Hiển thị tất cả 4 kết quả

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 75

Liên hệ
 • Lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Hỗ trợ tới 75 tiện ích mở rộng được cấp phép và 45 cuộc gọi đồng thời.
 • Cổng quản lý: 1x Serial; Bảng điều khiển & 2x USB
 • Cổng mạng: 3x GB Ethernet, & 1x VGA

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 60

Liên hệ
 • Lý tưởng cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
 • Hỗ trợ tới 60 tiện ích mở rộng được cấp phép và 40 cuộc gọi đồng thời.
 • Cổng quản lý: 1x Serial; Bảng điều khiển & 2x USB
 • Cổng mạng: 3x GB Ethernet, & 1x VGA

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 40

Liên hệ
 • Lý tưởng cho việc triển khai văn phòng nhỏ
 • Hỗ trợ tới 40 tiện ích mở rộng được cấp phép và 30 cuộc gọi đồng thời
 • Tích hợp tính di động & CRM
 • Cổng quản lý: 1x Serial
 • Bảng điều khiển (RJ45) & 3x USB
 • Cổng mạng: 4x GB Ethernet & 1x VGA

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 25

Liên hệ
 • Phù hợp cho việc triển khai văn phòng nhỏ
 • Hỗ trợ 25 tiện ích mở rộng/ Người dùng & 15 cuộc gọi đồng thời
 • Mở tích hợp Trunk SIP
 • Cổng mạng: 4x GB Ethernet & 1x VGA
 • Cổng quản lý: 1x Serial Bảng điều khiển (RJ45) & 3x USB