Hiển thị 1–40 của 135 kết quả

Tai nghe Jabra Biz 1100 Series

Tai nghe Jabra Biz 1100 QD Duo Biz 1100 QD Duo
Tai nghe Jabra Biz 1100 QD Mono Biz 1100 QD Mono
Tai nghe Jabra Biz 1100 USB Duo Biz 1100 USB Duo
Tai nghe chuyên dụng cho tổng đài Jabra Biz 1100 USB Mono Biz 1100 USB Mono
780.000850.000 (chưa VAT)

Tai nghe Plantronics Blackwire 3200 Series

Tai nghe Plantronics Blackwire 3210 USB-A Blackwire 3210 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3210 USB-C Blackwire 3210 USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3215 USB-A Blackwire 3215 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3215 USB-C Blackwire 3215 USB-C
+4
Tai nghe Plantronics Blackwire 3220 USB-A Blackwire 3220 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3220, USB-C | Tai nghe 2 bên tai, chuẩn kết nối USB-C Blackwire 3220 USB-C
Tai nghe Plantronics Blackwire 3225, USB-A Blackwire 3225 USB-A
Tai nghe Plantronics Blackwire 3225 USB-C Blackwire 3225 USB-C
1.080.0002.220.000 (chưa VAT)

Tai nghe USB Yealink UH34 & UH34 Lite Dual/Mono

Tai nghe Yealink UH34 Dual UC UH34 Dual UC
Tai nghe Yealink UH34 Lite Dual UC UH34 Lite Dual UC
Tai nghe Yelaink UH34 Lite Mono UC UH34 Lite Mono UC
Tai nghe Yealink UH34 Mono UC UH34 Mono UC
+4
Tai nghe Yealink UH34 Dual Teams UH34 Dual Teams
Tai nghe Yealink UH34 Lite Dual Teams UH34 Lite Dual Teams
Tai nghe Yealink UH34 Lite Mono Teams UH34 Lite Mono Teams
Tai nghe Yealink UH34 Mono Teams UH34 Mono Teams
Liên hệ

Tai nghe Logitech Zone wireless và Zone wireless plus

Tai nghe Logitech Zone Wireless | P/N: 981-000797 Logitech Zone Wireless
Tai nghe Logitech Zone Wireless Plus | P/N: 981-000805 Logitech Zone Wireless Plus
Liên hệ

Tai nghe USB Logitech H390

Tai nghe USB Logitech H390 - Black (Đen) 981-000485
Tai nghe USB Logitech H390 - Hồng 981-001282
Tai nghe USB Logitech H390 - Off-white (Trắng nhạt) 981-001287
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 75 SE

Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - MS Stereo | 7599-842-109 Evolve 75 SE - MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - MS Stereo with Charging Stand | 7599-842-199 Evolve 75 SE - MS Stereo with Charging Stand
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - UC Stereo | 7599-848-109 Evolve 75 SE - UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - UC Stereo with Charging Stand | 7599-848-199 Evolve 75 SE - UC Stereo with Charging Stand
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex

Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex – USB-A MS Stereo (P/N: 26699-999-999) Evolve2 65 Flex USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A MS Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-999-989 Evolve2 65 Flex USB-A MS Stereo (Wireless Charging)
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A UC Stereo | P/N: 26699-989-999 Evolve2 65 Flex USB-A UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A UC Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-989-989 Evolve2 65 Flex USB-A UC Stereo (Wireless Charging)
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C MS Stereo | P/N: 26699-999-899 Evolve2 65 Flex USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C MS Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-999-889 Evolve2 65 Flex USB-C MS Stereo (Wireless Charging)
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C UC Stereo | P/N: 26699-989-899 Evolve2 65 Flex USB-C UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C UC Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-989-889 Evolve2 65 Flex USB-C UC Stereo (Wireless Charging)
Liên hệ

Tai nghe Epos Impact MB Pro Series

Tai nghe Epos Impact MB Pro 1 | Article number: 1000564 IMPACT MB Pro 1
Tai nghe Epos Impact MB Pro 1 UC ML | Article number: 1000565 IMPACT MB Pro 1 UC ML
Tai nghe Epos Impact MB Pro 2 | Article number: 1000566 IMPACT MB Pro 2
Tai nghe Epos Impact MB Pro 2 UC ML | Article number: 1000567 IMPACT MB Pro 2 UC ML
Liên hệ

Tai nghe Epos Impact DW Series

Tai nghe Epos Impact DW Office HS | Article number: 1000509 IMPACT DW Office HS
Tai nghe Epos Impact DW Pro 1 HS | Article number: 1000510 IMPACT DW Pro 1 HS
Liên hệ

