Hiển thị tất cả 20 kết quả

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Stereo/ Mono

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C UC Stereo
1.705.0002.100.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 75

Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75+ MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75+ UC Stereo
7.520.0008.880.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 75 SE

Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - MS Stereo | 7599-842-109 Evolve 75 SE - MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - MS Stereo with Charging Stand | 7599-842-199 Evolve 75 SE - MS Stereo with Charging Stand
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - UC Stereo | 7599-848-109 Evolve 75 SE - UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 SE - UC Stereo with Charging Stand | 7599-848-199 Evolve 75 SE - UC Stereo with Charging Stand
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex

Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex – USB-A MS Stereo (P/N: 26699-999-999) Evolve2 65 Flex USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A MS Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-999-989 Evolve2 65 Flex USB-A MS Stereo (Wireless Charging)
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A UC Stereo | P/N: 26699-989-999 Evolve2 65 Flex USB-A UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-A UC Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-989-989 Evolve2 65 Flex USB-A UC Stereo (Wireless Charging)
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C MS Stereo | P/N: 26699-999-899 Evolve2 65 Flex USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C MS Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-999-889 Evolve2 65 Flex USB-C MS Stereo (Wireless Charging)
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C UC Stereo | P/N: 26699-989-899 Evolve2 65 Flex USB-C UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Flex - USB-C UC Stereo (Wireless Charging) | P/N: 26699-989-889 Evolve2 65 Flex USB-C UC Stereo (Wireless Charging)
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 55

Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Mono 25599-889-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono with Charging Stand 25599-889-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono 25599-889-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Mono 25599-899-899
+10
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono with Charging Stand 25599-899-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono 25599-899-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo with Charging Stand 25599-989-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo 25599-989-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo with Charging Stand 25599-989-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo 25599-989-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo with Charging Stand 25599-999-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo 25599-999-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo with Charging Stand 25599-999-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo 25599-999-999
Liên hệ

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Mono 25089-889-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Mono 25089-889-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Mono 25089-899-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Mono 25089-899-999
+4
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Stereo 25089-989-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Stereo 25089-989-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Stereo 25089-999-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Stereo 25089-999-999
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 75

Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đế sạc, Đen
+7
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đế sạc, Đen
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đen
Jabra Evolve2 75 USB-A MS Teams with Charging Stand – Màu đen
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 20

Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 UC Stereo Evolve 20 UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C UC Stereo
902.0001.400.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE

Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-A, MS Mono | SKU: 23189-899-979 Evolve2 30 SE USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-A, MS Stereo | SKU: 23189-999-979 Evolve2 30 SE USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-A, UC Mono | SKU: 23189-889-979 Evolve2 30 SE USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-A, UC Stereo | SKU: 23189-989-979 Evolve2 30 SE USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-C, MS Mono | SKU: 23189-899-879 Evolve2 30 SE USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-C, MS Stereo | SKU: 23189-999-879 Evolve2 30 SE USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-C, UC Mono | SKU: 23189-889-879 Evolve2 30 SE USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 SE USB-C, UC Stereo | SKU: 23189-989-879 Evolve2 30 SE USB-C UC Stereo
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 85

Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-A MS Teams Stereo with Charging Stand - Beige | 28599-999-988 Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-A MS Teams Stereo with Charging Stand - Black | 28599-999-989 Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-A MS Teams Stereo - Beige | 28599-999-998 Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-A UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đen
+11
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-A UC Stereo - Beige | 28599-989-998 Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-A UC Stereo with Charging Stand - Beige | 28599-989-988 Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Đế sạc, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-A UC Stereo - Black | 28599-989-999 Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-C MS Teams Stereo - Beige | 28599-999-898 Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-C MS Teams Stereo with Charging Stand - Beige | 28599-999-888 Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đế sạc, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-C MS Teams Stereo with Charging Stand - Black | 28599-999-889 Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đế sạc, Màu đen
Tai nghe Jabra Evolve2 85 USB-C MS Teams Stereo - Black | 28599-999-899 Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo - Beige | 28599-989-898 Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige | 28599-989-888 Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đế sạc, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Black | 28599-989-889 Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đế sạc, Màu đen
Tai nghe Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo - Black | 28599-989-899 Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đen
11.860.00013.110.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 65

Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A MS Mono -Black | SKU: 26599-899-999 Evolve2 65 USB-A MS Mono Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A MS Mono with Charging Stand - Black | SKU: 26599-899-989 Evolve2 65 USB-A MS Mono Charging Stand Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A MS Stereo - Black | SKU: 26599-999-999 Evolve2 65 USB-A MS Stereo Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A MS Stereo with Charging Stand - Black | SKU: 26599-999-989 Evolve2 65 USB-A MS Stereo Charging Stand Black
+12
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A UC Mono - Black | SKU: 26599-889-999 Evolve2 65 USB-A UC Mono Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A UC Mono with Charging Stand - Black | SKU: 26599-889-989 Evolve2 65 USB-A UC Mono Charging Stand Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A UC Stereo - Black | SKU: 26599-989-999 Evolve2 65 USB-A UC Stereo Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A UC Stereo with Charging Stand - Black | SKU: 26599-989-989 Evolve2 65 USB-A UC Stereo Charging Stand Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-C MS Mono -Black | SKU: 26599-899-899 Evolve2 65 USB-C MS Mono Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-C MS Mono with Charging Stand - Black | SKU: 26599-899-889 Evolve2 65 USB-C MS Mono Charging Stand Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-C MS Stereo - Black | SKU: 26599-999-899 Evolve2 65 USB-C MS Stereo Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-C MS Stereo with Charging stand - Black | SKU: 26599-999-889 Evolve2 65 USB-C MS Stereo Charging stand Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A UC Mono - Black | SKU: 26599-889-999 Evolve2 65 USB-C UC Mono Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-A UC Mono with Charging Stand - Black | SKU: 26599-889-989 Evolve2 65 USB-C UC Mono Charging Stand Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo - Black | SKU: 26599-989-899 Evolve2 65 USB-C UC Stereo Black
Tai nghe Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Black | SKU: 26599-989-889 Evolve2 65 USB-C UC Stereo Charging Stand Black
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE

