Hiển thị tất cả 2 kết quả

Điện thoại IP khách sạn DH Tek 02

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

PoE

Hỗ trợ màn hình

Đơn sắc

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP

Điện thoại IP khách sạn DH Tek

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

PoE

Hỗ trợ màn hình

Đơn sắc

Giao thức kết nối hỗ trợ

SIP