Tai nghe Epos Impact D Series

Tai nghe Epos Impact D 10 Phone – EU II | Article number: 1000994 IMPACT D 10 Phone – EU II
Tai nghe Epos Impact D 10 USB ML - EU II | Article number: 1000998 IMPACT D 10 USB ML – EU II
Tai nghe Epos Impact D 30 Phone - EU | Article number: 1000987 IMPACT D 30 Phone – EU
Tai nghe Epos Impact D 30 USB ML - EU | Article number: 1000991 IMPACT D 30 USB ML – EU
Liên hệ

Tai nghe Epos Impact 5000 Series

Tai nghe Epos Impact SDW 5011 - US | Article number: 1000979 IMPACT SDW 5011 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5013 - US | Article number: 1000585 IMPACT SDW 5013 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5013T - US | Article number: 1001030 IMPACT SDW 5013T – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5015 - US | Article number: 1000597 IMPACT SDW 5015 – US
+15
Tai nghe Epos Impact SDW 5016 - US | Article number: 1000621 IMPACT SDW 5016 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5016T - US | Article number: 1001036 IMPACT SDW 5016T – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5031 - US | Article number: 1000980 IMPACT SDW 5031 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5033 - US | Article number: 1000589 IMPACT SDW 5033 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5033T - US | Article number: 1001032 IMPACT SDW 5033T – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5035 - US | Article number: 1000601 IMPACT SDW 5035 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5036 - US | Article number: 1000625 IMPACT SDW 5036 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5036T - US | Article number: 1001038 IMPACT SDW 5036T – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5061 - US | Article number: 1000981 IMPACT SDW 5061 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5063 - US | Article number: 1000593 IMPACT SDW 5063 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5063T - US | Article number: 1001034 IMPACT SDW 5063T – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5064 - US | Article number: 1000617 IMPACT SDW 5064 – US
IMPACT SDW 5065 - US IMPACT SDW 5065 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5066 - US | Article number: 1000629 IMPACT SDW 5066 – US
Tai nghe Epos Impact SDW 5066T - US | Article number: 1001040 IMPACT SDW 5066T – US
Liên hệ

Tai nghe Epos Impact 1000 Series

Tai nghe Epos Impact 1030 | Article number: 1001132 IMPACT 1030
Tai nghe Epos Impact 1030T | Article number: 1001137 IMPACT 1030T
Tai nghe Epos Impact 1060 | Article number: 1001134 IMPACT 1060
Tai nghe Epos Impact 1060 ANC | Article number: 1001130 IMPACT 1060 ANC
+6
Tai nghe Epos Impact 1060T | Article number: 1001138 IMPACT 1060T
Tai nghe Epos Impact 1060T ANC | Article number: 1001136 IMPACT 1060T ANC
Tai nghe Epos Impact 1061 | Article number: 1001135 IMPACT 1061
Tai nghe Epos Impact 1061 ANC | Article number: 1001131 IMPACT 1061 ANC
Tai nghe Epos Impact 1061T | Article number: 1001173 IMPACT 1061T
Tai nghe Epos Impact 1061T ANC | Article number: 1001171 IMPACT 1061T ANC
Liên hệ

Tai nghe Epos Impact 100 Series

Tai nghe Epos Impact SC 30 USB ML | Article number: 1000550 IMPACT SC 30 USB ML
Tai nghe Epos Impact SC 45 USB MS | Article number: 1000634 IMPACT SC 45 USB MS
Tai nghe Epos Impact SC 60 USB ML | Article number: 1000551 IMPACT SC 60 USB ML
Tai nghe Epos Impact SC 75 USB MS | Article number: 1000635 IMPACT SC 75 USB MS
Liên hệ

Tai nghe Epos Adapt 300 Series

Tai nghe Epos Adapt 360 | Article number: 1000209 Adapt 360
Tai nghe Epos Adapt 360 White | Article number: 1000210 Adapt 360 White
Tai nghe Epos Adapt 361 | Article number: 1001008 Adapt 361
Tai nghe Epos Adapt 361 White | Article number: 1001009 Adapt 361 White
Liên hệ

Tai nghe Epos Adapt 200 Series

Tai nghe Epos ADAPT 230 | Article number: 1000881 ADAPT 230
Tai nghe Epos ADAPT 231 | Article number: 1000896 ADAPT 231
Tai nghe Epos ADAPT 260 | Article number: 1000882 ADAPT 260
Tai nghe Epos ADAPT 261 | Article number: 1000897 ADAPT 261
Liên hệ

