Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tổng đài Sangoma PBXact 2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

2000

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

15000

Tổng đài VoIP Sangoma PBXact 1200

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng di động tối đa

4

Người dùng

1200

Cổng E1 / T1 / J1 tối đa

4

Cuộc gọi đồng thời tổng đài

350