Hiển thị tất cả 18 kết quả

Tai nghe Jabra Evolve2 55

Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Mono 25599-889-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono with Charging Stand 25599-889-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono 25599-889-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Mono 25599-899-899
+10
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono with Charging Stand 25599-899-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono 25599-899-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo with Charging Stand 25599-989-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo 25599-989-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo with Charging Stand 25599-989-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo 25599-989-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo with Charging Stand 25599-999-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo 25599-999-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo with Charging Stand 25599-999-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo 25599-999-999
Liên hệ

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Mono 25089-889-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Mono 25089-889-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Mono 25089-899-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Mono 25089-899-999
+4
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Stereo 25089-989-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Stereo 25089-989-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Stereo 25089-999-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Stereo 25089-999-999
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 75

Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đế sạc, Đen
+7
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đế sạc, Đen
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đen
Jabra Evolve2 75 USB-A MS Teams with Charging Stand – Màu đen
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Stereo/ Mono

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C UC Stereo
1.920.0002.100.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 20

Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C UC Stereo
1.210.0001.400.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 30

Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono Evolve2 30 USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Evolve2 30 USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono Evolve2 30 USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Evolve2 30 USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC mono Evolve2 30 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC stereo Evolve2 30 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC mono Evolve2 30 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC stereo Evolve2 30 USB-C UC Stereo
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 85

Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Be
Tai nghe Jabra Evolve2 85 Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C MS Teams Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-A UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-A MS Stereo, Đen
+11
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Đế sạc, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-A UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-A UC Stereo, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C MS Teams Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đế sạc, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Black Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đế sạc, Màu đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-C MS Stereo, Đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đế sạc, Be
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo with Charging Stand - Black Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đế sạc, Màu đen
Jabra Evolve2 85 - USB-C UC Stereo - Black Evolve2 85 USB-C UC Stereo, Đen
11.860.00013.110.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 65

Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Màu be
Tai nghe Jabra Evolve2 65 Evolve2 65 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Màu đen
Jabra Evolve2 65 Evolve2 65 USB-A MS Stereo, Đế sạc, Màu đen
Jabra Evolve2 65 USB-A UC Stereo with Charging Stand - Black Evolve2 65 USB-A MS Stereo, Màu đen
+6
Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-A UC Stereo, Đế sạc, Màu be
Jabra Evolve2 65 USB-A UC Stereo with Charging Stand - Black Evolve2 65 USB-A UC Stereo, Màu đen
Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-C MS Stereo, Đế sạc, Màu be
Jabra Evolve2 65 USB-C MS Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-C MS Stereo, Màu be
Jabra Evolve2 65 USB-C UC Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-C UC Stereo, Đế sạc, Màu be
Jabra Evolve2 65 USB-C MS Stereo with Charging Stand - Beige Evolve2 65 USB-C UC Stereo, Màu be
6.600.0007.720.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 40

Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A MS Teams Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A MS Teams Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C MS Teams Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C MS Teams Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 40 Evolve2 40 USB-C UC Stereo
3.170.0003.640.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 75

Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75+ MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 75 Evolve 75+ UC Stereo
7.520.0008.880.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 80

Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 MS Stereo USB-C
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 UC Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 80 Evolve 80 UC Stereo USB-C
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 65t

Tai nghe Jabra Evolve 65t Evolve 65t MS
Tai nghe Jabra Evolve 65t Evolve 65t UC
8.330.0008.860.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 75e

Tai nghe Jabra Evolve 75e Evolve 75e MS
Tai nghe Jabra Evolve 75e Evolve 75e UC
7.520.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 65e

Tai nghe Jabra Evolve 65e Evolve 65e MS
Tai nghe Jabra Evolve 65e Evolve 65e UC
5.830.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Pro 900

Tai nghe Jabra Pro 930 MS | P/N: 930-25-503-102 Jabra Pro 930 MS
Tai nghe Jabra Pro 935 Dual Connectivity | P/N: 935-15-509-202 Jabra Pro 935 Dual Connectivity
Tai nghe Jabra Pro 920 Duo | 920-29-508-102 Jabra Pro 920 Duo
Tai nghe Jabra Pro 920 Mono | 920-25-508-102 Jabra Pro 920 Mono
+8
Tai nghe Jabra Pro 925 | 925-15-508-182 Jabra Pro 925
Tai nghe Jabra Pro 925 Dual Connectivity | 925-15-508-202 Jabra Pro 925 Dual Connectivity
Tai nghe Jabra Pro 930 Duo | P/N: 930-29-509-102 Jabra Pro 930 Duo
Tai nghe Jabra Pro 930 Duo MS | 930-29-503-102 Jabra Pro 930 Duo MS
Tai nghe Jabra Pro 930 Mono | 930-25-509-102 Jabra Pro 930 Mono
Tai nghe Jabra Pro 935 | P/N: 935-15-509-182 Jabra Pro 935
Tai nghe Jabra Pro 935 Dual Connectivity For MS | P/N: 935-15-503-203 Jabra Pro 935 Dual Connectivity For MS
Tai nghe Jabra Pro 935 For MS | P/N: 935-15-503-182 Jabra Pro 935 For MS
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono

Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono Evolve 65 MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono Evolve 65 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono Evolve 65 UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono Evolve 65 UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono Evolve 65+ MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono Evolve 65+ MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono Evolve 65+ UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 65 Stereo / Mono Evolve 65+ UC Stereo
4.830.0007.430.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Engage 75 Stereo / Mono

Tai nghe Jabra Engage 75 Mono Jabra Engage 75 Mono
Tai nghe Jabra Engage 75 Stereo Jabra Engage 75 Stereo
Liên hệ

Tai nghe văn phòng tốt nhất cải thiện hiệu quả và sự hài lòng của nhân viên với khả năng khử tiếng ồn, thoải mái khi đeo và làm việc với tất cả điện thoại của bạn.

Ngọc Thiên là nhà cung cấp tai nghe văn phòng, Office Headsets, tai nghe office, chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Jabra, Plantronics, … cung cấp nhiều giải pháp, thiết bị cho trung tâm chăm sóc khách hàng của viettel, mobifone, vinaphone, TP bank, MB bank…Chúng tôi cam kết bạn sẽ được đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp tư vấn để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Liên hệ ngay: 02877798999 (Phòng kinh doanh) để hỗ trợ tư vấn.