Giải pháp, Zoom Meeting

Giải pháp Zoom for Healthcare

Giải pháp Zoom for Healthcare
Zoom for Healthcare là giải pháp hội nghị video dành cho Y tế từ xa. Đối với các tổ chức chăm sóc sức khỏe, việc quyết định nền tảng nào (hoặc kết hợp các nền tảng) để sử dụng cho telehealth, liên lạc với bệnh nhân, liên lạc với nhân viên, cộng tác chăm sóc và nhiều khía cạnh k...

Tiếp tục đọc

Giải pháp, Tin công nghệ, Tin tức, Zoom Meeting

So Sánh Zoom Meetings Và Zoom Video Webinars

So Sánh Zoom Meetings Và Zoom Video Webinars
Bạn có biết rằng các sự kiện tầm cỡ thế giới có thể được tổ chức một cách dễ dàng và thuận tiện chỉ  bằng cách sử dụng phần mềm Zoom Meetings and Zoom Video Webinars không? Đây được xem là hai giải pháp tối ưu có thể hỗ trợ nhiều sự kiện thông qua tương tác trực tuyến, như...

Tiếp tục đọc

Giải pháp, Zoom Meeting

Bảng giá zoom meeting

Bảng giá zoom meeting
Zoom Cloud Meetings là một phần mềm gọi video phát triển bởi Zoom Video Communications. Là giải pháp hội nghị truyền hình, các cuộc họp trực tuyến, thảo luận nhóm trên một nền tảng rất đơn giản và dễ dàng. Hệ thống hỗ trợ hình ảnh, âm thanh và chia sẻ màn hình chất lượng tốt nhất trên các hệ điều hà...

Tiếp tục đọc