Bảng giá zoom meeting | Mua Zoom chính hãng có VAT và hợp đồng

Bảng giá zoom meeting | Mua Zoom chính hãng có VAT và hợp đồng

Bảng báo giá cho các gói giải pháp của phần mềm Zoom Cloud Meeting | Zoom Premium dành cho cá nhân và doanh nghiệp.
Zoom Pro giá: 3.850.000. 12 tháng. 100 người tham gia họp. Mua tối thiểu 1 host. …
Zoom Business. 5.140.000. 12 tháng. 300 người tham gia họp. Mua tối thiểu 10 host. …
Enterprise. Liên hệ. 12 tháng. 500 người tham gia họp mở rộng 1000 người. Mua tối thiểu 250 host.