Hiển thị 1–40 của 58 kết quả

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG1000

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Cổng E1/T1

1, 2

Cuộc gọi đồng thời

60

Digital VoIP Gateway Dinstar MTG5000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng E1/T1

64

Cuộc gọi đồng thời

1920

Tổng đài VoIP Dinstar UC2500

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Phần mở rộng SIP

5000

Cuộc gọi đồng thời

300

Cổng FXO

80

Cổng FXS

80

Cổng E1/T1

16

Tổng đài VoIP Dinstar UC1500

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Phần mở rộng SIP

5000

Cuộc gọi đồng thời

300

Cổng FXO

32

Cổng FXS

32

Cổng E1/T1

16

Tổng đài VoIP Dinstar UC350

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

LAN

1*100/1000Mbps

Phần mở rộng SIP

1000

Cuộc gọi đồng thời

200

Cổng FXO

32

Cổng FXS

32

Cổng E1/T1

4*E1/T1

WAN

1*100/1000Mbps

Tổng đài VoIP Dinstar UC200

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

LAN

1*100/1000Mbps

WAN

1*100/1000Mbps

Phần mở rộng SIP

500

Cuộc gọi đồng thời

30

Cổng FXO

2

Cổng FXS

2

Tổng đài VoIP Dinstar UC120

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

LAN

1*10/100Mbps

WAN

1*10/100Mbps

Wifi

2.4Ghz, 802.11n

Phần mở rộng SIP

60

Cuộc gọi đồng thời

15

Cổng FXS

1

Cổng FXO

1

Tổng đài VoIP Dinstar UC100

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

WAN

1*10/100Mbps

LAN

3*10/100Mbps

Wifi

2.4Ghz, 802.11n

Phần mở rộng SIP

32

Cuộc gọi đồng thời

8

Cổng FXS

1

Cổng FXO

1

Điện thoại IP Video Android Dinstar A810

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

4

Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng 10.1”

Hội nghị N-way

Hội nghị 6 chiều

Điện thoại IP Dinstar C66G/C66GP

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình LCD đồ họa 4,3”

Tài khoản SIP

20

Line key

50

Hội nghị N-way

Hội nghị 6 chiều

PoE

√ (C66GP)

Cổng Ethernet

2*10/100/1000Mbps

Điện thoại IP Dinstar C64G/C64GP

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình LCD đồ họa 3,5”

Tài khoản SIP

16

Line key

40

Hội nghị N-way

Hội nghị 6 chiều

PoE

√ (C64GP)

Cổng Ethernet

2*10/100/1000Mbps

Điện thoại IP Dinstar C63G/C63GP

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

LCD màu 2,4 ”

Tài khoản SIP

6

Line key

30

Hội nghị N-way

Hội nghị 5 chiều

PoE

√ (C63GP)

Cổng Ethernet

2*10/100/1000Mbps

Điện thoại IP Dinstar C62G/C62GP

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

LCD màu 2,4 ”

Tài khoản SIP

6

Line key

2

Hội nghị N-way

Hội nghị 5 chiều

PoE

√ (C62GP)

Cổng Ethernet

2*10/100/1000Mbps

Điện thoại IP Dinstar C61S/C61SP

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

LCD đồ họa 132 x 64

Tài khoản SIP

2

Line key

2

Hội nghị N-way

Hội nghị 5 chiều

PoE

√ (C61SP)

Cổng Ethernet

2*10/100Mbps

Điện thoại IP Dinstar C60U/C60UP

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

LCD đồ họa 132 x 64

Tài khoản SIP

2

Line key

2

Hội nghị N-way

Hội nghị 5 chiều

PoE

√ (C60UP)

Cổng Ethernet

2*10/100Mbps

Điện thoại IP Dinstar C60S/C60SP

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

LCD đồ họa 132 x 64

Tài khoản SIP

2

Line key

2

Hội nghị N-way

Hội nghị 5 chiều

PoE

√ (C60SP)

Cổng Ethernet

1*10/100Mbps

SIP Video Intercom Dinstar DP85

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

2

Nút gọi

2

SIP Video Intercom Dinstar DP83

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

2

SIP Audio Intercom Dinstar DP82

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

2

Nút gọi

2

Audio SIP Intercom Dinstar DP81

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

2

Nút gọi

2

Session Border Controller Dinstar SBC8000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số người dùng đăng ký tối đa

