Hiển thị tất cả 20 kết quả

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Cổng E1/T1

1, 2

Cuộc gọi đồng thời

60

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG3000T

238.560.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cuộc gọi VoIP đồng thời

2048

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

63

Cuộc gọi VoIP đồng thời

1890

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG2000B

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

16

Cuộc gọi VoIP đồng thời

480

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

12, 16, 20, 4, 8

Cuộc gọi VoIP đồng thời

600

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG1000B

22.920.00026.590.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

1 (MTG1000B-1E1), 2 (MTG1000B-2E1)

Cuộc gọi VoIP đồng thời

60

Gateway kỹ thuật số Dinstar MTG200

16.840.00022.780.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

1 (MTG200-1E1/T1), 2 (MTG200-2E1/T1), 4 (MTG200-4E1/T1)

Giao thức mạng

RTP/RTCP, SIP v2.0, SIP-T, TLS/SRTP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120

Gateway Media Sangoma IMG 2020

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Giao thức mạng

SIP

Gateway kỹ thuật số Sangoma Vega 400GF

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

4

Giao thức mạng

SIP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120

Gateway kỹ thuật số Sangoma G800

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

8

Cuộc gọi VoIP đồng thời

240

Giao thức mạng

SIP

Gateway kỹ thuật số Sangoma G400

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

4

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120

Giao thức mạng

SIP

Gateway kỹ thuật số Sangoma Vega 400G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

4

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120

Giao thức mạng

SIP

Gateway Digital Sangoma G200

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

2

Giao thức mạng

SIP

Gateway Digital Sangoma G100

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

1

Giao thức mạng

SIP

Gateway Digital Sangoma Vega 200G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

2

Giao thức mạng

SIP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

60

Gateway Digital Sangoma Vega 100G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

2

Giao thức mạng

SIP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

30

Gateway 2 cổng E1/T1/PRI Yeastar TE200

22.610.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

2

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261)

Gateway 1 cổng E1/T1/PRI Yeastar TE100

15.930.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

1

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261)

Gateway VoIP Grandstream GXW4500 series

22.610.00042.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

1 ( GXW4501 ), 2 ( GXW4502 ), 4 ( GXW4504 )

Giao thức mạng

DHCP, HTTP/HTTPS, RTP/RTCP, TCP/UDP/IP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120 (GXW4504), 20 (GXW4501), 60 (GXW4502)