Hiển thị tất cả 30 kết quả

Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000

Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1000
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1001
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1003
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1004
+19
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1012
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1013
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1014
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1015
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1019
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1020
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1029
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1030
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1033
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1042
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1087
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1093
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1099
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1138
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1139
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1140
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1141
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1142
Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000 CXS1143
Liên hệ

Xorcom – Mỹ

Xorcom - Mỹ

Được thành lập vào năm 2004, Xorcom là một tổ chức tư nhân sản xuất hệ thống tổng đài IP. Đến ngày nay, Xorcom đã cung cấp các giải pháp và nền tảng phần cứng trên thị trường phần mềm mã nguồn mở Asterisk với phạm vi rộng và linh hoạt nhất. Hệ thống tích hợp, các thiết bị viễn thông, và điện thoại là tiền đề và sự lựa chọn của khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ VoIP quyết định sử dụng sản phẩm Xorcom để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng của họ.

Xorcom khai thác sức mạnh của tổng đài IP mã nguồn mở Asterisk ®  – nền tảng phát triển ứng dụng và hệ thống điện thoại nhanh nhất trên thế giới – để thiết kế và sản xuất hàng đầu thế giới các giải pháp phần cứng cho hệ thống tổng đài điện thoại.

Các kỹ sư Xorcom là một phần của nhóm phát triển Asterisk trên toàn thế giới và hợp tác với một số nhân vật chính và quan trọng trong lĩnh vực này. Nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm Astribank (dựa trên công nghệ XPP – Xorcom) là một thành phần chuẩn trong DAHDI (trước đây là Zaptel) từ Asterisk phiên bản 1. 2. 4, phát hành trong 02/2006.

Trụ sở chính: 8 Katom St., Misgav Industrial Park,  2017400, Israel.

.

VoIP GATEWAYS (97)

TỔNG ĐÀI VOIP (54)

ĐIỆN THOẠI (274)