Hiển thị tất cả 13 kết quả

Gateway VoIP Dinstar DAG3000-128S/O

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

128

Cổng FXS

128

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

50W

Gateway VoIP Dinstar DAG3000-32S/O

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

32

Cổng FXS

32

Loại đầu nối

RJ45

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG2000-16S

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

16

Loại đầu nối

RJ11

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Gateway VoIP Analog Dinstar DAG1000-4S(GE)

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

1

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP v2.0, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

5W

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

8

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Thiết bị gateway Dinstar DAG3000-112S

50.270.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

112

Loại đầu nối

RJ45

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Công suất tiêu thụ

105W

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Thiết bị gateway Dinstar DAG2500-48/64/72S

21.880.00031.420.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

48 (DAG2500-48S), 64 (DAG2500-64S), 72 (DAG2500-72S)

Loại đầu nối

RJ21

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

64W (48S), 72W (64S), 75W (72S)

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-32S

19.070.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

32

Loại đầu nối

RJ11, RJ21

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

40W

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-24S

15.960.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

24

Loại đầu nối

RJ11, RJ21

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

40W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-8S

5.200.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

8

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

18W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S

2.540.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

1

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

5W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-1/2S

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

1 (DAG1000-1S), 2 (DAG1000-2S)

Loại đầu nối

RJ11

LAN

1

WAN

1

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

5W