Hiển thị tất cả 2 kết quả

Gateway analog Sangoma Vega 4×4

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

16

Cổng FXS

16

Giao thức mạng

SIP

Gateway Sangoma Vega 60G Analog / BRI

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Giao thức mạng

SIP

Cổng BRI

4