Hiển thị tất cả 4 kết quả

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 75

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Người dùng

75

Cuộc gọi đồng thời

45

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 60

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

60

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

40

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 40

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

40

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

30

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 25

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

15

Người dùng

25