Hiển thị 1–40 của 44 kết quả

Phần mềm họp hội nghị Zoom Pro theo tháng

Bản quyền phần mềm Zoom Meetings [ Gói 1 tháng ] Zoom 1 tháng
Phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [ Gói 3 tháng ] Zoom 3 tháng
Phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [ Gói 6 tháng ] Zoom 6 tháng
420.0002.280.000

Phần mềm họp hội nghị Zoom Webinar [Theo tháng]

Zoom Webinar 500 Attendees Zoom Webinar 500 người
Zoom Webinar 1000 Attendees Zoom Webinar 1000 người
Zoom Webinar 3000 Attendees Zoom Webinar 3000 người
Zoom Webinar 5000 Attendees Zoom Webinar 5000 người
+2
Zoom Webinar 10000 Attendees Zoom Webinar 10000 người
Zoom Webinar 10000+ Attendees Zoom Webinar 10000+ người
Liên hệ

Zoom Cloud Recording (Mở rộng lưu trữ đám mây) [Theo tháng]

Zoom Cloud Recording 100GB Cloud Recording 100GB
Zoom Cloud Recording 3TB Cloud Recording 3TB
Zoom Cloud Recording 500GB Cloud Recording 500GB
Liên hệ

Phần mềm họp hội nghị Zoom Events [1 năm]

Zoom Events 10,000+ Attendees Zoom Events 10,000+
Zoom Events 1000 Attendees Zoom Events 1000
Zoom Events 10000 Attendees Zoom Events 10000
Zoom Events 3000 Attendees Zoom Events 3000
+2
Zoom Events 500 Attendees Zoom Events 500
Zoom Events 5000 Attendees Zoom Events 5000
Liên hệ

Bản quyền phần mềm Google Workspace Enterprise

Bản quyền phần mềm Google Workspace Enterprise Essentials Enterprise Essentials
Bản quyền phần mềm Google Workspace Enterprise Plus Enterprise Plus
Bản quyền phần mềm Google Workspace Enterprise Standard Enterprise Standard
Liên hệ

Phần mềm họp trực tuyến Webex Webinars

Phần mềm họp trực tuyến Webex Webinars 1,000 attendees 1,000 attendees
Webex Webinars 10,000 attendees 10,000 attendees
Phần mềm họp trực tuyến Webex Webinars 10,000+ attendees 10,000+ attendees
Phần mềm họp trực tuyến Webex Webinars 3,000 attendees 3,000 attendees
Phần mềm họp trực tuyến Webex Webinars 5,000 attendees 5,000 attendees
Liên hệ