Hiển thị tất cả 7 kết quả

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VG

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

32

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VH

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

64

Gateway VoIP Dinstar Multi-SIM

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

4

Gateway VoIP GSM Dinstar SIMBank&SIMCloud

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

32

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VF

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

16

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VE

10.560.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

4, 8

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VA

3.920.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

1

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0