Hiển thị tất cả 4 kết quả

Gateway analog Sangoma Vega 4×4

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

16

Cổng FXS

16

Giao thức mạng

SIP

Gateway analog Sangoma Vega 3050G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

50

Giao thức mạng

SIP

Gateway VoIP analog Sangoma Vega 3000G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

24

Giao thức mạng

SIP

Gateway Sangoma Vega 60G Analog / BRI

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Giao thức mạng

SIP

Cổng BRI

4