Hiển thị tất cả 8 kết quả

SIP Video Intercom Dinstar DP85

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

2

Nút gọi

2

SIP Video Intercom Dinstar DP83

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

2

SIP Audio Intercom Dinstar DP82

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

2

Nút gọi

2

Audio SIP Intercom Dinstar DP81

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

2

Nút gọi

2

SIP Intercom cung cấp khả năng điều khiển không cần chìa khóa và thuận tiện cho người dùng mở cửa mà không cần chìa khóa. Có thể mở cửa từ xa nếu có khóa cửa điện tử. Nó lý tưởng để kiểm soát thông tin liên lạc và bảo mật qua internet chẳng hạn như các ứng dụng kinh doanh, tổ chức và dân cư.