Hiển thị tất cả 10 kết quả

Gateway Media Sangoma IMG 2020

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Giao thức mạng

SIP

Gateway kỹ thuật số Sangoma Vega 400GF

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

4

Giao thức mạng

SIP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120

Gateway kỹ thuật số Sangoma G800

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

8

Cuộc gọi VoIP đồng thời

240

Giao thức mạng

SIP

Gateway kỹ thuật số Sangoma G400

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

4

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120

Giao thức mạng

SIP

Gateway kỹ thuật số Sangoma Vega 400G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

4

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120

Giao thức mạng

SIP

Gateway Digital Sangoma G200

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

2

Giao thức mạng

SIP

Gateway Digital Sangoma G100

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

1

Giao thức mạng

SIP

Gateway Digital Sangoma Vega 200G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

2

Giao thức mạng

SIP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

60

Gateway Digital Sangoma Vega 100G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/ T1/ J1

2

Giao thức mạng

SIP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

30