Hiển thị tất cả 9 kết quả

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

13.540.000 (chưa VAT)
 • 8 FXS và FXO hybrid
 • Flexible port group
 • Trung kế IP
 • Định tuyến và thao tác linh hoạt
 • Dữ liệu / Thoại / Quản lý VLAN
 • Thoại và FAX tất cả trong một
 • Đường dây sự cố về nguồn và mạng
 • Tự động cập nhật chương trình cơ sở / cập nhật cấu hình

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.920.000 (chưa VAT)
 • 4 FXS và FXO hybrid
 • Nhóm cổng linh hoạt
 • Trung kế IP
 • Định tuyến và thao tác linh hoạt
 • Dữ liệu / Thoại / Quản lý VLAN
 • Thoại và FAX tất cả trong một
 • Đường dây sự cố về nguồn và mạng
 • Tự động cập nhật chương trình cơ sở / cập nhật cấu hình

Thiết bị gateway Dinstar DAG3000-112S

50.270.000 (chưa VAT)
 • Cổng mật độ cao, lên đến 112 FXS
 • Thiết kế mô-đun hóa, dễ dàng mở rộng
 • Hỗ trợ IPv4 và IPv6
 • Chiều dài cáp tối đa 5KM
 • Nhiều codec: G.711A / U, G.723.1, G.729A / B, iLBC
 • Hoàn toàn tương thích với hệ thống điện thoại IP dựa trên IMS / NGN, SIP hàng đầu
Thiết bị gateway Dinstar DAG2500-48/64/72S
DAG2500-48S
DAG2500-64S
DAG2500-72S

Thiết bị gateway Dinstar DAG2500-48/64/72S

23.630.00033.920.000 (chưa VAT)
 • Hỗ trợ SIP tiêu chuẩn mở
 • Hỗ trợ IPv4 và IPv6
 • Chiều dài cáp tối đa 5KM
 • Nhiều codec: G.711A / U, G.723.1, G.729A / B, iLBC
 • Hoàn toàn tương thích với hệ thống điện thoại IP dựa trên IMS / NGN, SIP hàng đầu

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-32S

20.590.000 (chưa VAT)
 • Cổng hiệu quả về chi phí với 32 cổng FXS
 • Fax qua IP (T.38 và Chuyển qua)
 • Hỗ trợ IPv4 và IPv6
 • TR069 và SNMP
 • Nhiều codec: G.711A / U, G.723.1, G.729A / B, AMR, G.726, v.v.
 • Hoàn toàn tương thích với hệ thống điện thoại IP dựa trên IMS / NGN, SIP hàng đầu

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-24S

17.230.000 (chưa VAT)
 • Cổng hiệu quả về chi phí với 24 cổng FXS
 • Fax qua IP (T.38 và Chuyển qua)
 • Hỗ trợ IPv4 và IPv6
 • TR069 và SNMP
 • Nhiều codec: G.711A / U, G.723.1, G.729A / B, AMR, G.726, v.v.
 • Hoàn toàn tương thích với hệ thống điện thoại IP dựa trên IMS / NGN, SIP hàng đầu

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-8S

5.620.000 (chưa VAT)
 • Cổng hiệu quả về chi phí với 8 cổng FXS
 • Fax qua IP (T.38 và Chuyển qua)
 • Hỗ trợ IPv4 và IPv6
 • TR069 và SNMP
 • Nhiều codec: G.711A / U, G.723.1, G.729A / B, AMR, G.726, v.v.
 • Hoàn toàn tương thích với hệ thống điện thoại IP dựa trên IMS / NGN, SIP hàng đầu

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S

2.740.000 (chưa VAT)
 • Cổng hiệu quả về chi phí với 4 cổng FXS
 • Fax qua IP (T.38 và Chuyển qua)
 • Hỗ trợ IPv4 và IPv6
 • TR069 và SNMP
 • Nhiều codec: G.711A / U, G.723.1, G.729A / B, iLBC
 • Hoàn toàn tương thích với hệ thống điện thoại IP dựa trên IMS / NGN, SIP hàng đầu
Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-1/2S
DAG1000-2S

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-1/2S

1.260.000 (chưa VAT)
 • ATA tiết kiệm chi phí với 1 hoặc 2 cổng FXS
 • Fax qua IP (T.38 và Pass-Through)
 • Hỗ trợ IPv4 và IPv6
 • TR069 và SNMP
 • Nhiều codec: G.711A / U, G.723.1, G.729A / B, G.726
 • Hoàn toàn tương thích với hệ thống điện thoại IP dựa trên IMS / NGN, SIP hàng đầu