Hiển thị tất cả 30 kết quả

Điện thoại IP Xorcom XP0120/P

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Số Line

3

Tài khoản SIP

3

Điện thoại IP Xorcom XP0100/ P

Liên hệ
Thương hiệu

Bảo hành

Sản xuất tại

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

2

Tài khoản SIP

2

Điện thoại IP Xorcom XP0150G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình màu TFT 4.3"

Tài khoản SIP

6

Số Line

6

Điện thoại IP Xorcom XP0121P/ XP0121G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

LCD đồ họa 3,66″

Tài khoản SIP

6

Số Line

6

Điện thoại IP Xorcom XP0101G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Tài khoản SIP

2

Số Line

2

Điện thoại IP Xorcom XP0101P

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

2

Tài khoản SIP

2

Chân đế

2 góc điều chỉnh

Điện thoại IP Xorcom UC902

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Tài khoản SIP

2

Số Line

2

Chân đế

2 góc điều chỉnh

Điện thoại IP Xorcom UC912G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

4

Tài khoản SIP

4

Chân đế

2 góc điều chỉnh

Điện thoại IP Xorcom UC902S

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

Màn hình đơn sắc

Số Line

2

Tài khoản SIP

2

Chân đế

2 góc điều chỉnh

Số cổng mạng

10/100 Mbps

Điện thoại IP Xorcom UC921G

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

LCD màu 2,8"

Tài khoản SIP

4

Số Line

4

Chân đế

2 góc điều chỉnh

Điện thoại IP Xorcom UC924

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Tài khoản SIP

12

Số Line

12

Màn hình LCD

Màn hình màu 3.5"

Điện thoại IP màu Gigabit Xorcom UC926

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Màn hình LCD

LCD màu 4,3 "

Tài khoản SIP

16

Số Line

10

Gateway VoIP analog Xorcom GW0015

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

72

Gateway VoIP analog Xorcom GW0012

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Cổng FXS

32

Tổng đài VoIP Blue Steel CXTS4000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1500

Cuộc gọi đồng thời

880

Tổng đài VoIP Xorcom Blue Steel CXTS3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

Lên đến 550

Tổng đài VoIP Xorcom CTS3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CTS2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

85

Tổng đài IP Xorcom Blue Steel CXT4000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1500

Cuộc gọi đồng thời

880

Tổng đài IP Xorcom Blue Steel CXT3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

Lên đến 550

Tổng đài IP Xorcom CXE3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR3000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

Lên đến 1000

Cuộc gọi đồng thời

300 (PRI + FXS), Lên đến 325 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXE2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

lên đến 45 (PRI + FXS), lên đến 85 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR2000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

200

Cuộc gọi đồng thời

lên đến 45 (PRI + FXS), lên đến 85 (chỉ SIP)

Tổng đài IP Xorcom CXR1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

30

Cuộc gọi đồng thời

10 (FXS), 55 (chỉ SIP)

Tổng đài VoIP Xorcom Spark CXS1000

Liên hệ
Thương hiệu

Sản xuất tại

Bảo hành

Người dùng

30

Cuộc gọi đồng thời

30

Xorcom – Mỹ

Xorcom - Mỹ

Được thành lập vào năm 2004, Xorcom là một tổ chức tư nhân sản xuất hệ thống tổng đài IP. Đến ngày nay, Xorcom đã cung cấp các giải pháp và nền tảng phần cứng trên thị trường phần mềm mã nguồn mở Asterisk với phạm vi rộng và linh hoạt nhất. Hệ thống tích hợp, các thiết bị viễn thông, và điện thoại là tiền đề và sự lựa chọn của khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ VoIP quyết định sử dụng sản phẩm Xorcom để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng của họ.

Xorcom khai thác sức mạnh của tổng đài IP mã nguồn mở Asterisk ®  – nền tảng phát triển ứng dụng và hệ thống điện thoại nhanh nhất trên thế giới – để thiết kế và sản xuất hàng đầu thế giới các giải pháp phần cứng cho hệ thống tổng đài điện thoại.

Các kỹ sư Xorcom là một phần của nhóm phát triển Asterisk trên toàn thế giới và hợp tác với một số nhân vật chính và quan trọng trong lĩnh vực này. Nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm Astribank (dựa trên công nghệ XPP – Xorcom) là một thành phần chuẩn trong DAHDI (trước đây là Zaptel) từ Asterisk phiên bản 1. 2. 4, phát hành trong 02/2006.

Trụ sở chính: 8 Katom St., Misgav Industrial Park,  2017400, Israel.

.

VoIP GATEWAYS (96)

TỔNG ĐÀI VOIP (45)

ĐIỆN THOẠI (239)