Hiển thị tất cả 7 kết quả

Gateway VoIP Dinstar DAG3000-128S/O

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

128

Cổng FXS

128

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

50W

Gateway VoIP Dinstar DAG3000-32S/O

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

32

Cổng FXS

32

Loại đầu nối

RJ45

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

8

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG2000-16O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

16

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-8O

8.260.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

12W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-4O

3.670.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Loại mạng

10/100M

Công suất tiêu thụ

12W