Hiển thị tất cả 11 kết quả

Phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [Gói 1 tháng]

370.000
 • Chu kỳ đăng ký: 01 tháng/lần
 • 100 người tham gia cuộc họp
 • Thời gian cuộc họp 30 giờ
 • Quản lý người dùng (Quản lý người dùng cho phép Chủ tài khoản và Quản trị viên quản lý người dùng của họ, chẳng hạn như thêm, xóa và gán vai trò và các tính năng bổ trợ)
 • Kiểm soát tính năng của quản trị viên (điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo)
 • Báo cáo (Chạy báo cáo mức sử dụng để tìm hiểu có bao nhiêu cuộc họp đang diễn ra trong tổ chức của bạn, vào ngày nào, số lượng người tham gia, số phút của cuộc họp, v.v.)
 • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
 • Chỉ định trình lập lịch (Cho phép bạn giao cho ai đó thiết lập các cuộc họp cho bạn. Người được chỉ định cũng phải có gói dịch vụ Cao cấp.)
 • 1GB nội dung ghi lại theo định dạng MP4 hoặc M4A trên đám mây
 • Khả năng tương tác với Skype for Business (Lync) (Cho phép người dùng Lync 2010, 2013 và người dùng Skype for Business khởi tạo một cuộc họp Zoom từ danh sách liên lạc Lync.)

Phần mềm họp hội nghị Zoom United Business

Liên hệ
Điện thoại
 • Bao gồm tất cả các tính năng điện thoại của Zoom United Pro
 • Gọi không giới hạn trong Global Select
 • Tiện ích bổ sung tùy chọn: thêm tính năng gọi điện không giới hạn ở tối đa 18 quốc gia khác
Cuộc họp
 • Tổ chức cuộc họp lên đến 300 người tham gia
 • Dấu hiệu duy nhất trên
 • Ghi chép bảng điểm
 • Miền được quản lý
 • Thương hiệu Công ty
Bán phần mềm zoom theo tháng
Zoom 1 tháng
Zoom 3 tháng
Zoom 6 tháng

Phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [Theo tháng]

600.0002.100.000
 • 300 người tham gia cuộc họp
 • Thời gian cuộc họp 30 giờ
 • Quản lý người dùng (Quản lý người dùng cho phép Chủ tài khoản và Quản trị viên quản lý người dùng của họ, chẳng hạn như thêm, xóa và gán vai trò và các tính năng bổ trợ)
 • Kiểm soát tính năng của quản trị viên (điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo)
 • Báo cáo (Chạy báo cáo mức sử dụng để tìm hiểu có bao nhiêu cuộc họp đang diễn ra trong tổ chức của bạn, vào ngày nào, số lượng người tham gia, số phút của cuộc họp, v.v.)
 • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
 • Chỉ định trình lập lịch (Cho phép bạn giao cho ai đó thiết lập các cuộc họp cho bạn. Người được chỉ định cũng phải có gói dịch vụ Cao cấp.)
 • 1GB nội dung ghi lại theo định dạng MP4 hoặc M4A trên đám mây
 • Khả năng tương tác với Skype for Business (Lync) (Cho phép người dùng Lync 2010, 2013 và người dùng Skype for Business khởi tạo một cuộc họp Zoom từ danh sách liên lạc Lync.)

Webinar 10000 [1 năm]

Liên hệ
Cho phép bạn lưu trữ một hội thảo trên web với tối đa 10000 người tham gia.

Webinar 5000 [1 năm]

Liên hệ
Cho phép bạn lưu trữ một hội thảo trên web với tối đa 5000 người tham gia.

Webinar 1000 [1 năm]

Liên hệ
Cho phép bạn lưu trữ một hội thảo trên web với tối đa 1000 người tham gia.

Webinar 500 [1 năm]

Liên hệ
Cho phép bạn lưu trữ một hội thảo trên web với tối đa 500 người tham gia.

Webinar 100 [1 năm]

Liên hệ
Cho phép bạn lưu trữ một hội thảo trên web với tối đa 100 người tham gia

Phần mềm họp hội nghị Zoom Enterprise [Gói 1 năm]

490.000.000
 • Sở hữu tất cả các tính năng của gói Zoom Business+
 • Tổ chức hội nghị trực tuyến tối đa 500 người tham gia
 • Có thể mở rộng lên đến 1000 người tham gia khi mua thêm gói tiện ích bổ xung Zoom Large Meeting add-on
 • Không giới hạn dung lượng lưu trữ trên đám mây (Cloud)
 • Hỗ trợ quản lý chăm sóc khách hàng chuyên biệt
 • Hỗ trợ đánh giá điều hành kinh doanh
 • Chiết khấu theo gói đối với Hội thảo trực tuyến và Zoom Rooms

Phần mềm họp hội nghị Zoom Business [Gói 1 năm]

49.000.000
 • Tối thiếu 10 host
 • Bao gồm 300 người tham gia
 • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
 • Địa chỉ URL tùy biến
 • Tùy chọn triển khai tại chỗ
 • Quản lý các tên miền
 • Đặt nhập một lần
 • Xây dựng Thương hiệu công ty
 • Tùy chỉnh Email

Phần mềm họp hội nghị Zoom Pro [Gói 1năm]

3.400.000
 • Chu kỳ đăng ký: 12 tháng/lần
 • Tổ chức tối đa 100 người tham gia
 • Họp nhóm trong tối đa 30 giờ
 • Livestream
 • Ghi âm đám mây 1 GB (mỗi giấy phép)