Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Bật tính năng cho phép người tham gia tự đổi tên trên Zoom

Cách bật tính năng cho phép người tham gia tự đổi tên trên Zoom

Các điều khiển của host và co-host cho phép người tham gia, tham gia cuộc họp và hội thảo trên web tự đổi tên trên Zoom.

Lưu ý: Nếu tên hiển thị được ánh xạ bằng ánh xạ SAML và người tham gia không được phép tự đổi tên, họ sẽ bị ngăn thay đổi tên hiển thị khi tham gia cuộc họp. Tính năng này yêu cầu ứng dụng hoặc ứng dụng phiên bản 5.8.3 trở lên.

Điều kiện

 • Tài khoản miễn phí trở lên
 • Đặc quyền của chủ sở hữu và quản trị viên 

Cách bật tính năng cho phép người tham gia tự đổi tên trên Zoom

1. Đối với tài khoản

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Từ bảng điều hướng, chọn Account Management rồi chọn Account Settings.
 3. Bấm vào tab Meeting.
 4. Để bật Allow participants to rename themselves, hãy nhấp vào nút chuyển đổi. Trong cửa sổ bật lên Enable “Allow participants to rename themselves”, hãy nhấp vào Enable
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả thành viên của toàn bộ tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng khóa lock và trong cửa sổ bật lên Lock “Allow participants to rename themselves”, hãy nhấp vào Lock.

2. Đối với Nhóm

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Từ bảng điều hướng, chọn User Management rồi chọn Group Management.
 3. Chọn nhóm mong muốn.
 4. Bấm vào tab Meeting.
 5. Để bật Allow participants to rename themselves, hãy nhấp vào nút chuyển đổi. Trong cửa sổ bật lên Enable “Allow participants to rename themselves”, hãy nhấp vào Enable
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả các thành viên của nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng khóa lock và trong cửa sổ bật lên Lock “Allow participants to rename themselves”, hãy nhấp vào Lock.

3. Đối với người sử dụng

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Từ bảng điều hướng, chọn Settings.
 3. Bấm vào tab Meeting.
 4. Để bật Allow participants to rename themselves, hãy nhấp vào nút chuyển đổi. 
  Lưu ý:  Nếu Máy chủ lưu trữ video bị tắt và bị khóa, disabled off toggle button Zoom hãy liên hệ với quản trị viên tài khoản của bạn.