Hiển thị 1–40 của 62 kết quả

Tai nghe Jabra Evolve2 55

Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Mono 25599-889-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono with Charging Stand 25599-889-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Mono 25599-889-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Mono 25599-899-899
+10
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono with Charging Stand 25599-899-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Mono 25599-899-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo with Charging Stand 25599-989-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c UC Stereo 25599-989-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo with Charging Stand 25599-989-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a UC Stereo 25599-989-999
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo with Charging Stand 25599-999-889
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380c MS Stereo 25599-999-899
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo with Charging Stand 25599-999-989
Tai nghe Jabra Evolve2 55 - Link380a MS Stereo 25599-999-999
Liên hệ

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50

Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Mono 25089-889-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Mono 25089-889-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Mono 25089-899-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Mono 25089-899-999
+4
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C UC Stereo 25089-989-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A UC Stereo 25089-989-999
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-C MS Stereo 25089-999-899
Tai nghe có dây Jabra Evolve2 50 – USB-A MS Stereo 25089-999-999
Liên hệ

Loa hội nghị Jabra Speak2 75

Loa hội nghị Jabra Speak2 75 MS Teams – Link 380a, Dark Grey | 2775-319 Speak2 75 MS-Link 380a
Loa hội nghị Jabra Speak2 75 MS Teams – Link 380c, Dark Grey | 2775-329 Speak2 75 MS-Link 380c
Loa hội nghị Jabra Speak2 75 UC – Link 380a, Dark Grey | 2775-419 Speak2 75 UC-Link 380a
Loa hội nghị Jabra Speak2 75 UC – Link 380c, Dark Grey | 2775-429 Speak2 75 UC-Link 380c
Liên hệ

Tai nghe Jabra Engage 50 II

Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A MS Mono 5093-299-2119
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C MS Mono | 5093-299-2159 5093-299-2159
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A UC Mono | 5093-299-2219 5093-299-2219
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C UC Mono | 5093-299-2259 5093-299-2259
+8
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Mono | 5093-610-279 5093-610-279
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Mono | 5093-610-299 5093-610-299
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A MS Stereo | 5099-299-2119 5099-299-2119
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C MS Stereo | 5099-299-2159 5099-299-2159
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-A UC Stereo | 5099-299-2219 5099-299-2219
Tai nghe Jabra Engage 50 II - (Engage 50 II Link) USB-C UC Stereo | 5099-299-2259 5099-299-2259
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-A UC Stereo | 5099-610-279 5099-610-279
Tai nghe Jabra Engage 50 II - USB-C UC Stereo | 5099-610-299 5099-610-299
Liên hệ

Tai nghe Jabra Engage 40

Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono 4093-410-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono 4093-410-299
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Mono 4093-413-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Mono 4093-413-299
+8
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Mono 4093-419-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Mono 4093-419-299
Tai nghe Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo 4099-410-279
Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo 4099-410-299
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Stereo 4099-413-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Stereo 4099-413-299
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Stereo 4099-419-279
Tai nghe Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Stereo 4099-419-299
Liên hệ

Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo / Mono

Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo QD | 1519-0157 Biz 1500 Duo QD
Tai nghe Jabra Biz 1500 Duo USB | 1559-0159 Biz 1500 Duo USB
Tai nghe Jabra Biz 1500 Mono QD | 1513-0153 Biz 1500 Mono QD
Tai nghe Jabra Biz 1500 Mono USB | 1553-0159 Biz 1500 Mono USB
1.580.0001.930.000 (chưa VAT)

Bộ chuyển đổi USB Jabra Link 380

Jabra Link 380a MS Jabra Link 380a MS
Jabra Link 380a UC Jabra Link 380a UC
Jabra Link 380c MS Jabra Link 380c MS
Jabra Link 380c UC Jabra Link 380c UC
Liên hệ

Tai nghe Jabra Biz 2300 Duo / Mono

Tai nghe Jabra Biz 2300 QD Mono - 2303-820-105 2303-820-105
Tai nghe Jabra Biz 2300 QD Unify Mono | P/N: 2303-825-109 2303-825-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 QD Duo | P/N: 2309-820-105 2309-820-105
Tai nghe Jabra Biz 2300 QD Unify Duo | P/N: 2309-825-109 2309-825-109
+8
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB MS Mono | P/N: 2393-823-10 2393-823-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C MS Mono | P/N: 2393-823-189 2393-823-189
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB UC Mono | P/N: 2393-829-109 2393-829-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C UC Mono | P/N: 2393-829-189Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C UC Mono | P/N: 2393-829-189 2393-829-189
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB MS Duo | P/N: 2399-823-109 2399-823-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C MS Duo | P/N: 2399-823-189 2399-823-189
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB UC Duo | P/N: 2399-829-109 2399-829-109
Tai nghe Jabra Biz 2300 USB-C UC Duo | P/N: 2399-829-189 2399-829-189
Liên hệ

