Phone/Zalo : 0899339028   | Kỹ thuật: 1900099978

I. QUY ĐỊNH TRUY CẬP WEBSITE

Bản quyền website này (website: https://ngocthiensup.com) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc thiên (sau đây gọi là Chúng tôi), là Công ty chuyên cung cấp thiết bị và giải pháp hội nghị truyền hình hàng đầu.

Cá nhân, tổ chức ngoài chủ sở hữu và người được ủy quyền của chủ sở hữu truy cập vào website không được hủy bỏ hay thay đổi một phần hay toàn bộ nội dung của website này. Trong trường hợp vi phạm, người truy cập sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế gây ra.

Cá nhân, tổ chức truy cập vào website này đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được khi cá nhân, tổ chức tự nguyện điền vào các biểu mẫu hoặc liên quan đến các thao tác truy cập trên website này. Thông tin quý khách cung cấp sẽ được bảo mật theo QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN dưới đây (Phần II).

Trong khi truy cập vào website này, nếu người truy cập nhận thấy những dấu hiệu không bình thường thì nên ngừng truy cập ngay lập tức để tránh những thiệt hại có thể xảy ra cho người truy cập. Nếu người truy cập vẫn tiếp tục truy cập thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra cho người truy cập. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiểm tra trang web và khắc phục các dấu hiệu không bình thường trong thời gian nhanh nhất ngay sau khi biết hoặc được thông báo.

II. QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN

Khi truy cập vào website của Chúng tôi có thể có các biểu mẫu sau đây để thu thập thông tin của khách hàng. Tùy từng yêu cầu của quý khách với chúng tôi mà sẽ có các biểu mẫu khác nhau:

1. Đặt hàng trực tuyến.

2. Đăng ký tài khoản để làm thành viên của website này.

3. Yêu cầu tư vấn kỹ thuật.

4. Tham gia đóng góp ý kiến.

5. Đăng ký nhận báo giá hàng ngày.

6. Liên hệ với các bộ phận của chúng tôi.

Khi khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email, chúng tôi cam kết rằng các thông tin liên lạc này sẽ chỉ được sử dụng bởi chúng tôi để liên lạc với quý khách hàng trong quá trình thực hiện các yêu cầu của quý khách.

Chúng tôi khẳng định rằng tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập được khi các cá nhân, tổ chức cung cấp cho chúng tôi qua việc tự nguyện điền vào các biểu mẫu hoặc các thao tác truy cập trên website này được lưu trên server là hoàn toàn được bảo mật và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào trừ trường hợp pháp luật Việt Nam yêu cầu hoặc chuyển nhượng thương hiệu công ty cho một bên thứ ba có quy định việc chuyển nhượng những thông tin về khách hàng của chúng tôi.

Các thông tin mà chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình.

Các cá nhân, tổ chức truy cập website này chịu trách nhiệm về tính chính xác cũng như những sai sót liên quan đến những thông tin mà các cá nhân, tổ chức điền vào các biểu mẫu nói trên.

Quy định này có thể được Chúng tôi thay đổi, cập nhật mà không báo trước vì vậy quý khách nên đọc quy định mỗi khi vào thăm website!

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào mail [email protected] hoặc gọi tổng đài 1900099978 hoặc số hotline: 0899339028.

Giỏ hàng