Tai nghe Epos ADAPT 100 Series

Tai nghe Epos ADAPT 130 USB II ADAPT 130 USB II
Tai nghe Epos ADAPT 135 USB-C II ADAPT 135 USB-C II
Tai nghe Epos ADAPT 135T USB II ADAPT 135T USB II
Tai nghe Epos ADAPT 135T USB-C II ADAPT 135T USB-C II
+9
Tai nghe Epos ADAPT 160 ANC USB-C ADAPT 160 ANC USB-C
Tai nghe Epos ADAPT 160 USB II ADAPT 160 USB II
Tai nghe Epos ADAPT 160T ANC USB ADAPT 160T ANC USB
Tai nghe Epos ADAPT 160T USB II ADAPT 160T USB II
Tai nghe Epos ADAPT 165 II ADAPT 165 II
Tai nghe Epos ADAPT 165 USB II ADAPT 165 USB II
Tai nghe Epos ADAPT 165 USB-C II ADAPT 165 USB-C II
Tai nghe Epos ADAPT 165T USB II ADAPT 165T USB II
Tai nghe Epos ADAPT 165T USB-C II ADAPT 165T USB-C II
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 55

Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Mono 25599-889-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono with Charging Stand 25599-889-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono 25599-889-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Mono 25599-899-899
+10
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono with Charging Stand 25599-899-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono 25599-899-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo with Charging Stand 25599-989-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo 25599-989-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo with Charging Stand 25599-989-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo 25599-989-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo with Charging Stand 25599-999-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo 25599-999-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo with Charging Stand 25599-999-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo 25599-999-999
Liên hệ

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Mono 25089-889-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Mono 25089-889-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Mono 25089-899-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Mono 25089-899-999
+4
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Stereo 25089-989-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Stereo 25089-989-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Stereo 25089-999-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Stereo 25089-999-999
Liên hệ

Tai nghe Poly Savi 7300 Office Series

Tai nghe Poly Savi 7320 Office, S7320 CD, Stereo 214777-01
Tai nghe Poly Savi 7310 Office, S7310 CD, Mono 214778-01
Tai nghe Poly Savi 7310 Office, S7310-M CD, Mono 215201-01
Tai nghe Poly Savi 7310 Office, S7310-M CD, Mono 215202-01
Liên hệ

Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 series

Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 BH71
Tai nghe Bluetooth Yealink BH71 Pro BH71 Pro
Tai nghe bluetooth Yealink BH71 Workstation BH71 Workstation
Tai nghe bluetooth Yealink BH71 Workstation Pro BH71 Workstation Pro
Liên hệ

Tai nghe Yealink UH37 Series

Tai nghe Yealink UH37 Dual Yealink UH37 Dual
Tai nghe Yealink UH37 Mono Yealink UH37 Mono
Liên hệ

Tai nghe Jabra Engage 50 II

Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A MS Mono 5093-299-2119
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C MS Mono | 5093-299-2159 5093-299-2159
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A UC Mono | 5093-299-2219 5093-299-2219
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C UC Mono | 5093-299-2259 5093-299-2259
+8
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono | 5093-610-279 5093-610-279
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono | 5093-610-299 5093-610-299
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A MS Stereo | 5099-299-2119 5099-299-2119
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C MS Stereo | 5099-299-2159 5099-299-2159
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A UC Stereo | 5099-299-2219 5099-299-2219
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C UC Stereo | 5099-299-2259 5099-299-2259
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo | 5099-610-279 5099-610-279
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo | 5099-610-299 5099-610-299
Liên hệ

Tai nghe Jabra Engage 40

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono 4093-410-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono 4093-410-299
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Mono 4093-413-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Mono 4093-413-299
+8
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Mono 4093-419-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Mono 4093-419-299
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo 4099-410-279
Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo 4099-410-299
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Stereo 4099-413-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Stereo 4099-413-299
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Stereo 4099-419-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Stereo 4099-419-299
Liên hệ

Tai nghe Call Center tích hợp sẵn mic đàm thoại chất lượng cao. Hỗ trợ khả năng chống ồn, cảm giác dễ chịu khi đeo lâu. Và một số tính năng đặc biệt cho các ứng dụng như Skype For Business.

Đối với tổng đài telesales và chăm sóc khách hàng, bạn cần chọn loại tai nghe chuyên dụng. Đặc biệt là có đầu cắm USB để tương thích với tất cả dòng máy tính (laptop, máy tính bàn). Và nên mua tai nghe có thương hiệu rõ ràng, vì độ bền cao, chất lượng âm thanh tốt và có bảo hành.

Ngọc Thiên chuyên cung cấp các loại tai nghe call center dành cho trung tâm chăm sóc khách hàng, telesale..như: Tai nghe cho điện thoại bàn, điện thoại ip, tai nghe cho máy tính.