Giải pháp, Yealink Meeting

Giải pháp Yealink Meeting dành cho Giáo dục

Giải pháp Yealink Meeting dành cho Giáo dục

Giải pháp Yealink Meeting dành cho Giáo dục đều có thể gắn kết học sinh, giáo viên và nhân viên trong mọi hoạt động học tập, cộng tác và quản trị giáo dục. Xem phương pháp Yealink Meeting hỗ trợ phát triển môi trường học tập từ xa và kết hợp dành cho các trường tiểu học, trung học và đại học

Yealink Meeting for Education

Khám phá khả năng sáng tạo trong giáo dục trực tuyến bằng trải nghiệm video trực quan

Với giải pháp hội nghị truyền hình Yealink Meeting, các tổ chức giáo dục có thể tiếp cận nhiều sinh viên hơn và phân phối đội ngũ giảng viên của họ trên nhiều cơ sở cũng như trực tuyến. Cập nhật thông tin hành chính, tổ chức cuộc họp tương tác giữa giáo viên và phụ huynh và thực hiện các buổi đào tạo cho cán bộ giảng dạy và không giảng dạy mà không yêu cầu sự hiện diện của người tham dự, là một số lợi thế bổ sung của giải pháp hội nghị truyền hình cho ngành giáo dục.

Yealink Meeting for Education

Tiếp cận nhiều hơn và tìm hiểu thêm

Ngay lập tức mở rộng ranh giới lớp học với trải nghiệm hội nghị truyền hình sống động và tương tác đảm bảo giảng viên và sinh viên luôn đồng bộ hóa, ngay cả khi họ không ở trong cùng một không gian thực.

Tương tác trực quan và tiến bộ

Trang bị cho sinh viên trải nghiệm cộng tác luôn thường xuyên cho phép họ dễ dàng truy cập lại các môn học trực tuyến và chia sẻ nội dung dễ dàng hoặc chú thích thời gian thực về các dự án nhóm và chuẩn bị cho các bài kiểm tra.

Yealink Meeting for Education
Yealink Meeting for Education

Cơ sở tốt hơn & Truyền thông quản trị

Tham gia cuộc họp và dễ dàng mang lại khả năng quản lý thông tin liên lạc hành chính và quản lý tốt hơn trên các cơ sở phân tán hoặc địa điểm văn phòng khu học chánh trong khi vẫn bảo mật tất cả dữ liệu và thông tin.