Jabra Evolve2 40 SE USB-C, UC Mono (include Extended Cord) Evolve2 40 SE USB-C UC Mono Ext. Cord
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-C, UC Stereo (include Extended Cord) | SKU: 24189-989-889 Evolve2 40 SE USB-C UC Stereo Ext. Cord
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-A, MS Mono | SKU: 24189-899-999 Evolve2 40 SE USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-A, MS Stereo | SKU: 24189-999-999 Evolve2 40 SE USB-A MS Stereo
+6
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-A, UC Mono | SKU: 24189-889-999 Evolve2 40 SE USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-A, UC Stereo | SKU:24189-989-999 Evolve2 40 SE USB-A UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-C, MS Mono | SKU: 24189-899-899 Evolve2 40 SE USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-C, MS Stereo | SKU: 24189-999-899 Evolve2 40 SE USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-C, UC Mono | SKU: 24189-889-899 Evolve2 40 SE USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 SE USB-C, UC Stereo | SKU: 24189-989-899 Evolve2 40 SE USB-C UC Stereo
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 80

Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 MS Stereo USB-C
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 UC Stereo USB-C
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 65t

Tai nghe Jabra Evolve 65t MS | 6598-832-109 Evolve 65t MS
Tai nghe Jabra Evolve 65t UC | 6598-832-209 Evolve 65t UC
8.330.0008.860.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 75e

Tai nghe Jabra Evolve 75e Evolve 75e MS
Tai nghe Jabra Evolve 75e Evolve 75e UC
7.520.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 65e

Tai nghe Jabra Evolve 65e Evolve 65e MS
Tai nghe Jabra Evolve 65e Evolve 65e UC
5.830.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Pro 900

Tai nghe Jabra Pro 930 MS | P/N: 930-25-503-102 Jabra Pro 930 MS
Tai nghe Jabra Pro 935 Dual Connectivity | P/N: 935-15-509-202 Jabra Pro 935 Dual Connectivity
Tai nghe Jabra Pro 920 Duo | 920-29-508-102 Jabra Pro 920 Duo
Tai nghe Jabra Pro 920 Mono | 920-25-508-102 Jabra Pro 920 Mono
+8
Tai nghe Jabra Pro 925 | 925-15-508-182 Jabra Pro 925
Tai nghe Jabra Pro 925 Dual Connectivity | 925-15-508-202 Jabra Pro 925 Dual Connectivity
Tai nghe Jabra Pro 930 Duo | P/N: 930-29-509-102 Jabra Pro 930 Duo
Tai nghe Jabra Pro 930 Duo MS | 930-29-503-102 Jabra Pro 930 Duo MS
Tai nghe Jabra Pro 930 Mono | 930-25-509-102 Jabra Pro 930 Mono
Tai nghe Jabra Pro 935 | P/N: 935-15-509-182 Jabra Pro 935
Tai nghe Jabra Pro 935 Dual Connectivity For MS | P/N: 935-15-503-203 Jabra Pro 935 Dual Connectivity For MS
Tai nghe Jabra Pro 935 For MS | P/N: 935-15-503-182 Jabra Pro 935 For MS
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE Stereo/ Mono

Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Mono | 6593-833-309 Evolve 65 SE MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE - MS Mono with Charging Stand | 6593-833-399 Evolve 65 SE MS Mono with Charging Stand
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE MS Stereo | 6599-833-309 Evolve 65 SE MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE - MS Stereo with Charging Stand | 6599-833-399 Evolve 65 SE MS Stereo with Charging Stand
+4
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Mono | 6593-839-409 Evolve 65 SE UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE - UC Mono with Charging Stand | 6593-833-499 Evolve 65 SE UC Mono with Charging Stand
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE UC Stereo | 6599-839-409 Evolve 65 SE UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 65 SE - UC Stereo with Charging Stand | 6599-833-499 Evolve 65 SE UC Stereo with Charging Stand
Liên hệ

Tai nghe Jabra Engage 75 Stereo/ Mono

Tai nghe Jabra Engage 75 Mono | SKU: 9556-583-117 Jabra Engage 75 Mono
Tai nghe Jabra Engage 75 Stereo | SKU: 9559-583-117 Jabra Engage 75 Stereo
Liên hệ

Tai nghe văn phòng tốt nhất cải thiện hiệu quả và sự hài lòng của nhân viên với khả năng khử tiếng ồn, thoải mái khi đeo và làm việc với tất cả điện thoại của bạn.

Ngọc Thiên là nhà cung cấp tai nghe văn phòng, Office Headsets, tai nghe office, chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Jabra, Plantronics, … cung cấp nhiều giải pháp, thiết bị cho trung tâm chăm sóc khách hàng của viettel, mobifone, vinaphone, TP bank, MB bank…Chúng tôi cam kết bạn sẽ được đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp tư vấn để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Liên hệ ngay: 02877798999 (Phòng kinh doanh) để hỗ trợ tư vấn.