Hiển thị 1–40 của 96 kết quả

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Cổng E1/T1

1, 2

Cuộc gọi đồng thời

60

Session Border Controller Dinstar SBC8000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số người dùng đăng ký tối đa

100000

Cuộc gọi đồng thời

10000

Chuyển mã

5000

CPS

800

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Session Border Controller Dinstar SBC3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

2*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

10000

Cuộc gọi đồng thời

2000

Chuyển mã

1200

CPS

200

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

70W

Session Border Controller Dinstar SBC1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

5*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

5000

Cuộc gọi đồng thời

500

Chuyển mã

200

CPS

25

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

15W

Session Border Controller Dinstar SBC300

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

5*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

1000

Cuộc gọi đồng thời

50

Chuyển mã

50

CPS

20

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

10W

Gateway VoIP Dinstar DAG3000-128S/O

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

128

Cổng FXS

128

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

50W

Gateway VoIP Dinstar DAG3000-32S/O

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

32

Cổng FXS

32

Loại đầu nối

RJ45

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG2000-16S

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

16

Loại đầu nối

RJ11

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Gateway VoIP Analog Dinstar DAG1000-4S(GE)

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

1

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP v2.0, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

5W

Thiết bị gateway Synway SMG1032

29.570.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

32

Thiết bị gateway Synway SMG1016

16.770.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

16

Gateway 4 FXO Synway SMG1004

6.147.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream HT503

1.470.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số cổng mạng

10/100 Mbps

Cổng FXS

1

Cổng FXO

1

Bộ chuyển đổi VoIP Flyingvoice FTA5102

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

2

Tài khoản SIP

2

Số cổng mạng

3*10/100M

Bộ chuyển đổi VoIP Flyingvoice FGW4148

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

16 (FGW4148-16), 32 (FGW4148-32), 48 (FGW4148-48)

Bộ chuyển đổi VoIP Flyingvoice FTA5111

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

1

Cổng FXS

1

Tài khoản SIP

1

Số cổng mạng

3*10/100M

Bộ chuyển đổi VoIP Flyingvoice FTA5101

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

1

Tài khoản SIP

1

Số cổng mạng

3*10/100M

Bộ chuyển đổi VoIP Flyingvoice G508

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

8

Tài khoản SIP

8

Số cổng mạng

2*10/100/1000M

Gateway VoIP analog Xorcom GW0015

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

72

Gateway VoIP analog Xorcom GW0012

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

32

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

8

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG2000-16O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

16

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-8O

8.260.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

12W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-4O

3.670.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Loại mạng

10/100M

Công suất tiêu thụ

12W

Thiết bị gateway Dinstar DAG3000-112S

50.270.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

112

Loại đầu nối

RJ45

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Công suất tiêu thụ

105W

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Thiết bị gateway Dinstar DAG2500-48/64/72S

21.880.00031.420.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

48 (DAG2500-48S), 64 (DAG2500-64S), 72 (DAG2500-72S)

Loại đầu nối

RJ21

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

64W (48S), 72W (64S), 75W (72S)

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-32S

19.070.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

32

Loại đầu nối

RJ11, RJ21

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

40W

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-24S

15.960.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

24

Loại đầu nối

RJ11, RJ21

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

40W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-8S

5.200.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

8

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

18W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S

2.540.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

1

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

5W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-1/2S

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

1 (DAG1000-1S), 2 (DAG1000-2S)

Loại đầu nối

RJ11

LAN

1

WAN

1

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

5W

Ngọc Thiên chuyên cung cấp thiết bị Voip gateway chuyển đổi tín hiệu từ tổng đài analog truyền thống sang giao thức kiểu IP. Cho phép doanh nghiệp gia tăng số lượng người sử dụng thông qua phần mềm Softphone, thiết bị IP phone,….Giải pháp Voip kết hợp thiết bị này giúp giảm chi phí đường dây, kết nối nhiều chi nhánh của tổng đài chỉ qua mạng Internet, LAN/WAN nội mạng.

Tất cả các cổng VoIP của chúng tôi đều có bảo hành của nhà sản xuất tiêu chuẩn. Được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi và tuân thủ hầu hết các giao thức VoIP và codec.