Giờ đây, bạn không còn phải lo lắng bỏ lỡ bất cứ một nội dung quan trọng nào trong cuộc họp/sự kiện của công ty, tổ chức. Webex MeetingsWebex Events hỗ trợ tính năng ghi lại nội dung cuộc họp/sự kiện cho những người không thể tham dự hoặc cho những ai muốn tham khảo lại nội dung đã được thảo luận. Bản ghi có thể được lưu vào đám mây hoặc lưu vào máy tính dưới dạng bản ghi cục bộ.

Cùng ngocthiepsup.com tìm hiểu cách ghi lại nội dung cuộc họp/sự kiện Webex, cách chỉnh sửa bản ghi, các tùy chọn điều khiển cho bản ghi phát lại và cách ghi lại các tệp có định dạng nâng cao bằng công cụ Network Recording Player của Webex qua một số bài viết dưới đây.

Các tùy chọn điều khiển cho bản ghi phát lại của 1 cuộc họp, sự kiện trên Webex

Hãy khám phá các tùy chọn điều khiển cho bản ghi phát lại của các cuộc họp, buổi đào tạo hoặc sự kiện (được ghi lại bằng ứng dụng Webex Network Recording Player của Cisco). Đồng thời xem xét thời lượng các bản ghi của bạn. Bài...

Cách chỉnh sửa bản ghi bằng ứng dụng Recording Editor của Cisco Webex

Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa Webex Recording Editor trên Windows để chỉnh sửa các bản ghi được tạo bằng Webex Meetings Recorder. Các tệp ghi âm này được lưu ở định dạng ghi Webex (WRF), một định dạng Webex độc quyền. Tìm hiểu...

Tính năng ghi lại cuộc họp của Cisco Webex

Webex Meetings và Webex Events hỗ trợ ghi lại cuộc họp cho những người không thể tham dự hoặc cho những ai muốn tham khảo lại nội dung đã được thảo luận. Bản ghi của bạn có thể được lưu vào đám mây hoặc máy tính dưới dạng bản...