100000

Cuộc gọi đồng thời

10000

Chuyển mã

5000

CPS

800

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Session Border Controller Dinstar SBC3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

2*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

10000

Cuộc gọi đồng thời

2000

Chuyển mã

1200

CPS

200

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

70W

Session Border Controller Dinstar SBC1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

5*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

5000

Cuộc gọi đồng thời

500

Chuyển mã

200

CPS

25

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

15W

Session Border Controller Dinstar SBC300

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Loại mạng

5*10/100/1000Mbps

Số người dùng đăng ký tối đa

1000

Cuộc gọi đồng thời

50

Chuyển mã

50

CPS

20

Giao thức SIP

TCP, TLS, UDP

Công suất tiêu thụ

10W

Gateway VoIP Dinstar DAG3000-128S/O

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

128

Cổng FXS

128

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

50W

Gateway VoIP Dinstar DAG3000-32S/O

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

32

Cổng FXS

32

Loại đầu nối

RJ45

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG2000-16S

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

16

Loại đầu nối

RJ11

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Gateway VoIP Analog Dinstar DAG1000-4S(GE)

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

1

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP v2.0, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

5W

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

8

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG2000-16O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

16

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-8O

8.260.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

12W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-4O

3.670.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Loại mạng

10/100M

Công suất tiêu thụ

12W

Thiết bị gateway Dinstar DAG3000-112S

50.270.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

112

Loại đầu nối

RJ45

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Công suất tiêu thụ

105W

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Thiết bị gateway Dinstar DAG2500-48/64/72S

21.880.00031.420.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

48 (DAG2500-48S), 64 (DAG2500-64S), 72 (DAG2500-72S)

Loại đầu nối

RJ21

LAN

2

Loại mạng

100/1000M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

64W (48S), 72W (64S), 75W (72S)

Dinstar – Trung Quốc

Dinstar - Trung Quốc

Dinstar được thành lập vào năm 2011, tập trung vào phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm Mạng và Truyền Thông. Bây giờ chúng tôi có hơn 150 chuyên gia tại nhiều nước trên Thế Giới, hầu hết họ là các doanh nghiệp viễn thông hàng đầu, những người đã cống hiến cho VoIP, truyền thông hợp nhất và mạng di động không dây trong hơn 12 năm. Cam kết chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho mọi doanh nghiệp.

Dinstar cung cấp các sản phẩm truyền thông hợp nhất IP hoàn chỉnh bao gồm cổng VoIP, tổng đài IP, SBC, điện thoại IP và liên lạc nội bộ SIP. Thông qua khả năng đổi mới ngày càng tăng của chúng tôi, trải nghiệm người dùng tuyệt vời, tỷ lệ giá hiệu suất cao và dịch vụ OEM / ODM phù hợp, các sản phẩm và dịch vụ của Dinstar đã được triển khai rộng rãi và được công nhận bởi các nhà khai thác viễn thông, nhà tích hợp hệ thống, doanh nghiệp, SMB và đối tác OEM tại hơn 100 quốc gia cho các tính năng phong phú, chất lượng cao và khả năng tương tác rộng của chúng tôi.

Dinstar không ngừng đổi mới để tạo ra những trải nghiệm giao tiếp vô song cho khách hàng của chúng tôi, cho phép họ giao tiếp, kết nối và cộng tác một cách dễ dàng, hiệu quả và an toàn.

Thiết bị gateway Dinstar DAG2000-8S8O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

8

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway Dinstar DAG1000-4S4O

7.330.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

4

Cổng FXS

4

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

20W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG2000-16O

12.530.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

16

Loại đầu nối

RJ11

LAN

4

Loại mạng

10/100M

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

30W

Thiết bị gateway FXO Dinstar DAG1000-8O

8.260.000 (chưa VAT)
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXO

8

Loại đầu nối

RJ11

WAN

1

LAN

3

Giao thức mạng

RFC3261, SIP over UDP, TCP, TLS

Công suất tiêu thụ

12W