Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 400

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

400

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

150

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 100

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

100

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

60

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

2