Giải pháp, Zoom Meeting

Giải pháp Zoom for Healthcare

Giải pháp Zoom for Healthcare
Zoom for Healthcare là giải pháp hội nghị video dành cho Y tế từ xa. Đối với các tổ chức chăm sóc sức khỏe, việc quyết định nền tảng nào (hoặc kết hợp các nền tảng) để sử dụng cho telehealth, liên lạc với bệnh nhân, liên lạc với nhân viên, cộng tác chăm sóc và nhiều khía cạnh k...

Tiếp tục đọc

Giải pháp, Tin công nghệ, Tin tức, Zoom Meeting

So Sánh Zoom Meetings Và Zoom Video Webinars

So Sánh Zoom Meetings Và Zoom Video Webinars
Bạn có biết rằng các sự kiện tầm cỡ thế giới có thể được tổ chức một cách dễ dàng và thuận tiện chỉ  bằng cách sử dụng phần mềm Zoom Meetings and Zoom Video Webinars không? Đây được xem là hai giải pháp tối ưu có thể hỗ trợ nhiều sự kiện thông qua tương tác trực tuyến, như...

Tiếp tục đọc

Giải pháp, Zoom Meeting

Bảng giá zoom meeting | Mua Zoom chính hãng có VAT và hợp đồng

Bang gia zoom 2021

Bảng báo giá cho các gói giải pháp của phần mềm Zoom Cloud Meeting dành cho cá nhân và doanh nghiệp.
Zoom Pro giá: 3.700.000. 12 tháng. 100 người tham gia họp. Mua tối thiểu 1 host. …
Zoom Business. 4.700.00. 12 tháng. 300 người tham gia họp. Mua tối thiểu 10 host. …
Enterprise. 5.700.000. 12 tháng. 500 người tham gia họp mở rộng 1000 người. Mua tối thiểu 50 host.

Tiếp tục đọc