Hiển thị 1–40 của 153 kết quả

Cisco Multihead Cable 4K

Cisco Multihead Cable 4K (MULTI-HEAD 4K – 2.5M) MULTI-HEAD 4K – 2.5M
Cisco Multihead Cable 4K (MULTI-HEAD 4K – 9M) MULTI-HEAD 4K – 9M
Liên hệ

Dây cáp micro Polycom Group/ HDX

Dây cáp micro Polycom Group/ HDX 10m Dây Micro Group/ HDX 10 m
Dây cáp micro Polycom Group/ HDX 15m Dây Micro Group/ HDX 15 m
Dây cáp micro Polycom Group/ HDX 20m Dây Micro Group/ HDX 20 m
Dây cáp micro Polycom Group/ HDX 25m Dây Micro Group/ HDX 25 m
+2
Dây cáp micro Polycom Group/ HDX 30m Dây Micro Group/ HDX 30 m
Dây cáp micro Polycom Group/ HDX 7.6m Dây Micro Group/ HDX 7,6 m
1.716.00010.296.000 (chưa VAT)

Dây cáp camera Polycom Group

Dây cáp camera Polycom Group 10m | P/N: 2457-64356-101 Dây camera GROUP 10m
Dây cáp camera Polycom Group 15m | P/N: 2457-64356-115 Dây camera GROUP 15m
Dây cáp camera Polycom Group 20m | P/N: 2457-64356-201 Dây camera GROUP 20m
Dây cáp camera Polycom Group 30m | P/N: 2457-64356-030 Dây camera GROUP 30m
Dây cáp camera Polycom Group 3m | P/N: 2457-64356-001 Dây camera GROUP 3m
1.716.0007.522.000 (chưa VAT)

Dây cáp camera Polycom HDX

Dây cáp camera Polycom HDX 03m Dây camera HDX 03m
Dây cáp camera Polycom HDX 05m Dây camera HDX 05m
Dây cáp camera Polycom HDX 10m Dây camera HDX 10m
Dây cáp camera Polycom HDX 15m Dây camera HDX 15m
+2
Dây cáp camera Polycom HDX 20m Dây camera HDX 20m
Dây cáp camera Polycom HDX 30m Dây camera HDX 30m
1.287.0009.295.000 (chưa VAT)