Hiển thị tất cả 37 kết quả

Tổng đài IP Yeastar P550

17.960.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Cuộc gọi đồng thời

25

Tổng đài VoIP Blue Steel CXTS4000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1500

Cuộc gọi đồng thời

880

Tổng đài VoIP Xorcom Blue Steel CXTS3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

Lên đến 550

Tổng đài VoIP Xorcom CTS3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CTS2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

85

Tổng đài IP Xorcom Blue Steel CXT4000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1500

Cuộc gọi đồng thời

880

Tổng đài IP Xorcom Blue Steel CXT3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

Lên đến 550

Tổng đài IP Xorcom CXE3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXE2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

lên đến 45 (PRI + FXS), lên đến 85 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

lên đến 45 (PRI + FXS), lên đến 85 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

30

Cuộc gọi đồng thời

10 (FXS), 55 (chỉ SIP)

Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

30

Cuộc gọi đồng thời

30

Tổng đài chạy Backup tự động Grandstream HA100

26.703.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS tối đa

2

Cổng FXO / BRI tối đa

2

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

2

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6200 series

7.580.00016.870.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

100 (UCM6208), 50 (UCM6202), 75 (UCM6204)

Cổng FXS tối đa

2

Cổng FXO / BRI tối đa

2, 4, 8

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6300 Series

8.330.00018.370.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

3000

Cổng FXS tối đa

1 (UCM6301), 2 (UCM6302), 4 (UCM6304), 8 (UCM6308)

Cổng FXO / BRI tối đa

2 cổng (UCM6202), 4 cổng (UCM6204), 8 cổng (UCM6208)

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

450

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6510

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

2000

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

200

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

1

Cổng FXO / BRI tối đa

2

Cổng FXS tối đa

2

VoIP Trunk

50

Tổng đài Sangoma PBXact 2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

2000

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

15000

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 400

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

400

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

150

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 100

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

100

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

60

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

2

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 1200

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng di động tối đa

4

Người dùng

1200

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

4

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

350

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 75

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Người dùng

75

Cuộc gọi đồng thời

45

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 60

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

60

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

40

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 40

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

40

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

30

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 25

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

15

Người dùng

25

Tổng đài VoIP Yeastar S412

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

8

Cổng FXO / BRI tối đa

4

Cổng FXS tối đa

12

Cổng di động tối đa

2

VoIP Trunk

4

Người dùng

20

Tổng đài VoIP Yeastar S20

7.460.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

20

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

10

Cổng FXS tối đa

4

Cổng FXO / BRI tối đa

4

Cổng di động tối đa

1

VoIP Trunk

20

Tổng đài VoIP Yeastar S50

14.370.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

25

Cổng FXS tối đa

8

Cổng FXO / BRI tối đa

8

VoIP Trunk

50

Cổng di động tối đa

4

Người dùng

50

Tổng đài VoIP Yeastar S100

17.630.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Mở rộng lên đến 200

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

Lên đến 60

Cổng FXS tối đa

16

Cổng FXO / BRI tối đa

16

Cổng di động tối đa

6

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

2

VoIP Trunk

100

Tổng đài VoIP Yeastar S300

34.010.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Mở rộng lên đến 500

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

Lên đến 120

Cổng FXS tối đa

24

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

3

Cổng FXO / BRI tối đa

24

Cổng di động tối đa

6

VoIP Trunk

100

Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng đài cho các trung tâm tư vấn khách hàng, Công ty, Tập Đoàn, Nhà hàng, Khách sạn. Với các thương hiệu lớn như: Yeastar, Sangoma, Panasonic, Grandstream, Newrock,… Giá Tốt Nhất.

Tư vấn triển khai các hệ thống tổng đài cho các Tập đoàn công ty nhiều chi nhánh, ngân hàng, công ty chứng khoán,.. Tạo thành hệ thống tổng đài hoạt động đồng nhất, đơn giản vận hành và triển khai mở rộng chi nhánh thuận tiện.

Ngọc Thiên luôn cam kết sẽ mang đến cho Quý Khách Hàng những sản phẩm tổng đài voip chính hãng, chất lượng ổn định, giá thành & dịch vụ hậu mãi sau bán hàng tốt nhất.