Hiển thị tất cả 18 kết quả

Thiết bị gateway Synway SMG1032

29.570.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

32

Thiết bị gateway Synway SMG1024

22.410.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Thiết bị gateway Synway SMG1016

16.770.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

16

Thiết bị gateway Synway SMG1008

8.670.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

8

Gateway 4 FXO Synway SMG1004

6.147.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4

Bộ chuyển đổi VoIP Flyingvoice FTA5111

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

1

Cổng FXS

1

Tài khoản SIP

1

Số cổng mạng

3*10/100M

Bộ chuyển đổi VoIP Flyingvoice FTA5120

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

8

Cổng FXO

8

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG2000-16O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

16

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-8O

8.260.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

8

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-4O

3.670.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4

Gateway analog Sangoma Vega 4×4

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

16

Cổng FXS

16

Giao thức mạng

SIP

Gateway Sangoma Vega 60G Analog / BRI

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Giao thức mạng

SIP

Cổng BRI

4

Gateway 16 cổng FXO Yeastar TA1610

13.360.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

16

Giao thức mạng

IAX2, SIP (RFC 3261)

Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4

Giao thức mạng

IAX2, SIP (RFC 3261)

Gateway 8 cổng FXO Yeastar TA810

7.270.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

8

Giao thức mạng

IAX2, SIP (RFC 3261)

Gateway VoIP Grandstream GXW4104 / 4108

5.440.0007.380.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4 (GXW4104), 8 (GXW4108)

Giao thức mạng

DHCP, RTP/RTCP, SIP (RFC 3261)