Hiển thị tất cả 26 kết quả

Microphone linear array Shure MXA710

Microphone Linear Array Shure MXA710AL-2FT, 2 foot (60cm), Màu nhôm MXA710AL-2FT
Microphone Linear Array Shure MXA710AL-4FT, 4 foot (120cm), Màu nhôm MXA710AL-4FT
Microphone Linear Array Shure MXA710B-2FT, 2 foot (60cm), Màu đen MXA710B-2FT
Microphone Linear Array Shure MXA710B-4FT, 4 foot (120cm), Màu đen MXA710B-4FT
+2
Microphone Linear Array Shure MXA710B-2FT, 2 foot (60cm), Màu trắng MXA710W-2FT
Microphone Linear Array Shure MXA710W-4FT, 4 foot (120cm), Màu trắng MXA710W-4FT
Liên hệ

Microphone Ceiling Array Shure MXA920

Microphone Ceiling Array Shure MXA920 - Màu nhôm - Hình tròn MXA920AL-R
Microphone Ceiling Array Shure MXA920 - Màu đen - Hình tròn MXA920B-R
Microphone Ceiling Array Shure MXA920 - Màu trắng - Hình tròn MXA920W-R
Microphone Ceiling Array Shure MXA920 - Màu trắng - Hình vuông MXA920W-S
Liên hệ

Microphone Array Shure MXA310

Microphone Array Shure MXA310 - Màu nhôm Shure MXA310AL
Microphone Array Shure MXA310 - Màu đen Shure MXA310B
Microphone Array Shure MXA310 - Màu Trắng Shure MXA310W
Liên hệ