màu đen
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Stereo/ Mono

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C UC Stereo
1.920.0002.100.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 20

Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C UC Stereo
1.210.0001.400.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire C435

BLACKWIRE C435-M Blackwire C435-M, USB-A
Blackwire-C43 Blackwire C435, USB-A
2.028.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 30

Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono Evolve2 30 USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Evolve2 30 USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono Evolve2 30 USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Evolve2 30 USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC mono Evolve2 30 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC stereo Evolve2 30 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC mono Evolve2 30 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC stereo Evolve2 30 USB-C UC Stereo
Liên hệ

Tai nghe Yealink YHS34 & YHS34 Lite Dual/Mono

Tai nghe Yealink YHS34 Dual YHS34 Dual
Tai nghe Yealink YHS34 Lite Dual YHS34 Lite Dual
Tai nghe Yealink YHS34 Lite Mono YHS34 Lite Mono
Tai nghe Yealink YHS34 Mono YHS34 Mono
Liên hệ

Tai nghe USB Yealink UH34 & UH34 Lite Dual/Mono

UH34 and UH34 Lite UH34 Dual
UH34 and UH34 Lite UH34 Lite Dual
UH34 and UH34 Lite UH34 Lite Mono
Yealink UH34 Mono UH34 Mono
Liên hệ

Tai nghe không dây Yealink WH62

Tai nghe không dây WH62 Dual Teams WH62 Dual Teams
Tai nghe không dây WH62 Dual Teams WH62 Dual UC
Tai nghe không dây Yealink WH62 Mono Teams WH62 Mono Teams
Tai nghe không dây Yealink WH62 Mono Teams WH62 Mono UC
Liên hệ

Tai nghe không dây Yealink WH66

WH66 Mono UC WH66 Dual Teams
WH66 Mono UC WH66 Dual UC
WH66 Mono WH66 Mono Teams
WH66 Mono WH66 Mono UC
Liên hệ

Tai nghe Logitech Zone wireless và Zone wireless plus

Zone Wireless Logitech Zone Wireless
Zone Wireless Logitech Zone Wireless Plus
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 8225

Blackwire 8225, Microsoft, USB-A (P/N: 214408-01) Blackwire 8225, MS, USB-A
Blackwire 8225, Microsoft, USB-C (P/N: 214409-01) Blackwire 8225, MS, USB-C
Blackwire 8225, USB-A (P/N: 214406-01) Blackwire 8225, USB-A
Blackwire 8225, USB-C (P/N: 214407-01) Blackwire 8225, USB-C
Liên hệ

Tai nghe Plantronics Blackwire 3200 Series

Blackwire 3210, USB-A P/N: 209744-101 Blackwire 3210 USB-A
Blackwire 3210, USB-C P/N: 209748-101 Blackwire 3210 USB-C
Blackwire 3215 USB-A P/N: 209746-101 Blackwire 3215 USB-A
Blackwire 3215, USB-C P/N: 209750-101 Blackwire 3215 USB-C
+4
Blackwire 3220, USB-A P/N: 209745-101 Blackwire 3220 USB-A
Blackwire 3220, USB-C P/N: 209749-101 Blackwire 3220 USB-C
Blackwire 3225, USB-A P/N: 209747-22 Blackwire 3225 USB-A
Blackwire 3225, USB-C P/N: 209751-22 Blackwire 3225 USB-C
1.080.0002.220.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 3300 Series

Blackwire 3310, Microsoft, USB-A (P/N: 212703-01) Blackwire 3310, MS, USB-A
Blackwire 3310, Microsoft, USB-C (P/N: 214011-01) Blackwire 3310, MS, USB-C
Blackwire 3310, USB-A (P/N: 213928-01) Blackwire 3310, USB-A
Blackwire 3310, USB-C (P/N: 213929-01) Blackwire 3310, USB-C
+12
Blackwire 3315, Microsoft, USB-A (P/N: 214014-01) Blackwire 3315, MS, USB-A
Blackwire 3315, Microsoft, USB-C (P/N: 214015-01) Blackwire 3315, MS, USB-C
Blackwire 3315, USB-A (P/N: 213936-01) Blackwire 3315, USB-A
Blackwire 3315, USB-C (P/N: 213937-01) Blackwire 3315, USB-C
Blackwire 3320, Microsoft, USB-A (P/N: 214012-01) Blackwire 3320, MS, USB-A
Blackwire 3320, Microsoft, USB-C (P/N: 214013-01) Blackwire 3320, MS, USB-C
Blackwire 3320, USB-A (P/N: 213934-01) Blackwire 3320, USB-A
Blackwire 3320, USB-C (P/N: 213935-01) Blackwire 3320, USB-C
Blackwire 3325, Microsoft, USB-A (P/N: 214016-01) Blackwire 3325, MS, USB-A
Blackwire 3325, Microsoft, USB-C (P/N: 214017-01) Blackwire 3325, MS, USB-C
Blackwire 3325, USB-A (P/N: 213938-01) Blackwire 3325, USB-A
Blackwire 3325, USB-C (P/N: 213939-01) Blackwire 3325, USB-C
1.660.0002.830.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series

Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5210, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5210, USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5220, Stereo, USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 5200 Series Blackwire 5220, Stereo, USB-C
3.330.0003.660.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 7225

Tai nghe chụp tai Plantronics Blackwire 7225, Black, USB-A Blackwire 7225 Black USB-A
Blackwire 7225, Black, USB-C Blackwire 7225 Black USB-C
Blackwire 7225, White, USB-A Blackwire 7225 White USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 7225 Blackwire 7225 White USB-C
5.215.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Voyager 4200 Office và UC Series

Voyager 4210 UC, USB-A (P/N: 211317-101) Voyager 4210 UC, USB-A
Voyager 4210 UC, USB-C (P/N: 211317-102) Voyager 4210 UC, USB-C
5.360.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC

Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC Voyager 6200 UC, Black
Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC Voyager 6200 UC, Sand
Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC Voyager 6200 UC, USB-C, Black
Tai nghe Plantronics Voyager 6200 UC Voyager 6200 UC, USB-C, Sand
7.710.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC

Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC Voyager 8200 UC, Black
Tai nghe Plantronics Voyager 8200 UC Voyager 8200 UC, USB-C, Black
9.767.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics CS500 XD Series

Plantronics CS500 XD Series CS510
Plantronics CS500 XD Series CS520 XD
Plantronics CS500 XD Series CS540 XD
Plantronics CS500 XD Series CS545 XD
7.477.0009.346.000 (chưa VAT)

Tai nghe không dây Plantronics CS540

CS540 CS540 Convertible
CS540 CS540 Convertible Noise-Canceling
Liên hệ

Tai nghe không dây Plantronics Savi 8200 Office và UC

Savi 8210 Office, Monaural, Standard Savi 8210 Office
Savi 8210 UC Savi 8210 UC
Savi 8210 UC Savi 8210-M Office
Savi 8210 UC Savi 8210-M UC
+16
8220 Office Savi 8220 Office
8220 Office Savi 8220 UC
8220 Office Savi 8220-M Office
8220 Office Savi 8220-M UC
Savi 8240 Office Savi 8240 Office
Savi 8240 Office Savi 8240 UC
Savi 8240 Office Savi 8240 UC, USB-C
Savi 8240 Office Savi 8240-M Office
Savi 8240 Office Savi 8240-M UC
Savi 8240 Office Savi 8240-M UC, USB-C
Savi 8245 Office Savi 8245 Office
Savi 8245 Office Savi 8245 UC
Savi 8245 Office Savi 8245 UC, USB-C
Savi 8245 Office Savi 8245-M Office
Savi 8245 Office Savi 8245-M UC
Savi 8245 Office Savi 8245-M UC, USB-C
11.370.00012.710.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 85

Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C MS Teams Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-A UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đen
+11
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Đế sạc, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-A UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C MS Teams Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đế sạc, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Black Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đế sạc, Màu đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đế sạc, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Black Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đế sạc, Màu đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đen
11.860.00013.110.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 65

Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Màu be
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Evolve2 65 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Màu đen
Jabra Evolve2 65 Evolve2 65 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Màu đen
Jabra Evolve2 65 USB-A UC Stereo with Charging Stand - Black Evolve2 65 USB-A MS Stereo, Màu đen
+6
Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-A UC Stereo, Đế sạc, Màu be
Jabra Evolve2 65 USB-A UC Stereo with Charging Stand - Black Evolve2 65 USB-A UC Stereo, Màu đen
Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-C MS Stereo, Đế sạc, Màu be
Jabra Evolve2 65 USB-C MS Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-C MS Stereo, Màu be
Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-C UC Stereo, Đế sạc, Màu be
Jabra Evolve2 65 USB-C MS Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-C UC Stereo, Màu be
6.600.0007.720.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 40

Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A MS Teams Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A MS Teams Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C MS Teams Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C MS Teams Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C UC Stereo
3.170.0003.640.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 75

Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75+ MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75+ UC Stereo
7.520.0008.880.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 80

Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 MS Stereo USB-C
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 UC Stereo USB-C
Liên hệ

Tai nghe văn phòng tốt nhất cải thiện hiệu quả và sự hài lòng của nhân viên với khả năng khử tiếng ồn, thoải mái khi đeo và làm việc với tất cả điện thoại của bạn.

Ngọc Thiên là nhà cung cấp tai nghe văn phòng, Office Headsets, tai nghe office, chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Jabra, Plantronics, … cung cấp nhiều giải pháp, thiết bị cho trung tâm chăm sóc khách hàng của viettel, mobifone, vinaphone, TP bank, MB bank…Chúng tôi cam kết bạn sẽ được đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp tư vấn để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Liên hệ ngay: 02877798999 (Phòng kinh doanh) để hỗ trợ tư vấn.