Hiển thị tất cả 6 kết quả

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG3000T

238.560.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cuộc gọi VoIP đồng thời

2048

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

63

Cuộc gọi VoIP đồng thời

1890

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG2000B

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

16

Cuộc gọi VoIP đồng thời

480

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

12, 16, 20, 4, 8

Cuộc gọi VoIP đồng thời

600

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG1000B

22.920.00026.590.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

1 (MTG1000B-1E1), 2 (MTG1000B-2E1)

Cuộc gọi VoIP đồng thời

60

Gateway kỹ thuật số Dinstar MTG200

16.840.00026.740.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

1 (MTG200-1E1/T1), 2 (MTG200-2E1/T1), 4 (MTG200-4E1/T1)

Giao thức mạng

RTP/RTCP, SIP v2.0, SIP-T, TLS/SRTP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120