Hiển thị tất cả 2 kết quả

Gateway Sangoma Vega 60G Analog / BRI

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Giao thức mạng

SIP

Cổng BRI

4

Gateway VoIP BRI Sangoma Vega 60G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng BRI

8

Giao thức mạng

SIP