Hiển thị tất cả 25 kết quả

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

8

Cổng FXO

8

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG2000-16O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

16

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-8O

8.260.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

8

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-4O

3.670.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4

Thiết bị gateway Dinstar DAG3000-112S

50.270.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

32

Thiết bị gateway Dinstar DAG2500-48/64/72S

21.880.00031.420.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

48 (DAG2500-48S), 64 (DAG2500-64S), 72 (DAG2500-72S)

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-32S

19.070.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

32

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-24S

15.960.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

24

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-8S

5.200.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

8

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S

2.540.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

4

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-1/2S

1.170.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

1 (DAG1000-1S), 2 (DAG1000-2S)

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VG

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

32

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VH

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

64

Gateway VoIP Dinstar Multi-SIM

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

4

Gateway VoIP GSM Dinstar SIMBank&SIMCloud

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

32

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VF

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

16

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VE

10.560.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

4, 8

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP GSM Dinstar UC2000-VA

3.920.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Số cổng GSM

1

Giao thức mạng

SIP (RFC 3261), SIP v2.0

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG3000T

238.560.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cuộc gọi VoIP đồng thời

2048

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

63

Cuộc gọi VoIP đồng thời

1890

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG2000B

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

16

Cuộc gọi VoIP đồng thời

480

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

12, 16, 20, 4, 8

Cuộc gọi VoIP đồng thời

600

Gateway VoIP kỹ thuật số Dinstar MTG1000B

22.920.00026.590.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

1 (MTG1000B-1E1), 2 (MTG1000B-2E1)

Cuộc gọi VoIP đồng thời

60

Gateway kỹ thuật số Dinstar MTG200

16.840.00026.740.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng E1/ T1/ J1

1 (MTG200-1E1/T1), 2 (MTG200-2E1/T1), 4 (MTG200-4E1/T1)

Giao thức mạng

RTP/RTCP, SIP v2.0, SIP-T, TLS/SRTP

Cuộc gọi VoIP đồng thời

120

Dinstar – Trung Quốc

Dinstar - Trung Quốc

Dinstar được thành lập vào năm 2011, tập trung vào phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm Mạng và Truyền Thông. Bây giờ chúng tôi có hơn 150 chuyên gia tại nhiều nước trên Thế Giới, hầu hết họ là các doanh nghiệp viễn thông hàng đầu, những người đã cống hiến cho VoIP, truyền thông hợp nhất và mạng di động không dây trong hơn 12 năm. Cam kết chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho mọi doanh nghiệp.

Dinstar cung cấp các sản phẩm truyền thông hợp nhất IP hoàn chỉnh bao gồm cổng VoIP, tổng đài IP, SBC, điện thoại IP và liên lạc nội bộ SIP. Thông qua khả năng đổi mới ngày càng tăng của chúng tôi, trải nghiệm người dùng tuyệt vời, tỷ lệ giá hiệu suất cao và dịch vụ OEM / ODM phù hợp, các sản phẩm và dịch vụ của Dinstar đã được triển khai rộng rãi và được công nhận bởi các nhà khai thác viễn thông, nhà tích hợp hệ thống, doanh nghiệp, SMB và đối tác OEM tại hơn 100 quốc gia cho các tính năng phong phú, chất lượng cao và khả năng tương tác rộng của chúng tôi.

Dinstar không ngừng đổi mới để tạo ra những trải nghiệm giao tiếp vô song cho khách hàng của chúng tôi, cho phép họ giao tiếp, kết nối và cộng tác một cách dễ dàng, hiệu quả và an toàn.

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXS

8

Cổng FXO

8

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG2000-16O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

16

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-8O

8.260.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Trung Quốc

Bảo hành

12 tháng

Cổng FXO

8