Giải pháp, Tin công nghệ, Tin tức, Zoom Meeting

So Sánh Zoom Meetings Và Zoom Video Webinars

So Sánh Zoom Meetings Và Zoom Video Webinars
Bạn có biết rằng các sự kiện tầm cỡ thế giới có thể được tổ chức một cách dễ dàng và thuận tiện chỉ  bằng cách sử dụng phần mềm Zoom Meetings and Zoom Video Webinars không? Đây được xem là hai giải pháp tối ưu có thể hỗ trợ nhiều sự kiện thông qua tương tác trực tuyến, như...

Tiếp tục đọc