Hiển thị tất cả 16 kết quả

Điện thoại IP Snom D735

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu TFT 2,7"

Số Line

8

HD Voice

Số cổng mạng

2 cổng Gigabit (RJ45)

Tài khoản SIP

12

Điện thoại IP Snom D785

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu TFT 4.3"

Số Line

12

Số cổng mạng

2 cổng Gigabit (RJ45)

HD Voice

Tài khoản SIP

12

Điện thoại IP Snom D717

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu TFT

Số cổng mạng

2 cổng Gigabit (RJ45)

HD Voice

Tài khoản SIP

6

Điện thoại IP Snom D715

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

4

Số cổng mạng

1 x LAN, 1 x PC: RJ 45

HD Voice

Tài khoản SIP

4

Điện thoại IP Snom D712

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

4

Số cổng mạng

2×10/100M

HD Voice

Tài khoản SIP

4

Điện thoại IP Snom D725

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

12

Số cổng mạng

1 x LAN, 1 x PC: RJ 45

HD Voice

Tài khoản SIP

12

Điện thoại IP Snom D745

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

12

Số cổng mạng

1 x USB 2.0

HD Voice

Tài khoản SIP

12

Điện thoại IP Snom D765

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu TFT 3,5”

Số Line

16

PoE

Số cổng mạng

1 x LAN, 1 x PC: RJ 45

HD Voice

Tài khoản SIP

16

Điện thoại IP Snom D305

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

4

PoE

Số cổng mạng

2×10/100M

HD Voice

Tài khoản SIP

4

Điện thoại IP Snom D315

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

4

PoE

Số cổng mạng

1 x cổng máy chủ USB 2.0

HD Voice

Tài khoản SIP

4

Điện thoại bàn IP Snom D335

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu TFT

Số Line

32

PoE

Số cổng mạng

2 cổng Gigabit (RJ45)

HD Voice

Điện thoại IP Snom D345

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

12

PoE

Số cổng mạng

1 x cổng máy chủ USB 2.0

HD Voice

Tài khoản SIP

12

Điện thoại IP Snom D375

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu TFT 4.3"

Số Line

12

PoE

Số cổng mạng

1 x cổng máy chủ USB 2.0

HD Voice

Tài khoản SIP

12

Điện thoại IP Snom D385

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu TFT 4.3"

Số Line

12

PoE

Số cổng mạng

2 cổng Gigabit (RJ45)

HD Voice

Tài khoản SIP

12

Điện thoại IP Snom D120

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đồ họa 132 x 64

Số Line

2

PoE

Số cổng mạng

2×10/100M

HD Voice

Tài khoản SIP

2

Chân đế

1 góc có thể điều chỉnh

Chúng tôi chuyên cung cấp điện thoại IP có dây từ các thương hiệu phổ biến như Panasoinic, Grandstream, Polycom, Yealink, Cisco, Fanvil, … cũng như các điện thoại có dây có độ phân giải cao và Gigabit.

Tất cả các sản phẩm Ngọc Thiên cung cấp đều được bảo hành đầy đủ – sản phẩm chính hãng – với mức giá tốt nhất.