Hiển thị tất cả 39 kết quả

Điện thoại IP Video Android Dinstar A810

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

4

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng 10.1”

Hội nghị N-way

Hội nghị 6 chiều

Điện thoại IP Fanvil V65

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

12

Màn hình LCD

Màn hình màu 4,3 "

Điện thoại Yealink MP54 Zoom Edition

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 4"

Điện thoại Yealink MP58/MP58-WH Zoom Edition

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Hệ điều hành

Android 9.0

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Điện thoại Yealink VP59 Zoom Phone Appliance

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Hỗ trợ màn hình

Màn hình cảm ứng điện dung

Hệ điều hành

Android 9.0

Điện thoại IP Yealink SIP-T58W/ T58W Pro

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Hệ điều hành

Android 9.0

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng màu 7 "

Số Line

16

Tài khoản SIP

16

Điện thoại Yealink SIP-T58W(Pro) with Camera

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

16

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Điện thoại IP Video Android Grandstream GXV3370

7.360.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

16

Số Line

16

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Điện thoại IP Video Android Grandstream GXV3275

5.355.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số Line

6

Tài khoản SIP

6

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Điện thoại IP Video Android Grandstream GXV3240

5.000.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

6

Màn hình LCD

Màn hình màu 4,3 "

Số Line

6

Điện thoại IP Yealink T55A-Skype for Business Edition

4.770.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Hỗ trợ màn hình

Màn hình cảm ứng điện dung

Điện thoại IP Yealink MP50

Liên hệ
Hỗ trợ màn hình

Màn hình cảm ứng điện dung

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 4"

Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Điện thoại IP Yealink MP54 Teams Edition

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 4"

Điện thoại IP Yealink MP56 Teams Edition

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Điện thoại IP Yealink MP58 Teams Edition

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Điện thoại IP Video Yealink SIP-T58V

8.040.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Tài khoản SIP

16

Điện thoại IP Cisco 8865

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Chân đế

2 góc điều chỉnh

Số cổng mạng

10/100/1000 Mbps

HD Voice

Số Line

5

Điện thoại IP Cisco 8845

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Chân đế

2 góc điều chỉnh

Số cổng mạng

10/100/1000 Mbps

HD Voice

Số Line

5

Điện thoại IP Sangoma D80

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng màu 7 "

Số Line

6

PoE

Số cổng mạng

10/100/1000Base-T (Gigabit)

HD Voice

Điện thoại IP Flyingvoice FIP15G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu 4,3 "

Số Line

10

PoE

Số cổng mạng

2×10/100M/1000M

HD Voice

Line key

10

Điện thoại IP Video Grandstream GXV3350

6.210.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 5"

Số Line

16

PoE

Số cổng mạng

2 cổng mạng gigabit 10/100/1000 Mbps

HD Voice

Giao thức kết nối hỗ trợ

HTTP / HTTPS, RTP/RTCP, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP

Tài khoản SIP

16

Điện thoại IP Video Grandstream GXV3380

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 8 "

Số Line

16

PoE

Số cổng mạng

2 cổng mạng gigabit 10/100/1000 Mbps

HD Voice

Giao thức kết nối hỗ trợ

HTTP / HTTPS, RTP/RTCP, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP

Tài khoản SIP

16

Điện thoại IP Android Fanvil X7A có camera

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng màu 7 "

Số Line

20

PoE

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

HD Voice

Line key

112

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Điện thoại IP màn hình cảm ứng Android Fanvil X7A

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu 7 "

LCD đèn nền

Số Line

20

PoE

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

HD Voice

Line key

112

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Điện thoại IP Fanvil X210i

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu 4,3 "

LCD đèn nền

Số Line

20

PoE

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

HD Voice

Giao thức kết nối hỗ trợ

H.264

Line key

106

Điện thoại IP Fanvil X210

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu 4,3 "

Số Line

20

PoE

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

HD Voice

Line key

106

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Điện thoại IP Yealink SIP-T53/ T53W

3.700.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đồ họa 3,7 "

Độ phân giải

360 x 160

PoE

HD Voice

Điện thoại HD, Loa HD

Chân đế

1 góc có thể điều chỉnh

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

Hỗ trợ màn hình

Đơn sắc

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Tài khoản SIP

12

Hội nghị N-way

5

Điện thoại IP Yealink SIP-T54W

4.160.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu 4,3 "

Độ phân giải

480 x 272

PoE

HD Voice

Điện thoại HD, Loa HD

Chân đế

1 góc có thể điều chỉnh

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

Hỗ trợ màn hình

Màn hình màu

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Tài khoản SIP

16

Hội nghị N-way

10

Điện thoại IP Yealink SIP-T56A

6.740.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Độ phân giải

1024 x 600

PoE

HD Voice

Điện thoại HD, Loa HD

Chân đế

2 góc điều chỉnh

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

Hỗ trợ màn hình

Màn hình cảm ứng điện dung

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Tài khoản SIP

16

Hội nghị N-way

5

Điện thoại IP không dây Yealink SIP-T57W

6.030.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu 7 "

Độ phân giải

800 x 480

PoE

HD Voice

Điện thoại HD, Loa HD

Chân đế

1 góc có thể điều chỉnh

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

Hỗ trợ màn hình

Màn hình màu

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Tài khoản SIP

16

Hội nghị N-way

10

Điện thoại IP video Yealink SIP-T58A/ T58A with Camera

7.370.0007.860.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 "

Độ phân giải

1024 x 600

PoE

HD Voice

Điện thoại HD, Loa HD

Chân đế

1 góc có thể điều chỉnh

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

Hỗ trợ màn hình

Màn hình cảm ứng điện dung

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Tài khoản SIP

16

Hội nghị N-way

10 (tối đa 2 cuộc gọi video)

Điện thoại IP video Yealink VP59

13.200.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng điện dung 8 "

Độ phân giải

1280 x 800

PoE

HD Voice

Điện thoại HD, Loa HD

Chân đế

1 góc có thể điều chỉnh

Số cổng mạng

2 cổng ethernet tốc độ 1000M

Hỗ trợ màn hình

Màn hình cảm ứng điện dung

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Tài khoản SIP

16

Hội nghị N-way

10 (tối đa 2 cuộc gọi video)

Video phone là điện thoại có chức năng Video Call hay còn gọi là thoại kèm hình ảnh. Cho phép thấy được hình ảnh người đang hội thoại cùng bạn đang ở bất kỳ đâu có hỗ trợ mạng 3G, wifi, mạng dây. Ngược lại, bạn cũng có thể cho phép người hội thoại thấy được hình ảnh của mình. Bằng cách điều khiển hướng camera có trên thiết bị mà bạn sử dụng.

Ngọc Thiên là nhà cung cấp điện thoại bàn IP có hỗ trợ gọi video hàng chính hãng – uy tín –  chất lượng – giá tốt – bảo hành 24 tháng.