Hiển thị tất cả 11 kết quả

Zoom Cloud Recording (Mở rộng lưu trữ đám mây) [Theo tháng]

Liên hệ

Large Meetings (Mở rộng số lượng người họp) [1 năm]

Liên hệ

Phần mềm họp hội nghị Zoom Events [1 năm]

Liên hệ

Phần mềm họp hội nghị Zoom United Business

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Phần mềm họp hội nghị Zoom Enterprise [Gói 1 năm]

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

12 tháng