Tin công nghệ, Tin tức

Cách chống hack mạng VoIP của bạn

Cách chống hack mạng VoIP của bạn
Một trong những vấn đề phổ biến hiện nay là bảo mật mạng VoIP - cụ thể là cách khóa SIP Trunks, IP PBX, điện thoại SIP và bộ định tuyến khỏi bị hack. Sau đây, chúng tôi giới thiệu các cách khác nhau mà tin tặc có thể xâm nhập vào mạng thoại của bạn và các bước bạn có thể thực h...

Tiếp tục đọc