Hiển thị tất cả 4 kết quả

Session Border Controller Dinstar SBC8000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số người dùng đăng ký tối đa

100000

Cuộc gọi đồng thời

10000

Chuyển mã

5000

CPS

800

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Session Border Controller Dinstar SBC3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

2*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

10000

Cuộc gọi đồng thời

2000

Chuyển mã

1200

CPS

200

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

70W

Session Border Controller Dinstar SBC1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

5*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

5000

Cuộc gọi đồng thời

500

Chuyển mã

200

CPS

25

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

15W

Session Border Controller Dinstar SBC300

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

5*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

1000

Cuộc gọi đồng thời

50

Chuyển mã

50

CPS

20

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

10W