Tai nghe Jabra Evolve2 75

Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đế sạc, Đen
+7
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-A UC, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C MS, Đen
Tai nghe Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Be
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đế sạc, Đen
Jabra Evolve2 75 Evolve2 75 USB-C UC, Đen
Jabra Evolve2 75 USB-A MS Teams with Charging Stand – Màu đen
Liên hệ

Loa tích hợp micro Jabra Speak 510

Jabra Speak 510 MS Jabra Speak 510 MS
Loa tích hợp micro Jabra Speak 510 Jabra Speak 510 UC
Loa tích hợp micro Jabra Speak 510 Plus Jabra Speak 510+ UC
Loa tích hợp micro Jabra Speak 510 MS Plus Jabra Speak 510+ MS
3.294.0004.507.000 (chưa VAT)
0 days 00 hr 00 min 00 sc

Tai nghe Jabra Evolve 40 Stereo / Mono

Jabra Evolve 40 mono Evolve 40 MS Mono
Jabra Evolve 40 Stereo / Mono Evolve 40 MS Mono USB-C
Evolve 40 MS Stereo
Jabra Evolve 40 Stereo Evolve 40 MS Stereo USB-C
+4
Jabra Evolve 40 mono Evolve 40 UC Mono
Jabra Evolve 40 Stereo / Mono Evolve 40 UC Mono USB-C
Evolve 40 UC Stereo
Jabra Evolve 40 Stereo Evolve 40 UC Stereo USB-C
2.430.0002.820.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Stereo/ Mono

Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 30 II Mono Evolve 30 II USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 30 II MS Stereo Evolve 30 II USB-C UC Stereo
1.920.0002.100.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve 20

Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Mono Evolve 20 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve 20 MS Stereo Evolve 20 USB-C UC Stereo
1.210.0001.400.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Biz 1100 Series

Tai nghe Jabra Biz 1100 QD Duo Biz 1100 QD Duo
Tai nghe Jabra Biz 1100 QD Mono Biz 1100 QD Mono
Tai nghe Jabra Biz 1100 USB Duo Biz 1100 USB Duo
Tai nghe chuyên dụng cho tổng đài Jabra Biz 1100 USB Mono Biz 1100 USB Mono
800.0001.010.000 (chưa VAT)

Tai nghe Jabra Evolve2 30

Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono Evolve2 30 USB-A MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Evolve2 30 USB-A MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono Evolve2 30 USB-A UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Evolve2 30 USB-A UC Stereo
+4
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC mono Evolve2 30 USB-C MS Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC stereo Evolve2 30 USB-C MS Stereo
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC mono Evolve2 30 USB-C UC Mono
Tai nghe Jabra Evolve2 30 - USB-C UC stereo Evolve2 30 USB-C UC Stereo
Liên hệ

Cáp kết nối Jabra GN1200

Jabra GN1200 CC GN1200 CC
Jabra GN1200 Smart Cord GN1200 Smart Cord
490.000570.000 (chưa VAT)

Jabra – Đan Mạch

Jabra - Đan Mạch

Jabra là thương hiệu sở hữu bởi tập đoàn GN Netcom, Đan Mạch và có hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp giao tiếp không dây. Jabra là nhãn hiệu hàng đầu với các dòng sản phẩm tai nghe không dây cho các sản phẩm di động và các loại tai nghe khác cho các trung tâm liên lạc và văn phòng. Gần đây Jabra cho ra mắt một số mẫu loa di động rất trẻ trung và ấn tượng.

Thương hiệu Jabra có nguồn gốc từ một công ty đã hợp nhất mọi người và lục địa kể từ năm 1869. Công ty sáng lập GN Group, GN Store Nord, đã đặt cáp điện báo đầu tiên giữa châu Âu và châu Á vào năm 1870, đi tiên phong trong cơ sở hạ tầng truyền thông toàn cầu.

Các sản phẩm bao gồm tai nghe không dây, tai nghe chống ồn , tai nghe (một số có AI ), camera hội nghị truyền hình và tai nghe thể thao theo dõi hoạt động thể dục, được thiết kế cho các vận động viên đeo trong khi tập thể dục.

Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp của Jabra đã trãi qua hàng trăm giờ nghiên cứu và kiểm tra kỹ thuật tỉ mỉ đi sâu vào từng sản phẩm của Jabra; Đó là lý do tại sao các sản phẩm Jabra sẽ làm việc thông minh hơn và đóng gói nhiều tính năng hơn so với các dòng sản phẩm tương tự trên thị trường. Và đó cũng là lý do tại sao Jabra luôn là người đầu tiên cung cấp các công nghệ mới và đưa ra các cải tiến âm thanh mới nhất.

Trụ sở chính: Copenhagen, Đan mạch.

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ (559)

TAI NGHE (106)