Hiển thị tất cả 10 kết quả

Tổng đài IP Xorcom CXE2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

lên đến 45 (PRI + FXS), lên đến 85 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

lên đến 45 (PRI + FXS), lên đến 85 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

30

Cuộc gọi đồng thời

10 (FXS), 55 (chỉ SIP)

Tổng đài chạy Backup tự động Grandstream HA100

26.703.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS tối đa

2

Cổng FXO / BRI tối đa

2

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

2

Tổng đài VoIP Grandstream UCM6200 series

7.580.00016.870.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

100 (UCM6208), 50 (UCM6202), 75 (UCM6204)

Cổng FXS tối đa

2

Cổng FXO / BRI tối đa

2, 4, 8

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 400

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

400

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

150

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 100

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

100

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

60

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

2

Tổng đài VoIP Yeastar S100

17.630.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Mở rộng lên đến 200

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

Lên đến 60

Cổng FXS tối đa

16

Cổng FXO / BRI tối đa

16

Cổng di động tối đa

6

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

2

VoIP Trunk

100

Tổng đài VoIP Yeastar S300

34.010.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Mở rộng lên đến 500

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

Lên đến 120

Cổng FXS tối đa

24

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

3

Cổng FXO / BRI tối đa

24

Cổng di động tối đa

6

VoIP Trunk

100