Hiển thị tất cả 8 kết quả

SIP Intercom cung cấp khả năng điều khiển không cần chìa khóa và thuận tiện cho người dùng mở cửa mà không cần chìa khóa. Có thể mở cửa từ xa nếu có khóa cửa điện tử. Nó lý tưởng để kiểm soát thông tin liên lạc và bảo mật qua internet chẳng hạn như các ứng dụng kinh doanh, tổ chức và dân cư.